In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 1 Września 2016

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

XI Ogólnopolska Pielgrzymka
Rodziny Radia Maryja do św. Józefa

W rodzinie człowiek winien przychodzić na świat, wzrastać i w niej powinien kończyć ziemskie pielgrzymowanie, wchodząc w etap życia wiecznego. Rodzina jest fundamentem dla pomyślnej przyszłości nie tylko osobistej, ale i społecznej – mówił bp Stefan Regmunt podczas XI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do św. Józefa w Kaliszu.

Tysiące pielgrzymów z całej Polski przybyło w czwartek wieczorem w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, aby modlić się w intencji życia poczętego i rodzin. Temat wrześniowego spotkania brzmiał: „Życie musi być zawsze przyjęte i chronione od poczęcia do naturalnej śmierci i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie” (Papież Franciszek, Kraków Wawel, 27 lipca 2016). Spotkanie rozpoczął koncert „Wierz tylko” w wykonaniu zespołu rodzinnego Filipscy z Częstochowy.

Galeria

Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. - Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam każdego z Was uczestników11-tej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, którzy przybyliście z różnych stron naszej Ojczyzny tu do Domu Św. Józefa w Kaliszu, aby modlić się  przez Jego wstawiennictwo w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Jednak nasza wspólnota modlitewna jest o wiele większa, bo łączą się z nami słuchacze Radia Maryja i Radia Rodzina oraz widzowie telewizji TRWAM, których również bardzo serdecznie witam i gorąco pozdrawiam. Dziś obchodzimy 77-mą rocznicę wybuchu II-giej wojny światowej. Wspominamy i modlimy się za tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny. Także dziś rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Prośmy Św. Józefa o opiekę nad dziećmi i młodzieżą aby uchronić ich od gender i innych zagrożeń współczesnego świata. Papież Franciszek podczas modlitwy „Anioł Pański” 24 lipca br. powiedział: „Modlitwa jest pierwszym i najważniejszym „narzędziem pracy”. Posłuchajcie uważnie: modlitwa jest pierwszym i najważniejszym  „narzędziem pracy” w naszych rękach! Natarczywe domaganie się od Boga nie służy przekonaniu Go, ale umocnieniu naszej wiary i cierpliwości, to znaczy naszej zdolności do walki razem z Bogiem o rzeczy naprawdę ważne i konieczne”. Dlatego my przychodzimy do „Polskiego Nazaretu” w każdy pierwszy czwartek miesiąca aby przez wstawiennictwo Św. Józefa modlić się w intencji tych dwóch wielkich wartości jakimi są  rodzina i życie. Błagajmy Dobrego Boga aby każda rodzina była „domowym kościołem”, w którym funkcjonują jak powiedział Papież Franciszek  „trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję i przepraszam.”  Dziś także dziękujemy Boskiej Opatrzności za dar życia i służby Bł. Matki Teresy z Kalkuty, która w najbliższą niedzielę zostanie kanonizowana. Matka Teresa to wielka obrończyni  życia, która wypowiedziała znamienne słowa:„/…/ największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali. Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył.”Bł. Matka Teresa, Św. Jan Paweł II i Św. Joanna Bereta Molla są obecni wśród nas w znaku swoich relikwii – wskazywał kustosz kaliskiej bazyliki.

Przedstawił zgromadzonym program spotkania modlitewnego. - Centrum naszego spotkania jak zawsze jest Uroczysta Eucharystia, której będzie przewodniczył i wygłosi homilię  J.E. Ks. Biskup Stefan Regmunt, Biskup Senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Ekscelencjo serdecznie witamy w naszej wspólnocie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Już teraz składamy serdeczne życzenia z okazji imienin, które jutro Ksiądz Biskup będzie przeżywał. W serce Najświętszej Ofiary włączone zostaną wszystkie podziękowania i prośby przysłane i złożone przez wiernych. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam właściwego gospodarza  J. E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka, Pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo oraz  Ks. Biskupa Łukasza Buzuna, biskupa pomocniczego naszej Diecezji, a także księży Biskupów seniorów J. E. Ks. Biskupa Stanisława Napierałę pierwszego Biskupa Kaliskiego i J. E. Ks. Biskupa Teofila Wilskiego. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam obecnego wśród nas O. Tadeusza Rydzyka, założyciela i Dyrektora Radia Rodzina i Telewizji TRWAM. Ojcze dziękujemy za te katolickie media, za katolicki głos w naszych domach i za wszystkie inne dzieła służące rodzinie, życiu i nowej ewangelizacji. Witam Ojców Redemptorystów posługujących w Radiu i Telewizji. Jest z nami: Ojciec Grzegorz Moj, Ojciec Grzegorz Woś, Ojciec Marian Sojka, Ojciec Janusz Dyrek, Ojciec dr Zdzisław Klafka – Rektor WSKS i M w Toruniu, Pani Prorektor dr Marię Laska z delegacją studentów i sztandarem uczelni i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję. Dziękujemy za wasza służbę życiu i rodzinie. Witam wszystkich obecnych kapłanów diecezjalnych i zakonnych według godności i urzędów z Diecezji Kaliskiej i księży gości. Witam Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń  tu dziś obecne oraz Bractwo Św. Józefa. Przy organach wystąpi Ks. Grzegorz Mączka i S. Danuta, Służebniczka Starowiejska – witał ks. prałat Jacek Plota. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych przed obrazem św. Józefa Kaliskiego poprowadził ks. Piotr Machała, wikariusz w Sanktuarium św. Józefa.

