In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 31 Marca 2018

Liturgia Wigilii Paschalnej

Galeria

Wielka Sobota to dzień ciszy i modlitwy. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima - rodziców Matki Bożej, Józefa - ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: Sam obrzęd posiada zatem właściwą sakramentaliom, a pokarm poświęcony powinien być traktowany jako „eulogium” (gr. antidoron), co dobrze wyraża polski termin „święcone”. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w Bazylice św. Józefa trwało od godziny 830 do godz. 1500. W tym czasie trwała też adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

 

Liturgia Wigilii Paschalnej w rozpoczęła się o godz. 2000. Przewodniczył jej J.E.Ks.Bp Stanisław Napierała - senior, którywygłosił  homilię. Przy ołtarzu stanęli kapłani pracujący w Sanktuarium. Bazylika wypełniła się wiernymi, którzy w pierwszej kolejności wzięli udział w obrzędzie poświęcenia ognia przygotowanego przed głównym wejściem do Bazyliki.

 

Po wejściu do świątyni z zapalonym Paschałem i trzykrotnym oznajmieniu: Światło Chrystusa, wierni odpowiadali: Bogu niech będą dzięki. Po odśpiewaniu uroczystego Exultet rozpoczęła się Liturgia Słowa, w którą czynnie włączyli się nasi parafianie. Tę część Wigilii Paschalnej uwieńczył śpiew radosnego Chwała na wysokości Bogu! przy dźwiękach organów oraz dzwonów.

 

Na zakończenie Liturgii dziękując Ksiądz Prałat powiedział mi. in.:

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy mogli przeżyć te największe święta chrześcijańskie piękniej i głębiej duchowo. Dziękujemy kapłanom za posługę w konfesjonale. Ks. Jarosławowi za przygotowanie i przebieg liturgii Triduum Paschalnego. Ks. Michałowi za opiekę nad ministrantami, s. Helenie i s. Danucie za wystrój Grobu Pańskiego, Ołtarza Adoracji i całej Bazyliki. Dziękujemy wszystkim za założone ofiary na potrzebujących, biednych i samotnych .  Akcji charytatywnej za przygotowanie i rozprowadzenie paczek dla potrzebujących rodzin i osób samotnych. Dziękujemy też pozostałym kapłanom posługującym w naszym Sanktuarium, Siostrom Służebniczkom, a także pracownikom świeckim za zaangażowanie i różnoraką pomoc w przygotowaniu powyższych uroczystości. Dziękujemy rodzinie Miedzianowskich, Pasternaków z Szosy Tureckiej, rodzinie Nurków z Pólka, oraz rodzinie Bucikiewiczów i Janiaków za ofiarowanie kwiatów, a państwu Suchorskim za wysiany owies do dekoracji, Bogumile i Tomaszowi Kaczewiakom za przywiezione ozdobne krzewy. Dziękujemy też wszystkim grupom za przygotowanie i udział w Triduum Paschalnym i procesji rezurekcyjnej, służbie liturgicznej, dzieciom sypiącym kwiatki, Chórowi Bazyliki Kaliskiej, Bractwu Świętego Józefa oraz całej asyście.

 

Wszyscy po zakończonej Liturgii w świątyni wyszli na Plac św. Józefa, by pójść w Procesji Rezurekcyjnej wokół Placu obwieszczającej radość ze Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!