In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 11 Listopada 2016

I Pielgrzymka Sołtysów
do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Polakom potrzebna jest mądrość, która swe korzenie ma w Bogu. Bez niej tracimy perspektywę, gubimy proporcje, wpadamy w chaos myślowy, zmieniamy demokrację w anarchię, nad dobro wspólne stawiamy interes partyjny lub często osobisty – mówił biskup kaliski Edward Janiak podczas I Pielgrzymki Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Galeria

W 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w kaliskiej bazylice zgromadzili się sołtysi z diecezji kaliskiej i Południowej Wielkopolski. Zgromadzonych powitał ks. prałat Jacek Plota. - „Idźcie do Józefa”. To wezwanie i zarazem zaproszenie jest umieszczone w Kaplicy Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego. Wiemy, że  słowa „Idźcie do Józefa” są wzięte ze Starego Testamentu i odnosiły się do Józefa Egipskiego. Gdy zapanował głód i ziemia stała się nieurodzajna władca egipski kierował ludzi do Józefa swego zarządcy, który wydawał im zboże i zaopatrywał w żywność. Józef Egipski jest figurą Świętego Józefa. Kościół do Niego odnosi wezwanie i zaproszenie „Idźcie do Józefa”. Święty Józef jest bowiem wielki i bogaty. Jemu Bóg powierzył największe swoje skarby: Jezusa Chrystusa Swojego Syna i Jego dziewiczą Matkę. Wewnątrz kaliskiej Kaplicy Cudownego Obrazu we wnęce okiennej anioł oznajmia na rozwiniętej szarfie „Idźcie do Józefa”. I przybyliście do Świętego Józefa w I-szej zorganizowanej Pielgrzymce Sołtysów południowej Wielkopolski i diecezji kaliskiej. Pomysłodawcą pielgrzymki jest J.E. Ks. Biskup Edward Janiak, Biskup Kaliski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan  Krzysztof  Grabowski do Komitetu organizacyjnego dołącza Starosta Powiatu Kaliskiego Pan Krzysztof Nosal i Pan Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przybyliście do Świętego Józefa z waszymi prośbami, potrzebami i biedami – mówił kustosz Sanktuarium św. Józefa. 

Podkreślał, że ludzie od prawie 400 lat modlą się za wstawiennictwem św. Józefa Kaliskiego. - Odnotowujemy prawie 500 tysięcy pielgrzymów rocznie, w pielgrzymkach corocznych ogólnopolskich, których jest ponad 20, a najwięcej jest tych autokarowych, którzy pielgrzymują do różnych sanktuariów i tu zatrzymują się, by nawiedzić Świętego Józefa. Przybywają też całe rodziny, a także osoby indywidualne z diecezji, z Wielkopolski Południowej, miasta i powiatu, a także z całej Polski. Niektórzy chcą być dłużej, nocują w Domu Pielgrzyma. Tutaj jest Wieczysta Adoracja i stały konfesjonał . Tutaj dzieją się liczne łaski i cuda dokonane przez Św. Józefa spisane w XVIII wieku było ich ponad 600. Kilka dni temu ukazała się kolejna najnowsza książka przedstawiająca mocne świadectwa łask i cudów dokonanych przez Św. Józefa Kaliskiego w XXI wieku – powiedział ks. prałat Plota.  

 

Przekonywał, że św. Józef wysłuchuje, wstawia się, oręduje w sprawach materialnych i duchowych. - Przybyliście do Polskiego Nazaretu, nie po zboże i żywność, bo tego Wam nie brakuje, ale przybyliście prosić o dary duchowe, o mądrość, o zgodę i pokój, o rozwiązanie trudnych spraw z  Bożą pomocą. Św. Józef wysłuchuje. Ludzie proszą o zgodę i trzeźwość w rodzinach, o pracę i mieszkanie dla młodych małżeństw, o dobrego męża i żonę, o potomstwo i tyle innych próśb. Mamy tu w Wielkopolsce i Diecezji Kaliskiej Cudowny Obraz Św. Józefa Kaliskiego jako dar i skarb. Ojciec Św. Jan Paweł II nawiedzając to Sanktuarium wypowiedział znamienne słowa: „Jakże się cieszę, że tę Eucharystię sprawuje tu w Sanktuarium Św. Józefa. To Sanktuarium ma bowiem wielkie znaczenie w dziejach Kościoła i Narodu”. Zrobiliście dobrze przybywając tu w pielgrzymce pod koniec Roku Miłosierdzia w Święto Niepodległości. Modlimy się za umiłowaną Ojczyznę Polskę, za rządzących, za samorządowców, a dziś szczególnie za Was Sołtysów i Wasze rodziny – zaznaczył kustosz kaliskiej bazyliki.

