In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 13 Maja 2016

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka
Pracowników Wodociągów, Kanalizacji,
Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych

 Do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu przybyli 13 maja po raz 18. pracownicy wodociągów, kanalizacji, ochrony środowiska i służb komunalnych z całej Polski. Każdego roku pielgrzymi gromadzą się na dziękczynieniu w kaliskiej bazylice, skąd pielgrzymują do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

Galeria

Uczestników pielgrzymki z całej Polski powitał ks. prałat Jacek Plota. - Chwała inicjatorom i organizatorom, którzy organizując pielgrzymkę do Św. Józefa z całej Polski kierowali się wielką wiarą i miłością do Świętego Józefa wiedząc o jego mocy wstawienniczej, by powierzyć mu swoje rodziny, zakłady pracy i samych siebie. Przybywacie w Roku Miłosierdzia Bożego do naszego Sanktuarium, które jest Kościołem Jubileuszowym, gdzie można uzyskać odpust zupełny – mówił kustosz Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Przypomniał, że 13 maja mija 99. rocznica objawień fatimskich i 35. rocznica ocalenia Św. Jana Pawła II. Nawiązał też do encykliki papieża Franciszka „Laudato Si” poświęconej trosce o środowisko naturalne człowieka. - Drodzy Pielgrzymi, obok swojego patrona Św. Franciszka z Asyżu otrzymaliście kolejny dar - 24 maja ubiegłego roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił encyklikę Laudato Si, która jest inspiracją badań i działań z zakresu ochrony środowiska. Jest ona bardzo bliska całemu Waszemu środowisku – wskazał ks. prałat Jacek Plota. Zaznaczył, że św. Józef to potężny i skuteczny orędownik u Boga. - Św. Jan Paweł II będąc w Kaliszu 19 lat temu zawierzył Św. Józefowi wszystkie rodziny i obronę życia w Polsce i na świecie. Św. Józef to potężny i skuteczny orędownik u Boga. Wierni proszą w różnych sprawach ale najczęściej w sprawach dtyczących rodziny i bytu materialnego rodziny. Proszą o zgodę i trzeźwość w rodzinach, o dobre wychowanie dzieci, o pracę, o mieszkanie, o zdrowie, o miłość i wiarę oraz składają wiele innych próśb i zostają wysłuchani. Pragnę zaświadczyć, że dziś również dokonuje się wiele łask i cudów – powiedział kustosz kaliskiej bazyliki.

W homilii bp Łukasz Buzun wskazywał na 99. rocznicę objawień fatimskich. - Każde objawienie maryjne jest wyrazem zatroskania Niepokalanego Serca Maryi, a więc serca całkowicie otwartego na wolę Bożą, serca czystego i gorliwego, serca, które jest oddane Panu Bogu wbrew wszystkiemu – mówił celebrans. Podkreślał, że Maryja w swoich objawieniach zachęca do modlitwy. – Z objawień maryjnych wynika troska o pokój na świecie, ale ten pokój zaczyna się w sercu każdego z nas. Maryja mówi o modlitwie różańcowej, aby jak najwięcej modlić się, aby każdy z nas był człowiekiem modlitwy. Każde objawienie nawołuje do modlitwy, pokuty i nawrócenia. To jest ta droga, która jest wyznaczona przez objawienia Maryi, także przez objawienia fatimskie – przekonywał kaznodzieja. Zaznaczył, że Św. Jan Paweł II połączył kult Niepokalanego Serca z kultem Miłosierdzia Bożego. - Grzech odbiera nam to, co jest najbardziej cenne, a więc szczęście w sercu człowieka. To wołanie o nawrócenie rozbrzmiewa w sposób szczególny w Dzienniczku s. Faustyny. Jest tam wezwanie, żeby człowiek bardziej zaufał Bogu niż sobie – stwierdził hierarcha. Prosił Św. Józefa o wstawiennictwo u Boga w sprawach wiary. - Chcemy tutaj w Sanktuarium Św. Józefa prosić przez jego wstawiennictwo o otwartość serca na łaskę Bożą, na działanie Ducha Świętego, bo On chce przemieniać nas wewnętrznie swoimi darami i tworzyć w nas serce nowe, a więc serce otwarte, pełne ufności, wiary i miłości – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Św. Józefa bp Łukasz Buzun zawierzył patronowi pracowników wodociągów, kanalizacji, ochrony środowiska i służb komunalnych z całej Polski.

Wraz z biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej modlili się: ks. prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, ks. Grzegorz Krząkała, krajowy duszpasterz tych służb, ks. Roman Raczak, diecezjalny duszpasterz z Legnicy, ks. Ryszard Kamiński, diecezjalny duszpasterz ze Szczecina, Ryszard Wałach, przewodniczący Rady Krajowej Duszpasterstwa z Katowic, Andrzej Anczykowski, prezes kaliskich Wodociągów, Henryk Żubertowski, zastępca przewodniczącego Rady Krajowej, Andrzej Grzeluszka, zastępca przewodniczącego Rady Krajowej, Edward Prus, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza oraz pielgrzymi z całej Polski, m.in.: z Krakowa, Katowic, Szczecina, Legnicy, Tarnowskich Gór, Zabrza, Lublina, Piekar, Wałbrzycha, Olkusza, Białegostoku, Kłodzka, Siemianowic Śląskich, Kalisza.

Organizatorami pielgrzymki są: Duszpasterstwo Krajowe oraz Prezydium Rady Krajowej Duszpasterstwa Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.