In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 31 Marca 2017

Jubileusz 50 lat życia zakonnego
Siostry Doroty Cudak

W ostatnim dniu marca, w miesiącu poświęconym szczególnej obecności św. Józefa w naszej wspólnocie posługującej przy Sanktuarium obchodziliśmy Jubileusz 50 - lecia życia zakonnego Siostry Doroty Cudak. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz Kubacki Jezuita w koncelebrze byli ks. prałat Jacek Plota - kustosz Sanktuarium Św. Józefa, ks. Adam Lewandowski - który skierował Słowo Boże, ks. kan. Arkadiusz Nowacki, ks. kan. Józef Zając, ks. proboszcz Andrzej Kapica, Ks. dr Jarosław Powąska, ks. Marcin Kierzek, ks. Michał Świgoniak, ks. Mariusz Andrzejczak, ks. Tomasz Fidecki, ks. Piotr Sikora, ks. Łukasz Olszewski, ks. Andrzej Szulc.

Galeria

W uroczystości uczestniczyły także Siostry Służebniczki posługujące w naszej parafii, siostry zaproszone z prowincji Matka Prowincjonalna s.Iwona Zamorska, Wikaria Generalna s. Maria Malinowska s.przełożone Irena Okoń i s.Zofia Faron i rodzina Jubilatki, jak również zaproszeni goście i wierni obecni na Mszy Św.

Po Mszy Świętej gratulacje i życzenia złożyli Ks. Biskup Edward Janiak - otczytał list ks. prałat Jacek zawierzając posługę siostry wstawiennictwu św. Józefa. 

Dzień Jubileuszu, jest czasem szczególnego dziękczynienia za 50 lat służby Bożej. Dzisiaj, kiedy Siostra Dorota odnowiła złożone przed 50 laty śluby,  Pan Bóg nie pyta ile rzeczy dokonała, nie one są najważniejsze, ale pyta o miłość.  Bo życie zakonne, to nieustanne poszukiwanie tego, którego kochamy … Jezusa Chrystusa. Ta miłość potrafi uczynić życie zakonne pięknym. Sprawia, że wszystko, nawet to, co trudne, staje się możliwe do przyjęcia.