In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 19 Kwietnia 2014

WIELKA SOBOTA
i
WIGILIA PASCHALNA

ks. Krzysztof Duchnowski

Wielka Sobota to dzień ciszy i modlitwy. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima - rodziców Matki Bożej, Józefa - ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych.

Galeria

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: Sam obrzęd posiada zatem właściwą sakramentaliom, a pokarm poświęcony powinien być traktowany jako „eulogium” (gr. antidoron), co dobrze wyraża polski termin „święcone”. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w Bazylice św. Józefa trwało od godziny 8.30 do późnych godzin popołudniowych. W tym czasie trwała też Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

Liturgia Wigilii Paschalnej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu rozpoczęła się o godz. 2100. Przewodniczył jej Biskup Senior Stanisław Napierała. Przy ołtarzu stanęli kapłani pracujący w Sanktuarium św. Józefa wraz z Proboszczem Parafii Księdzem Prałatem Jackiem Plotą.

Galeria

Bazylika wypełniła się wiernymi, którzy w pierwszej kolejności wzięli udział w obrzędzie poświęcenia ognia przygotowanego przed głównym wejściem do Bazyliki. Po wejściu do świątyni z zapalonym Paschałem i trzykrotnym oznajmieniu: Światło Chrystusa, wierni odpowiadali: Bogu niech będą dzięki. Po odśpiewaniu uroczystego Exultet rozpoczęła się Liturgia Słowa, w którą czynnie włączyli się nasi parafianie. Tę część Wigilii Paschalnej uwieńczył śpiew radosnego Chwała na wysokości Bogu! przy dźwiękach organów oraz dzwonów. Po kolekcie i Epistole do Biskupa podszedł Ksiądz Prałat Jacek Plota, który zwrócił się do Biskupa słowami: Czcigodny Ojcze, zwiastuję Ci wielką radość, to jest: Alleluja! W tym miejscu Ksiądz Biskup Stanisław trzykrotnie wyśpiewał wiernym Alleluja!

Po Ewangelii Ksiądz Biskup Stanisław wygłosił homilię. Mówił m.in. o radości, która wypływa z wydarzenia Zmartwychwstania: To jest wielka radość, która płynie z tych słów Pana Jezusa: Kto wierzy we Mnie, chodźmy i umarł żyć będzie. Zmartwychwstanie Pana Jezusa to jest radość,  wielka radość.

Homilia Ks. Bpa Stanisława Napierały w wersji audio

 

 

Dziękując wszystkim za przybycie, Ksiądz Prałat Jacek powiedział mi. in.:

Słowa wdzięczności kierujemy wobec wszystkich, którzy pomogli nam pięknie i głęboko przeżyć Święte Dni Triduum Paschalnego Dziękujemy J.E. Księdzu Biskupowi Seniorowi Stanisławowi Napierale. Dziękujemy wszystkim kapłanom posługującym w naszej Parafii, dziękujemy Siostrom Służebniczkom za piękny wystrój Grobu Bożego i za inne liczne posługi, dziękujemy ministrantom, Bractwu św. Józefa, Chórowi Chłopięco – Męskiemu, Orkiestrze Dętej Gród nad Prosną, dziewczynkom sypiącym kwiaty, asyście, młodzieży, mieszkańcom Schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta, różnym wspólnotom i osobom świeckim. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, oraz cięte kwiaty i wysiany owies.

Wszyscy po zakończonej Liturgii w świątyni wyszli na Plac św. Józefa, by pójść w Procesji Rezurekcyjnej wokół Placu obwieszczającej radość ze Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.