Konferencję nt. „Wspólnie brońmy życia i rodziny – niech nikt nie mówi: mnie to nie dotyczy” wygłosili Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i Zbigniew Kaliszuk. Pani Magdalena to prawnik, publicystka i pisarka; dyrektor i analityk prawny CitizenGO w Polsce; autorka oraz współautorka kilkunastu książek; jako nastolatka przez 5 lat prowadziła telewizyjny program „Ziarno”, reprezentuje CitizenGO na świecie m.in. w ONZ, Radzie Europy. Pan Zbigniew to publicysta, pisarz; autor książek pt. „Katolik frajerem?”, „Katolik ofiarą?” , „Miłość i cierpienie”, „Katolik talibem?” oraz „Laboratorium Miłości. Przed ślubem” – ta ostatnia otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2014 w kategorii książka dla młodzieży. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prałat Leszek Szkopek.

Mszy św. przewodniczył bp Stefan Regmunt, bp senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, członek Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Członek Komisji Nadzorczej Caritas Polska. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk oraz wielu kapłanów.

W homilii celebrans przypomniał, że dziś przypada 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. – Przywołujemy na pamięć rok 1939 i dzień 1 września, kiedy to nastąpiła agresja ze strony Niemiec, a później Rosji na Polskę. Był to szczególny czas pogardy dla człowieka i życia ludzkiego. Agresorzy odrzucili wówczas Boga i Jego naukę. Zrezygnowali z kierowania się sumieniem i Bożej mądrości, by realizować zabójczy plan swej ideologii – mówił bp Regmunt. Dodał, że ta pogarda dla życia nie zakończyła się z chwilą ustania działań wojennych, ale była obecna przez ideologię komunistyczną w kolejnych latach powojennych. – Lansowano wówczas aborcję, ośmieszano macierzyństwo, wyśmiewano rodziny wielodzietne, odmawiano szacunku dla życia poczętego – zaznaczył kaznodzieja. Wskazywał, że w tamtych latach Bóg nie opuścił człowieka, ale umacniał w prawdzie na temat wartości życia ludzkiego przez przykład postępowania szlachetnych ludzi propagujących dobro. Biskup wśród takich osób zauważył: położną Stanisławę Leszczyńską z Łodzi, Joannę Berettę Molla, Agatę Mróz-Olszewską, Mary Wagner, prof. Bogdana Chazana. Podkreślał, że szczególnym darem dla człowieka jest rodzina, która powinna być sanktuarium życia. – W niej człowiek winien przychodzić na świat, wzrastać i w niej powinien kończyć ziemskie pielgrzymowanie, wchodząc w etap życia wiecznego. Rodzina jest fundamentem dla pomyślnej przyszłości nie tylko osobistej, ale i społecznej – powiedział celebrans. Zauważył, że w Polsce zaczyna się pozytywniej patrzeć na rodzinę. – Dostrzegamy inicjatywy promujące życie. Coraz odważniej Polacy zaczynają upominać się o swoje prawa do życia i poszanowania godności ludzkiej. Rodziny bardziej niż dotychczas otrzymają wsparcie moralne i finansowe ze strony państwa. Wiele rodzin z rodzin żyjących skromnie materialnie dzięki wsparciu rządu w tym roku przeżyły wspólnie z dziećmi wakacje, dni świąteczne, urlopy – mówił bp senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zachęcał wiernych, aby w swoich rodzinach dbali o szacunek dla życia. – Co czynimy, aby gościło w nich poszanowanie życia, pragnienie sakramentalnego małżeństwa i rodziny, i aby w rodzinach pielęgnowana była cywilizacja życia? Pamiętajmy w łańcuchu prawdziwych świadków zaangażowanych w promocję życia, ochronę dziecka poczętego i osób konkretnie wspomagających rodzinę nie może zabraknąć mnie i Ciebie – apelował hierarcha.

Podczas nabożeństwa na ręce o. Tadeusza Rydzyka Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu przekazała relikwie „Ex ossibus” św. Alfonsa Marii de Liquori, założyciela zakonu redemptorystów. Po komunii św. bp Stefan Regmunt zawierzył św. Józefowi małżonków, życie nienarodzonych i całe rodziny.

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak zachęcał wiernych do modlitwy w intencji ochrony życia od poczęcia aż do późnej starości, do odejścia do nieba.
Żadne zastrzyki, żadne wynalazki, żadna eutanazja, a wiemy, że w Europie w wielu krajach na żądanie jest śmierć – akcentował biskup kaliski. Prosił też o modlitwę w intencji nauczycieli. - Oni są świadkami, bo nie tylko uczą, ale kształtują charaktery, wychowują. To jest wielka odpowiedzialność – stwierdził bp Janiak. Dodał, że każdy człowiek powinien starać się pomagać innym słowem, troską, a także modlitwą. - Przychodząc do św. Józefa nabierajmy sił, byśmy w tym pielgrzymowaniu nie ustawali – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

O. Tadeusz Rydzyk wskazywał, że na skutek wprowadzenia przez komunistów ustawy aborcyjnej od 1956 roku w Polsce zabito ponad 20 mln Polaków. – Ci, którzy są za zabijaniem i mówią, że wolność kobiety mają na względzie to tacy ludzie są głosem diabła. Nauka bardzo jasno mówi, że od poczęcia jest człowiek. Trzeba modlić się o przebaczenie tych win w Polsce – mówił dyrektor Radia Maryja.

Podczas Mszy św. zagrały połączone orkiestry dęte pod dyrekcją Wojciecha Zielezińskiego.

Po Eucharystii biskupi i kapłani udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano Barkę.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Po Mszy św. ks. prałat Jacek Plota zaprosił wszystkich na wspólny posiłek – zupę z kuchni polowej.