In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 27 Listopada 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

Diecezjalne spotkanie
Apostolatu Maryjnego

W środę 27 listopada 2013 r. do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przybyli, aby modlić się przed cudownym Obrazem św. Józefa, członkowie Apostolatu Maryjnego z parafii naszej Diecezji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób, byli obecni min.: ks. Kan Jerzy Salamon - Diecezjalny Moderator Apostolatu Maryjnego, ks. Prałat Józef Kwiatkowski – wieloletnie Moderator Diecezjalny Apostolatu Maryjnego, Ks. Kanonik Marian Błaszczyk, ks. Michał Będzieszak, ks. Mariusz Ziętkiewicz ,Pani Halina Militomska – Przewodnicząca Diecezjalnego Zarządu Apostolatu Maryjnego i Pani Teresa Rząd – Prezes oddziału Apostolatu Maryjnego przy naszej Parafii.

Galeria

Przypomnijmy, że właśnie z dniem 27 listopada jest związany początek kultu Cudownego Medalika, którego propagatorami są członkowie Apostolatu Maryjnego. Początki Cudownego Medalika są związane z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w 1830 r., w kaplicy przy ulicy duBac. W sobotę 27. listopada 1830 r. Niepokalana objawiła się siostrze miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru:

Powiedz, aby wybito medalik według tego wzoru - mówi Najświętsza Dziewica. Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łaski.

Medalik rozpowszechnił się bardzo szybko w cudowny sposób. Za jego pośrednictwem działy się niezliczone nawrócenia i uzdrowienia. Ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej. Wobec tych nadzwyczajnych faktów, arcybiskup Paryża, De Quelen, wydał oficjalne zarządzenie przeprowadzenia badań dotyczących pochodzenia Medalika oraz zjawisk, jakie miały miejsce za jego przyczyną. Wniosek przeprowadzonego dochodzenia był następujący:

Nadzwyczajna szybkość, z jaką ten medalik się rozpowszechnił, ogromna liczba wybitych i rozprowadzonych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa i specjalne łaski, jakie wierni otrzymali dzięki pokładanej w nim ufności wydają się być znakami, poprzez które niebo chciało potwierdzić rzeczywistość objawień, prawdziwość zeznań św. Katarzyny Labouré oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika.

O godz. 1030 w kaplicy cudownego Obrazu wszystkich przybyłych powitał Ks. Prałat Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji wygłoszonej przez ks. Mariusza Ziętkiewicza, której tematem była: św. Katarzyny Labouré i jej osobiste nabożeństwo do św. Józefa.

Następnie o godz. 1115 rozpoczęło się czuwanie modlitewne przed cudownym Obrazem, prowadzone przez członków Apostolatu.

O godz. 1200 wszyscy uczestniczyli we Mszy św. której przewodniczył Diecezjalny Moderator Apostolatu Maryjnego ks. Kan. Jerzy Salamon. Msze św. koncelebrowali ks. Prałat Józef Kwiatkowski, ks. Kan. Marian Błaszczyk, ks. Michał Będzieszak, ks. Mariusz Ziętkiewicz i ks. Krzysztof Duchnowski.

Homilie wygłosił ks. Mariusz Ziętkiewicz – moderator Wspólnoty Apostolatu Maryjnego przy naszej Parafii.