In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 4 Czerwca 2017

Dziękczynienie za 25 lat diecezji
i 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II
w Kaliszu

 

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia istnienia diecezji kaliskiej i 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Kaliszu. Jubileuszową Eucharystię przed Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu koncelebrowało 17 biskupów i kilkuset kapłanów.

 

Uroczyste obchody rozpoczął koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego pod dyrekcją mjr. Macieja Skrzypczaka.

Przed Mszą św. kard. Stanisław Dziwisz modlił się przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego w bazylice. Gościowi towarzyszył ks. prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa.

 

Na uroczystości jubileuszowe do Kalisza przybyli także kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski senior, abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski senior, abp Henryk Muszyński, Prymas Polski senior, abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski senior, bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, bp Stefan Regmunt, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej senior, bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, bp Krzysztof Wętkowski, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, bp Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy diecezji opolskiej, bp Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej senior. Wraz z gośćmi modlili się biskup kaliski Edward Janiak, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, bp pomocniczy Łukasz Buzun i bp pomocniczy senior Teofil Wilski.

 

Na rozpoczęcie Mszy św. bp Edward Janiak powitał kard. Stanisława Dziwisza, przewodniczącego jubileuszowych uroczystości. – Eminencjo, stoisz przed nami jak wówczas 20 lat temu przy Janie Pawle II. To dla nas zaszczyt i wyróżnienie. Proszę Cię, módl się za lud Kościoła Kaliskiego. Jestem przekonany, że św. Jan Paweł II na pewno Cię wysłucha jako wiernego sługę, który był przy Papieżu do ostatniego tchnienia – powiedział biskup kaliski, który wyraził słowa wdzięczności wobec przybyłych przedstawicieli duchowieństwa, władz rządowych, wojewódzkich, miejskich, powiatowych i gminnych, służb mundurowych i licznie zgromadzonych wiernych z diecezji kaliskiej.

 

W homilii kard. Stanisław Dziwisz nawiązał do pobytu papieża Jana Pawła II w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 r. - Na szlaku podróży apostolskich Papieża Pielgrzyma, odwiedzającego kolejno diecezje w swoim ojczystym kraju, nie mogło zabraknąć Kalisza. Jak wiemy, pięć lat wcześniej Jan Paweł II, w ramach reorganizacji struktury Kościoła w Polsce, bullą Totus Tuus Poloniae Populus ustanowił Diecezję Kaliską. Wizyta papieska niewątpliwie mogła się przyczynić
i przyczyniła się do integracji młodego Kościoła Kaliskiego, wymagała bowiem mobilizacji wszystkich sił i pozostawiła głęboki ślad w umysłach i sercach ludu Bożego – powiedział celebrans, który zaznaczył, że kard. Karol Wojtyła wielokrotnie przybywał do Kalisza, aby pokłonić się św. Józefowi.

 

Dodał, że w wielu diecezjach i miastach odwiedzonych przez papieża, powraca się po latach do jego wizyt, zwłaszcza przy okazji okrągłej rocznicy wydarzenia. - Tak jest i dzisiaj w Kaliszu, po dwudziestu latach. Jestem przekonany, że św. Jan Paweł II spogląda na nas z wysoka i cieszy się z naszego dzisiejszego zgromadzenia. A ja dziękuję bardzo wam wszystkim, a zwłaszcza Biskupowi Edwardowi, za zaproszenie i również cieszę się, że mogę dać kolejne świadectwo o życiu, służbie i świętości Jana Pawła II. Stał się on darem dla całego Kościoła i świata, nadal przemawiającym do ludzkich serc, choć od jego odejścia do domu Ojca minęło już dwanaście lat – wskazał hierarcha.

 

Podkreślał, że miłość Jana Pawła II do Chrystusa wyrażała się w głębokiej modlitwie, w kontemplacji, w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem oraz przyjmowała kształt służby Kościołowi i światu. - Obserwatorzy jego pontyfikatu liczyli kolejne papieskie wystąpienia, katechezy, homilie, encykliki, adhortacje i listy, podróże apostolskie i audiencje. Za tą wielką, niezmordowaną działalnością kryła się miłość do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, w którą wpisywało się również cierpienie, jakie przez całe lata towarzyszyło Ojcu Świętemu, aż do rozlewu krwi na Palcu św. Piotra – mówił osobisty sekretarz Jana Pawła II.

