In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 21 Czerwca 2014

XXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne CARMEN SACRUM FESTIVAL

W sobotę 21 czerwca 2014 r. w Kaliszu odbyło się XXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne CARMEN SACRUM FESTIVAL. Organizatorami festiwalu było Towarzystwo Śpiewacze Echo i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Festiwal rozpoczął się Mszą św. o godz. 1200 w Bazylice. Eucharystii przewodniczył ks. prał. dr Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium. Homilie wygłosił ks. Jarosław Powąska. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnili chórzyści. Po zakończeniu Mszy św. w Sanktuarium odbył się koncert chórów, które przybyły na festiwal. Poniżej zamieszczamy krótkie opisy poszczególnych wykonawców oraz repertuar, ktory zaprezentowali.

Chór Konkatedralny pw. św. Grzegorza w Ostrowie Wielkopolskim

Powstał na początku ubiegłego stulecia. Chór aktywnie uczestniczył w licznych przeglądach i festiwalach: w XVI Wielkopolskich Spotkaniach Chóralnych Carmen Sacrum Festival; podczas I Diecezjalnego Przeglądu Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej zdobył wyróżnienie. Chór Konkatedralny śpiewał m. in. na mszach św. transmitowanych przez Polskie Radio Program Pierwszy, Telewizję Polonia, Telewizję Trwam, uświetnił ceremonie koronacji wizerunków Matki Bożej w Kotłowie, na Pólku pod Bralinem oraz zakończenie X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego w Kaliszu, a także uroczystość ingresu do ostrowskiej konkatedry J.E. ks. bpa Edwarda Janiaka.

Zespół był wieloletnim organizatorem Przeglądu Chórów Kościelnych Ostrowa Wielkopolskiego. Dyrygentem Chóru od 1996 roku jest pani Magdalena Nowicka, która za rozpowszechnianie muzyki chóralnej otrzymała wyróżnienie Osobowość Ostrowskiej Kultury. Prezesem chóru jest pan Jerzy Drobnik

Chór wykonał utwory:

 1. Albert Schweizter Sancta Maria
 2. Henryk Mikołaj Górecki Święty, Święty   
 3. Józef Świder O wszechmogący Boże

Chór Farny LUTNIA im. St. Moniuszki w Kole

Dokumenty historyczne potwierdzają istnienie chóru w Kolskiej Farze od XVI wieku. W roku 1905 chór odrestaurowano i nazwano im. Stanisława Moniuszki.Zespół bardzo aktywnie uczestniczy w życiu Parafii św. Krzyża i miasta Koła.

Chór śpiewał w wielu miejscach w kraju m.in. w Warszawie, Poznaniu, Włocławku, Kaliszu, Gnieźnie, Gdańsku, Koninie, Turku, Częstochowie oraz za granicą Rosja, Niemcy, Wilno, Lwów. Chórzyści z Koła dwukrotnie uczestniczyli w liturgii sprawowanej przez Ojca Św. Jana Pawła II – we Włocławku i w Licheniu.

Osobną kartę dokonań Zespołu wypełnia udział w wielu Konkursach i Festiwalach oraz uzyskane tam nagrody i wyróżnienia.

Repertuar Farnej LUTNI to kilkaset utworów sakralnych i świeckich z różnych epok także ludowych i popularnych.

Dyrygentem chóry jest pan Jan Kordylewski.

Chór wykonał utwory:

 1. Zoltan Kodaly Stabat Mater
 2. opr. Marek łakomy Agnus – padajcie ludy
 3. ks. Eugeniusz Gruberski Missit me vivensPater
 4. Jan Kordylewski (dyrygent) Modlitwa do Jana Pawła II

Chór Ziemi Zamojskiej CONTRA

Chór rozpoczął swoją działalność w 2009 roku. Dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest p. Anna Cios. Chór działa przy Klubie Batalionowym w Zamościu. W repertuarze chóru znajdują się pieśni religijne, rozrywkowe oraz ludowe w artystycznych opracowaniach. Chór jest pomysłodawcą i współorganizatorem Roztoczańskiego Koncertu Kolęd i Pastorałek oraz przedsięwzięcia Crux Fidelis. Chórzyści koncertują w kraju i za granicą. W 2012 r. chór został wyróżniony na Międzynarodowym Konkursie Chórów „BalkanFolkFest” w Bułgarii, a w maju 2013 r. zajął pierwsze miejsce na XVIII Festiwalu Pieśni Maryjnej w Garbowie oraz otrzymał III Nagrodę w II Regionalnym Przeglądzie Chórów w Lubaczowie.

Chór wykonał utwory:

 1. Józef Świder sł. Krzysztof Kamil Baczyński Modlitwa do Bogarodzicy
 2. Giuseppe de Marzi Signore delle cime
 3. ar. Anna CIOS na podstawie Giulio CacciniAve Maria
 4. ar. Anna CIOS, sł. Krzysztof Konopa Święty Boże

Chór Chłopięco – Męski Bazyliki Kaliskiej

Chór jest spadkobiercą i kontynuatorem ponad 150-letniej historii śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej.Udokumentowaną datą działalności zespołu jest rok 1861, kiedy to amatorski chór w kaliskiej kolegiacie wykonał Requiem Romualda Zientarskiego. W początkach XX zespół zaczyna współpracę z pozostałym kaliskimi towarzystwami śpiewaczymi. Gdy w 1992 roku obchodzono 100-lecie Towarzystwa Śpiewaczego, które od 1987 roku pracuje pod artystycznym kierownictwem pana Marka Łakomego, Patron Towarzystwa, ks. prał. Lucjan Andrzejczak wychodzi z propozycją powołania chóru chłopięcego „ScholaVocalis” i połączenia go z głosami męskimi Towarzystwa. Pierwszy występ zespołu chłopięcego miał miejsce w 1993 roku. Od 1997 roku zespól występuje pod nazwą Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej.

Chór koncertował w wielu miastach Polski, odbył 12 podróży artystycznych do krajów europejskich. Nagrywał audycje radiowe w Polsce, Włoszech, Niemczech i Szwecji, występował w programach telewizyjnych. Nagrał 5 płyt kompaktowych. Współpracował z Filharmonią Kaliską i Państwowym Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Od roku 2000 zespół jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia „PueriCantores”.

Chór jest prowadzony przez Towarzystwo Śpiewacze Echo, którego prezesem jest pani Joanna Walczak, kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest pan Marek Łakomy, a emisję głosu prowadzi pani Henryka Iglewska–Mocek.

Chór wykonał utwory:

 1. mel. Gregoriańska Magnificat w oprac. Jacques Berthier
 2. Henryk Mikołaj Górecki Zdrowaś bądź Maryja
 3. mel. Agnieszka Zdrojek–Suchodolska (gościmy ją),sł. Barbara Czerwonka Na początku było słowo
 4. Wacław z Szamotuł, sł. Mikołaj Rey Alleluja. Chwalcie Pana

Po występie chórów nastąpiła ceremonia wręczenia statuetek. Statuetki zostały wręczone przez Ks. prał. Jacka Plotę, Kustosza Sanktuarium św. Józefa i panią Joannę Walczak, prezes Towarzystwa Śpiewaczego Echo. O godz. 1800 w sali Filharmonii Kaliskiej rozpoczął się koncert kończacy festiwal.