In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 26 Lutego 2009

fot.: ks. Łukasz Przybyła

Spotkanie Kapituły Kolegiackiej
w Kaliszu

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

Przy Sanktuarium Świętego Józefa istnieje jedna z trzech w diecezji kaliskiej kapituła kanonicka. To Kapituła Kolegiacka Świętego Józefa w Kaliszu. W jej skład wchodzą kanonicy prałaci, kanonicy gremialni i honorowi. Jej początki sięgają roku 1730, kiedy powstały pierwsze statuty Kapituły, zatwierdzone przez ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Teodora Potockiego. Do obecnych czasów przetrwała ta forma uświetniania kultu św. Józefa, jaką jest zasiadanie w Kapitule Kolegiackiej. A liczy ona dziś 49 kanoników, w tym 7 kanoników gremialnych i 42 kanoników honorowych. Prepozytem Kapituły jest Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. prałat dr Jacek Plota.

Galeria

26 lutego 2009 roku, w czwartek, członkowie tejże Kapituły zebrali się na dorocznym spotkaniu i Mszy Świętej, której przewodniczył Honorowy Prezes Polskiego Związku Józefologicznego, ks. prałat dr Wojciech Hanc.

O godzinie 10.00 w sali Domu Parafialnego księżą kanonicy przedstawili całemu gremium ustanowionych przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę nowych kanoników, podsumowali miniony rok i spojrzeli w najbliższą przyszłość. A ta skoncentrowała ich uwagę na X Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym, jaki odbędzie się w dniach od 27 września do 4 października 2009 roku w Kaliszu.

Następnie wzięli udział w Eucharystii, sprawowanej przed Cudownym Obrazem Świętego Józefa. Homilię na niej wygłosił Prezes Polskiego Związku Józefologicznego, ks. kan. dr Andrzej Latoń.

Należy przypomnieć, że Kapituły Kanonickie zrodziły się na podłożu życia wspólnego duchownych. Początki zorganizowanego życia grup duchownych, które przyjęło nazwę kanonickiego, dając tym samym okazję do nazywania członków wspólnoty kanonikami, sięgają już IV wieku. Nazywano je kapitułami, ponieważ były one zobowiązane do codziennego odczytywania rozdziału (capitulum) reguły i Pisma Świętego.

Nazwa zaś kapituły pochodzi od kościoła, przy którym ona funkcjonuje. Przy Bazylice Wniebowzięcia NMP jest to Kapituła Kolegiacka Świętego Józefa w Kaliszu. Jak każda kapituła, tak i Kolegiacka, ma swój statut, który określa jej zadania. Nadrzędnym celem Kapituły Kolegiackiej jest uświetnianie kultu św. Józefa w Bazylice Kolegiackiej i rozpowszechnianie go w całej diecezji.

Kanonicy mają prawo do noszenia stroju kanonickiego oraz mają zarezerwowane miejsce w prezbiterium w Bazylice Kaliskiej.

Więcej informacji o kapitule

Kapituła Kolegiacka