 

Duchowny nawiązał także do pamiętnej homilii wygłoszonej przez papieża w Kaliszu dwadzieścia lat temu. - Jan Paweł II, zapatrzony w postać św. Józefa, tak bardzo związanego z najstarszym polskim miastem, poruszył ważne dla Kościoła w Polsce i dla całego Kościoła sprawy obrony życia ludzkiego i sprawy rodziny. Słowa wypowiedziane tu przez Namiestnika Chrystusowego stały się wielką katechezą o świętości ludzkiego życia oraz o godności i doniosłości rodziny – powiedział kard. Dziwisz, który stwierdził, że te słowa są do dziś aktualne i stanowią program duszpasterski Kościoła w Polsce. - Za Janem Pawłem II głosimy, że tylko Bóg jest Panem życia, a prawa stanowione przez parlamenty winny być odbiciem prawa naturalnego obowiązującego wszystkich niezależnie od wyznania czy przekonań politycznych – dodał.

 

Cytując słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kaliszu o rodzinie kaznodzieja wskazał, że o rodzinę cały czas trzeba walczyć. - Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest dzisiaj krucha polska rodzina, jak często przysięga małżeńska złożona przed ołtarzem nie wytrzymuje próby czasu, a rozwody stały się plagą współczesnego polskiego społeczeństwa. Nikogo nie potępiamy, nikogo nie marginalizujemy, dla wszystkich jest miejsce we wspólnocie Kościoła, także dla naszych braci i sióstr, którym się nie powiodło w najważniejszym projekcie życia. Ale też wszyscy musimy się poczuwać do odpowiedzialności, aby pomagać młodym w odpowiedzialnym przygotowaniu się do małżeństwa, do założenia rodziny, bo przecież one – zdrowe rodziny – są podstawą każdego zdrowego społeczeństwa i narodu – przekonywał celebrans.

 

Wspomniał też pielgrzymki kapłanów, którzy przeżyli obóz w Dachau i co roku przybywali do św. Józefa, aby dziękować mu za cud ocalenia. - Do ocalonych kapłanów zwrócił się również Jan Paweł II w Kaliszu. Dziś już ich nie ma między nami, bo odeszli do wieczności. Dziękujemy więc my św. Józefowi, obecnemu w swym cudownym kaliskim obrazie, za ocalenie tych kapłanów i za opiekę nad nami wszystkimi – mówił metropolita krakowski senior.

 

Prosił wiernych, aby św. Józefowi powierzali rodziny i ludzkie życie. - Powierzamy mu również wszystkie sprawy Kościoła powszechnego, a w sposób szczególny Kościoła w naszej ojczyźnie. Powierzamy mu nasze rodziny, by były rzeczywiście wspólnotami, dobra i miłości, przebaczenia i pojednania. Powierzamy mu młodych ludzi, by również z naszą pomocą przygotowywali projekt wspólnej małżeńskiej miłości – wiernej i dozgonnej. Powierzamy św. Józefowi każde ludzkie życie, zwłaszcza bezbronne, aby znalazło opiekę i czułość ze strony kochających rodzicielskich serc – podkreślał hierarcha.

 

Oddał całą diecezję kaliską opiece św. Jana Pawła II. - Prosimy o to również św. Jana Pawła II – Papieża Życia, Papieża Rodzin, Papieża Młodych. Powierzamy mu całą młodą Diecezję Kaliską, jej pasterzy, kapłanów, osoby konsekrowane i cały wierny lud. Niech on - św. Jan Paweł II - swoim wstawiennictwem z wysoka pomaga nam odważnie, bez lęku i z wielką nadzieją otwierać na oścież drzwi Chrystusowi – powiedział kard. Dziwisz.

 

Po komunii św. pozdrowienia od papieża Franciszka przekazał abp Salvatore Pennacchio. - Ojciec Święty Franciszek przez moją pokorną obecność jest z wami tutaj obecny, aby dodać wam otuchy i odwagi. To dla mnie wielka radość móc wam przekazać pozdrowienia i błogosławieństwo Ojca Świętego – powiedział Nuncjusz Apostolski w Polsce.

 

Wskazał, że Maryja wraz ze św. Józefem są wzorem posłuszeństwa, pokory i wiary. - Maryja i Józef z ufnością wzięli na siebie troskę o wzrastanie Pana Jezusa w jego ziemskim życiu. Młoda diecezja gorliwie i mądrze prowadzona najpierw przez biskupa Stanisława, obecnie przez biskupa Edwarda dba o to, aby Jezus żył w sercach jej wiernych. Jest to diecezja silna wiarą, nadzieją i miłością – zaznaczył delegat papieża Franciszka.

