In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 11 Listopada 2008

fot. ks. Łukasz Przybyła

VI Pielgrzymka
Myśliwych Diecezji Kaliskiej

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

11 listopada 2008 roku przypadała 90 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odprawiona została z tej racji Msza Święta w intencji ojczyzny o godzinie 12.00. Przybyli na nią parafianie, pielgrzymi i czciciele św. Józefa. Po raz szósty także w Najświętszą Ofiarę tego dnia włączyli się Myśliwi z terenu Diecezji Kaliskiej, pielgrzymując do Świętego Józefa z racji obchodzonego przed kilkoma dniami wspomnienia św. Huberta, patrona leśników, myśliwych i łowczych.

Galeria

Do Bazyliki Kaliskiej przybyli przedstawiciele kół łowieckich z diecezji kaliskiej, zrzeszonych w Okręgowych Kołach Polskich Związków Łowieckich. Obecni byli także ich kapelani: ks. kan. Lechosław Woźniak, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych oraz ks. kan. Eugeniusz Lijewski. Po odsłonięciu Cudownego Obrazu Świętego Józefa kapłani udali się przed figurę św. Huberta, usytuowaną w Bazylice przy filarze pod chórem, gdzie patronowi leśników i myśliwych zawierzono tegoroczne pielgrzymowanie.

Przybyłych do Kaliskiego Sanktuarium pielgrzymów powitał w imieniu Kustosza Sanktuarium, ks. prałata Jacka Ploty, ks. Robert Lewandowski, zawierzając wszystkich św. Józefowi. Natomiast okolicznościową homilię o wartościach, jakimi są wolność i niepodległość wygłosił ks. kan. Eugeniusz Lijewski.

Myśliwi aktywnie uczestniczyli w liturgii Mszy Świętej począwszy od reprezentowania swoich Kół Łowieckich licznymi sztandarami, które zajęły miejsce w główne j nawie, poprzez przygotowanie liturgii słowa i darów ofiarnych. Na końcu Mszy Świętej kan. Lechosław Woźniak, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, przed Obrazem Świętego Józefa zawierzył wszystkich obecnych leśników i myśliwych opiece Świętego Józefa a następnie w asyście pocztów sztandarowych i Zarządu Okręgowego PZŁ złożył kwiaty przy pomniku Jana Pawła II.

Można zapytać dlaczego do św. Józefa przybywają co roku od sześciu już lat właśnie myśliwi? Otóż w Kołach Łowieckich przestrzegane są zasady, zasady etyki łowieckiej. Są nimi koleżeństwo, serdeczność we wzajemnych relacjach między jego członkami, wzorowa dyscyplina w realizacji zadań, szacunek dla lokalnej ludności oraz troska o naturalne środowisko i jego ochronę. A relacje wynikające z przestrzegania tych zasad zawierzane są świętemu Józefowi, jako wzorowi relacji rodzinnych, międzyludzkich. Przy tym myśliwi nie zapominają się o odpowiednim traktowaniu zwierząt i natury.

Wszystkich obecnych 11 listopada w Sanktuarium Świętego Józefa leśników i myśliwych z diecezji kaliskiej pozdrawiamy ich tradycyjnym powitaniem: Darz Bór!