In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 9 Maja 2015

Oprac. ks. K. Duchnowski

46. Sympozjum Józefologiczne

W sobotę 9 maja 2015 r. odbyło się w Kaliszu 46. Sympozjum Józefologiczne. Temat tegoroczne sympozjum brzmiał: Święty Józef – Patron Życia Konsekrowanego i Rodziny. Sympozjum rozpoczęło się o godz. 900 Eucharystią w kaplicy Cudownego Obrazu w Sanktuarium Świętego Józefa, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Edward Janiak - biskup kaliski. Na początku Mszy św. w słowach powitania kustosz Sanktuarium ks. prał. Jacek Plota powiedział m.in.: Rocznie do św. Józefa przybywa ok. 250 tys. pielgrzymów z całej Polski, a także zagranicy. Wzrasta kult św. Józefa, o czym mówią liczne świadectwa łask i cudów oraz wota. To wszystko świadczy, że św. Józef jest kochany, że jest on potężnym orędownikiem w różnych sprawach, często bardzo trudnych.

W pierwszych słowach homilii Biskup Kaliski powiedział: Rozpoczynające się uroczystą Eucharystią w Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego 46. Sympozjum Józefologiczne, po raz kolejny stawia przed nasze oczy postać Patrona Kościoła Powszechnego, który stał się opiekunem Świętej Rodziny i Patronem każdego z nas. Po raz kolejny zatrzymywać się będziemy nad Jego wieloaspektowym działaniem w dziele naszego dążenia ku Niebu.  

Kaznodzieja przypomniał również okoliczności ustanowienia Sanktuarium w Kaliszu: W XX w., ze względu na trwający od prawie czterech wieków kult świętego Józefa, w Kaliszu ustanowione zostało Sanktuarium, a Kolegiata podniesiona do godności Bazyliki Mniejszej. Na obrazie kaliskim znajdują się słowa, które św. Józef polecił umieścić na nim, w chwili ukazania się Stobieni, fundatorowi Obrazu: Idźcie do Józefa. Można do tych słów dopowiedzieć, nauczcie się Go słuchać, bowiem swoją obecnością ten święty Patron wprowadza pokój serca i ufność wiary, które tworzą potrzebny klimat do odnajdywania swojego powołania życiowego.

Kończąc biskup Edward nawiązał do przesłania księży wyzwolonych przez wstawieniictwo Świetego Józefa z obozu w Dachau. Księża byli więźniowie obozu w Dachau, tu u św. Józefa, modlili się za Ojczyznę: utwierdź nas i cały nasz naród w niezachwianej wierności Bogu i chroń rodziny polskie. Poszerzającte słowa o swoje doświadczenia z lat wojny mówili że: znajdziesz szczęście rodzino, znajdziesz rozwiązanie swoich problemów, gdy znajdziesz Chrystusa na swojej drodze. I dalej: Prosimy i zaklinamy was: nie zabijajcie Boga w nikim, zwłaszcza w sercu dziecka, zwłaszcza w sercu młodego człowieka. A z resztą nie zabijajcie Boga w sercu żadnego człowieka, by to serce nie oszalało niszczącą nienawiścią.

Dziś są to słowa nadal bardzo aktualne. Dziś, tak samo jak zawsze, potrzebne jest Józefowe zapatrzenie w Boga, jego gotowość do czynienia trudnej woli Bożej i jego zaufanie Bogu.

Księża byli więźniowie obozów pozostawili nam modlitwę, która w tym szukaniu duchowej pomocy św. Józefa z obrazu Św. Rodziny kaliskiej może wspomagać i umacniać: Matko z Obrazu kaliskiego. I Ty, Jej Przeczysty Oblubieńcze. Patronie Ocalenia Dawcy Życia, Jezusa Chrystusa, i naszego ocalenia. Módlcie się za nami.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup odmówił modlitwę powierzająca obrady Sympozjum św. Józefowi.

Następnie w Centrum Józefologicznym przy ul. Złotej odbyła się sesja naukowa, podczas której wykłady wygłosili zaproszenia prelegenci z Polski i zagranicy.

 

46. Sympozjum Józefologiczne

Sobota 9 maja 2015 r.
Centrum Józefologiczne w Kaliszu

Święty Józef – Patron Życia Konsekrowanego i Rodziny

9:00 - EUCHARYSTIA, Sanktuarium Świętego Józefa.
Przewodniczenie: J. E. Ks. bp Edward Janiak
10:30 – Początek sesji. Centrum Józefologiczne, ul. Złota 144, Kalisz
10:30 – Słowo otwarcia: Ks. dr Andrzej Latoń Prezes Polskiego Studium Józefologicznego
10:40 – O. prof. Józef Augustyn, Św. Józef wzorem duchowego rozeznania, wewnętrznego zmagania i dobrych wyborów
11:20 – O. prof. Tarcisio Stramare OSJ (Italia), Święty Józef i Życie Konsekrowane
11:50 – Kawa
12:20 – O. Dominique Joseph FSJ (Francja), Józef i Jezus: ojciec i syn według Biblii
13:00 – Siostra Faustyna FSJ (Francja), Święty Józef w moim życiu konsekrowanym
13:30 – Agnieszka i Rafał Porzezińscy, Święty Józef patron (naszej) rodziny
14:00 – Ks. dr Sławomir Kęszka – 70. Rocznica wyzwolenia kapłanów – więźniów Dachau za przyczyną Świętego Józefa Kaliskiego (komunikat)