In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Środa, 1 Listopada 2017

Uroczysta Msza św.
na Cmentarzu Tynieckim

1 listopada o godz. 12.00 ks. Prałat Jacek Plota sprawował Mszę św. na cmentarzu Tynieckim wraz w koncelebrze z ks. Andrzejem Lemieszem - Superiorem Zakonu Jezuitów w Kaliszu, który skierował do wiernych zebranych okolicznościowe Słowo Boże. Eucharystię poprzedziła modlitwa za zmarłych i uroczysta procesja z pięcioma stacjami modlitewnymi. Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w Mszy św. i ofiarowaną modlitwę za zmarłych.