In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 6 Grudnia 2008

fot.: ks. Łukasz Przybyła

Diecezjalny Dzień Świętości Życia

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

W sobotę 6 grudnia, przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, w Sanktuarium Świętego Józefa obchodzony był Diecezjalny Dzień Świętości Życia. Wydarzenie to wpisuje się w tajemnicę Niepokalanego Poczęcia, ale wiąże się również z oczekiwaniem na narodzenie Chrystusa, którego Ojciec i Bóg jest źródłem życia. W organizację Dnia Świętości Życia włącza się każdego roku Diecezjalne Centrum „Pro Familia” wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin, ks. prałatem Bolesławem Stefaniakiem. W tym roku tematem przewodnim obchodów były słowa: „Rodzina szkołą godności i szacunku dla każdej osoby ludzkiej.”

Galeria

Do Bazyliki Świętego Józefa przybyli tego dnia diecezjalni doradcy życia rodzinnego, młode małżeństwa oraz młodzież biorąca udział w katechezach przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie, między innymi z Kalisza, Lututowa, Byczyny i Kępna. O godzinie 11.00 konferencję w kontekście tematu spotkania wygłosiła pani Małgorzata Trybuła, a tuż po niej Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, Teofil Wilski sprawował Eucharystię w intencji obrony i poszanowania godności życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Razem z Księdzem Biskupem Mszę Świętą sprawowali: ks. infułat Stanisław Olejnik, ks. prałat Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium, ks. prałat Bolesław Stefaniak, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, ks. kanonik Antoni Ratajczak z Opatowa, ks. Piotr Wierusz ze Złoczewa, ks. Adam Mikulski z Kępna i ks. Paweł Brylak z Byczyny.

Słowami Psalmu: „Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, będą Ciebie wychwalali na wieki” rozpoczął homilię ks. prałat Bolesław Stefaniak, podkreślając atmosferę radości wynikającą z faktu, że uczestnicy Dnia Świętości Życia gromadzą się u boku Świętej Rodziny w Polskim Nazarecie. Przypominając dzieje stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju, kaznodzieja zwrócił uwagę na trzy momenty towarzyszące temu Dziełu: zamysł Boga, akt stwórczy i błogosławieństwo. Momenty te składają się na właściwe zrozumienie słów, że człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boga. „Skoro człowiek jest obrazem Boga, to znaczy, że jest istotą żyjącą życiem Boga. To zaś stanowi o niezaprzeczalnej godności człowieka” - mówił ksiądz prałat.

W homilii Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ukazał także małżeństwo mężczyzny i kobiety jako wspólnotę, w której najwyraźniej jaśnieje obraz Boga i przez którą Bóg daje nowe życie. Ta jednak wspólnota narażona jest współcześnie na atak skierowany w samą istotę małżeństwa poprzez próby zmiany myślenia odnoszącego się do tego, czym jest i czym powinno ono być. „Istnieją starania zmierzające do zniszczenia naturalnego dążenia młodych do założenia rodziny a małżeństwo sprowadza się jedynie do instytucji, służącej osiąganiu nieograniczonej przyjemności, którą przecież według obecnej mentalności można czerpać i poza małżeństwem.”

Rolą kościoła, zdaniem księdza prałata, jest ciągłe nauczanie rodzin o miłości, zwłaszcza o miłości przebaczającej, tak bardzo potrzebnej w dobie rozpadów małżeństw. Trzeba także przypominać nieustannie o godności i zadaniach rodziny, o istocie życia, o tym, że jest ono święte i że jest darem Boga. Taka formacja zmierzać będzie do wzrostu świadomości, że rodzina realizuje swoje zadania, gdy czyni to w oparciu o Boży plan i Boży model.

„Otoczmy więc troską życie, otoczmy troską miłość, otoczmy troską rodzinę, otoczmy nią każdego człowieka” - zakończył ks. prałat Bolesław Stefaniak.

Po zakończonej Eucharystii, w której przygotowanie czynnie włączyli się jej uczestnicy przygotowując liturgię słowa i dary ofiarne, Ksiądz Biskup w asyście kapłanów zawierzył przed Cudownym Obliczem Świętego Józefa Kaliskiego życie każdej rodziny i każdej istoty ludzkiej. Zaapelował także o to, by na kolejne spotkania w ramach obchodów Diecezjalnego Dnia Świętości Życia przybywała wraz z kapłanami i katechetami młodzież uczęszczająca na spotkania przygotowujące ją do życia w małżeństwie i rodzinie.

Przed błogosławieństwem rozstrzygnięty został konkurs „Rodzina szkołą godności i szacunku dla każdej osoby ludzkiej” skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło 18 prac. Komisja w składzie: ks. prałat Bolesław Stefaniak, mgr Jolanta Siwak i mgr Dorota Kaczyńska po dokonaniu analizy prac pod względem merytorycznym i wartości literackich przyznała trzy miejsca oraz 15 wyróżnień. Laureatami konkursu zostali: I miejsce - Mateusz Janiszewski z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu, II miejsce - Ewelina Steczkowska z Liceum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, III miejsce - Mateusz Kupis z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.

Następnie Ksiądz Biskup wręczył indeksy młodzieży z Opatowa, która ukończyła 2,5 roczny cykl katechez przygotowujących do życia w małżeństwie i rodzinie.