 

W swoim słowie abp Stanisław Gądecki podkreślał, że diecezja kaliska zrodziła się z decyzji Jana Pawła II w blasku jego nauczania i przykładu życia, a przede wszystkim w blasku jego miłości do Chrystusa.

 

Dziękował pierwszemu biskupowi kaliskiemu za stworzenie struktur diecezji. – Kieruję wyrazy najgłębszego szacunku wobec Ciebie Księże Biskupie Stanisławie, pierwszy Biskupie Kaliski, że udało Ci się stworzyć wszystkie widzialne struktury Kościoła, zjednoczyć to co odmienne, wzbudzić powszechną miłość do św. Józefa. To nie są rzeczy, które można dokonać bez pomocy Ducha Świętego – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

Słowa wdzięczności skierował do obecnego ordynariusza diecezji kaliskiej. - Podziękowanie należy się też Tobie Księże Biskupie Edwardzie, który poszerzasz i pogłębiasz dzieło duchowe rozpoczęte przez biskupa Stanisława, a czynisz to w przekonaniu, że duszpasterstwo jest uprawą roli jaką jest ludzka natura, jest wspieraniem człowieka w jego dojrzewaniu do zmartwychwstania. Do tego potrzeba dobrej gleby i słońca i deszczu, spokoju i cierpienia związanego z wyciskaniem winogron, oczyszczenia i doświadczeń, lecz przede wszystkim trwania w miłości Chrystusa. Niech Duch Święty wspomaga Cię w trudzie pasterza poszukującego zagubionych owiec z owczarni Chrystusa, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy – mówił metropolita poznański.

 

Dziękował też duchowieństwu i wiernym. – Podziękowanie kieruję dla wszystkich kapłanów i osób życia konsekrowanego tak różnych diecezji, którzy zrozumieli od razu, że ich podstawowym zadaniem jest budowanie jedności wiernych z Chrystusem i zadanie to wypełniają z wielką gorliwością pokonując wiele trudu. Ta rocznica jest też stosowną chwilą podziękowania wiernym świeckim, bez których wsparcia nie można sobie wyobrazić rozwoju diecezji kaliskiej. W niej mają oni szukać Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej – zaznaczył hierarcha.

 

Zawierzył diecezję kaliską Świętej Rodzinie. - Dzisiaj zaś spoglądając na minione ćwierćwiecze dziękuję Bogu za wszystkie trudy i radości, za chwile mroczne i szczęśliwe, w których dostrzegam nieustanną obecność Bożej miłości, która was prowadzi i podtrzymuje. Maryjo Matko Chrystusa, św. Józefie Kaliski Wam zawierzamy diecezję kaliską, całą przyszłość tej młodej i obiecującej diecezji – powiedział abp Gądecki.

 

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy przemówił minister Andrzej Dera, który wskazywał, że reforma wprowadzona w 1992 r. w Kościele przybliżyła biskupa wiernym. – Pan Bóg pobłogosławił diecezji kaliskiej dając nam wspaniałych biskupów. Chylę czoła i wyrażam ogromny szacunek dla pierwszego Biskupa Kaliskiego Stanisława za ogrom pracy duszpasterskiej, za to, że potrafił scalić z sześciu diecezji jedną diecezję kaliską i robił to z wielkim zaangażowaniem i z wielkim sukcesem. Chcę też podziękować biskupowi Edwardowi, że to dzieło kontynuuje i dzisiaj mamy piękny kaliski Kościół – podkreślił minister w Kancelarii Prezydenta.

 

Pozdrowienia od premier Beaty Szydło przekazała minister Beata Kempa, która podziękowała biskupom i kapłanom za posługę duszpasterską w młodej diecezji kaliskiej.

W imieniu diecezjan głos zabrał Zbigniew Trybuła, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej, który dziękował wszystkim biskupom z Kalisza za życzliwość i mobilizowanie do działań apostolskich.

 

Kard. Stanisław Dziwisz przekazał diecezji kaliskiej relikwie krwi św. Jana Pawła II. – Niech św. Jan Paweł II pozostanie między mieszkańcami diecezji i Kalisza na zawsze. Ojciec Święty zawsze z miłością odnosił się do św. Józefa. Nosił jego imię jako swoje drugie imię – Karol Józef. Chętnie tutaj przybył do Kalisza. Niech dalej będzie z Wami, niech się opiekuje całą wspólnotą diecezjalną – powiedział osobisty sekretarz papieża.

Ewa Kotowska-Rasiak