In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 25 Kwietnia 2009

Rajd motocyklistów
Dachau - Kalisz

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

W dniach od 19 do 25 kwietnia 2009 roku odbył się Rajd-Pielgrzymka ponad osiemdziesięciu motocyklistów poświęcony uczczeniu ofiary życia elit Narodu Polskiego w okresie II Wojny Światowej, a zwłaszcza jego martyrologii w niemieckich obozach koncentracyjnych w Dachau i Sachsenhausen. Rajd został zadedykowany śp. ks. abp Kazimierzowi Majdańskiemu, śp. Teodorowi Grucy oraz wszystkim kapłanom i Polakom więzionym, męczonym i zamordowanym w Dachau. Na trasie rajdu znalazło się także Sanktuarium Świętego Józefa, do którego każdego roku, 29 kwietnia, pielgrzymują kapłani, byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau.

Galeria

Głównym organizatorem rajdu jest ks. Jan Zalewski z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, wyświęcony przez ks. abpa Kazimierza Majdańskiego. Natomiast 21 lipca 2008 roku patronat honorowy nad rajdem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr hab. Janusz Kurtyka. W organizację rajdu włączyła się także Polska Misja Katolicka w Norymberdze oraz w Monachium.

Rajd rozpoczął się na Jasnej Górze 19 kwietnia, skąd motocykliści udali się do Pragi, Norymbergii i Dachau. 23 kwietnia, w czwartek, w Dachau odbyło się spotkanie w sali kinowej na terenie dawnego obozu z dyrekcją muzeum i przedstawicielami Polonii, a po nim zwiedzanie obozu. Rajdowcy uczcili pamięć pomordowanych na wzgórzu Leitenberg obok obozu, na cmentarzu leśnym w Dachau i przy katolickiej kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa, gdzie uczestniczyli w Eucharystii. Po Mszy Świętej złożyli wieńce i kwiaty przy dawnych blokach 26 i 28 w Dachau.

Przez wszystkie dni motocyklistom towarzyszył Leszek Rysak z IPN, który ubogacał rajd głęboką treścią płynącą z wykładów: „System niemieckich obozów koncentracyjnych” , „Odpowiedzialność za zbrodnie w świetle wyroków, które dosięgły decydentów i funkcjonariuszy niemieckich obozów koncentracyjnych”, „Obóz w Dachau i jego polskie ofiary” i „Obozowe piętno”.

25 kwietnia, w sobotę, Rajd dotarł do św. Józefa w Kaliszu, gdzie w południe odprawiona została Eucharystia dziękczynna za cudowne ocalenie kapłanów z Dachau i w intencji tam pomordowanych. Przewodniczył jej ks. Jan Zalewski. Wszystkich przywitał, przypominając fakt cudownego ocalenia kapłanów z Dachau przez św. Józefa, Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat Jacek Plota. Po Mszy Świętej motocykliści modlili się w kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności i tu złożyli kwiaty przed ołtarzem.

Dachau to pierwszy obóz koncentracyjny utworzony na podstawie zarządzenia Heinricha Himmlera z 21 marca 1933 roku. Obóz powstał w opuszczonej fabryce amunicji na obrzeżach Dachau, na północny zachód od Monachium. Był początkowo obiektem doświadczalnym, w którym izolowano politycznych przeciwników reżimu narodowo-socjalistycznego, duchownych i Żydów. Tutaj także szkolono personel kierowniczy i funkcyjny SS dla innych niemieckich obozów koncentracyjnych. Ogólną liczbę więźniów szacuje się na ok. 250.000 osób, a liczbę ofiar nawet na 148.000.

Dachau pełnił funkcję głównego obozu dla osób duchownych z całej Europy. Według wykazu w muzeum (2008 r.), do tego obozu zesłano 2720 duchownych, w tym 1780 z terenu Polski, z których (29 kwietnia 1945 roku) wyzwolono 868 natomiast 830 zginęło.

Polscy księża (byli więźniowie) pielgrzymujący do Dachau w 1970 roku pozostawili w obozie tablicę, która przypominała, że: „W ponurych latach 1939-1945 przebywało w tym obozie 35 606 Polaków, w tym duchownych 1777. Zginęło 10.000, w tym duchownych 858. W 25. rocznicę wyzwolenia złożyli tę tablicę księża polscy.”

Gdy pod koniec kwietnia 1945 roku, polscy księża przebywający w Dachau, uświadomili sobie hitlerowski zamiar wymordowania pozostałych więźniów, oddali się pod opiekę św. Józefowi i rozpoczęli nowennę do Niego. W ostatnim, dziewiątym dniu nowenny, tuż przed planowanym wymordowaniem więźniów, 29 kwietnia 1945 roku obóz Dachau został w cudowny sposób wyzwolony. W tym dniu, około godz. 17.00, pojawił się w Dachau pierwszy zwiad amerykańskiej VII Armii, który uniemożliwił planowane na godz. 21.00, wymordowanie granatami wszystkich więźniów w zamkniętych barakach. Polscy Księża byli przekonani, że to interwencja św. Józefa uratowała im życie i obiecali, że będą szerzyć Jego cześć, oraz w rok po powrocie złożą hołd wdzięczności w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i utworzą Dzieło Miłosierdzia pod Jego wezwaniem.

Zawieszona na ścianie kaplicy obozowej Śmiertelnego Lęku Chrystusa w Dachau tablica przywołuje tą straszną prawdę: „Tu w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem, co drugi z uwięzionych tu księży polskich złożył ofiarę z życia. Ich świętą pamięć czczą księża polscy współwięźniowie”.