In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 30 Maja 2015

ks. K. Duchnowski

Procesja Od Wojciecha do Józefa
i III Kaliski Marsz dla Życia i Rodziny

Tegoroczna Procesja Od Wojciecha do Józefa, która odbyła się w sobotę 30 maja miała wyjątkowy charakter. W tradycyjną procesję został włączony III Kaliski Marsz dla Życia i Rodziny z tego też względu uczestnicy marszu nieśli ze sobą ważne przesłanie, którym w sposób szczególny patronuje Święty Józef. Procesja bowiem rozpoczyna w Kaliszu obchody święta Opieki Świętego Józefa a w tym roku osiemnastą już rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Kaliszu. Ponadto Procesja wpisała się również w przebieg centralnych obchodów Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego przeżywanego pod hasłem: Ja Jestem Chlebem  Życia(J 6, 48).

Galeria

Całość rozpoczęła się o godz. 1800 nabożeństwem majowym przy kościele św. Wojciecha na Zawodziu. Następnie procesja wyruszyła i przeszła kolejno ulicami: Bolesława Pobożnego, Bolesława Chrobrego, Częstochowską, Nowy Świat, Śródmiejską przez Rynek, Zamkową na Plac Świętego Józefa zatrzymując się w trzech stacjach. Pierwsza miała miejsce przy kościele św. Gotarda gdzie zgromadziły się dzieci, a hasło tej stacji brzmiało: Dziękujemy za życie. Drugi przystanek odbył się na skrzyżowaniu przy ul. Ułańskiej , tam zgromadzała się młodzież pod hasłem: Życie jest piękne. Na ulicy Zloty Róg oczekiwały małżeństwa i rodziny pod hasłem: Otwórzmy się na Życie. Marsz zakończył się przy Bazylice Św. Józefa, gdzie ks. bp Edward Janiak skierował do uczestników Marszu swoje przeslanie, dziękując równocześnie organizatorom Marszu. Tegoroczna Procesja w którą zasłał włączony Marsz dla Życia i Rodziny, była pięknym i radosnym świadectwem wiary, nadziei i miłości, najpełniej realizującym się w rodzinie, czerpiącej siły od Chrystusa, który jest Chlebem Życia.

Przesłanie Papieża Franciszka

Nasz świat potrzebuje dobrych i silnych rodzin... Tak więc chrońcie wasze rodziny! Dostrzeżcie w nich największy skarb i umacniajcie je zawsze modlitwą i łaską sakramentów. Rodziny zawsze będą przechodziły przez próby i nie potrzebują, aby dodawano im innych! Bądźcie natomiast żywymi przykładami miłości, przebaczenia i troski. Bądźcie sanktuariami poszanowania dla życia, głosząc świętość każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jakże wielkim darem dla społeczeństwa byłoby to, jeśli każda rodzina chrześcijańska żyłaby w pełni swoim szlachetnym powołaniem! Powstawajcie więc wraz z Jezusem i Maryją, i bądźcie gotowi wyruszyć w drogę, jaką Pan wytyczył dla każdego z was.

Papież Franciszek, 16 stycznia 2015