 

W homilii celebrans nawiązał do 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. – Rok 1918. Nadeszła wreszcie upragniona chwila wolności, która wywołała falę radości i entuzjazmu. Z perspektywy czasu wiemy, że tak długo oczekiwana wolność trwała zaledwie 21 lat. Niedawno 1 września obchodziliśmy 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zgotował ją hitlerowski faszyzm, który walczył z wartościami chrześcijańskimi w imię rasy. Powojenny stalinizm walczył z wartościami chrześcijańskimi w imię klasy robotniczej, której miał rzekomo bronić. Obydwa systemy detronizowały Boga i w Jego miejsce, jako najwyższą wartość, stawiały wolę dyktatora – zaznaczył bp Janiak. Stwierdził, że człowiek, który detronizuje Boga ogłasza się panem życia i śmierci, co prowadzi do zagłady. – Takie prawo panowało zarówno w Oświęcimiu, jak i Katyniu. Oto do czego jest zdolny człowiek, który odrzuci Boga, wymaże Go ze swego sumienia. Jak groteskowo w świetle tych bolesnych doświadczeń brzmi werdykt Trybunału Europejskiego w Strasburgu o usuwaniu krzyży ze szkół i instytucji publicznych we Włoszech w imię fałszywie pojętej tolerancji, która staje się nietolerancją – powiedział kaznodzieja. Przekonywał, że Polakom potrzebna jest mądrość, która swe korzenie ma w Bogu. – Bez niej tracimy perspektywę, gubimy proporcje, wpadamy w chaos myślowy, zmieniamy demokrację w anarchię, nad dobro wspólne stawiamy interes partyjny lub często osobisty. Trzeba zawierzyć słowu Bożemu, aby mnie było polityki destrukcyjnej, interesownej, ciasnej i bezwzględnej – mówił biskup kaliski. Zadając pytanie co dla współczesnego Polaka znaczy ojczyzna wskazywał na Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II, a także bohaterów, którzy oddawali życie za ojczyznę. – Ojczyzna to mowa polska, którą wypowiadało się tylu pisarzy i poetów, mówców i kaznodziejów, polityków i mężów modlitwy. Ojczyzna to groby bohaterów i pomniki naszej kultury. Ojczyzna to polskie zwyczaje w rodzinach, to żywa więź z Kościołem i dziedzictwem chrześcijańskim. Ojczyzna to miejsce, gdzie Bóg nas postawił, zlecił określone zadania i posłannictwo. Za to wspólne dobro będziemy zdawać sprawę nie tylko przed historią, ale przed samym Bogiem. Będziemy rozliczani, a więc wynagradzani za dobro pomnożone i karani za dobro zmarnowane – mówił hierarcha. Skierował słowa wdzięczności do sołtysów i prosił, aby dbali o swoją małą ojczyznę, budując w niej jedność między ludźmi.

 

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego biskup zawierzył patronowi sołtysów oraz ich rodziny.

Pielgrzymkę zakończyła procesja pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę.

Wraz z biskupem kaliskim modlili się: ks. prałat Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Barbara Czachura, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Nosal, starosta kaliski, sołtysi, członkowie rad sołeckich i wierni.

 

Uroczystość uświetniły sztandary Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Sołtysów Powiatu Ostrowskiego. Podczas Mszy św. zagrała Orkiestra Dęta OSP z Rajska.

Po Eucharystii w sali OSRiR w Kaliszu odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz okolicznościowe medaliony XX-lecia Samorządu Rolniczego. Odznaczeniem „Zasłużony dla Rolnictwa” uhonorowano biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

Ewa Kotowska-Rasiak