In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

Wtorek, 11 Listopada 2008

ks. Łukasz Przybyła
fot. ks. Łukasz Przybyła

VI Pielgrzymka
Myśliwych Diecezji Kaliskiej

11 listopada 2008 roku przypadała 90 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odprawiona została z tej racji Msza Święta w intencji ojczyzny o godzinie 12.00. Przybyli na nią parafianie, pielgrzymi i czciciele św. Józefa. Po raz szósty także w Najświętszą Ofiarę tego dnia włączyli się Myśliwi z terenu Diecezji Kaliskiej, pielgrzymując do Świętego Józefa z racji obchodzonego przed kilkoma dniami wspomnienia św. Huberta, patrona leśników, myśliwych i łowczych.

Galeria

Do Bazyliki Kaliskiej przybyli przedstawiciele kół łowieckich z diecezji kaliskiej, zrzeszonych w Okręgowych Kołach Polskich Związków Łowieckich. Obecni byli także ich kapelani: ks. kan. Lechosław Woźniak, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych oraz ks. kan. Eugeniusz Lijewski. Po odsłonięciu Cudownego Obrazu Świętego Józefa kapłani udali się przed figurę św. Huberta, usytuowaną w Bazylice przy filarze pod chórem, gdzie patronowi leśników i myśliwych zawierzono tegoroczne pielgrzymowanie.

Przybyłych do Kaliskiego Sanktuarium pielgrzymów powitał w imieniu Kustosza Sanktuarium, ks. prałata Jacka Ploty, ks. Robert Lewandowski, zawierzając wszystkich św. Józefowi. Natomiast okolicznościową homilię o wartościach, jakimi są wolność i niepodległość wygłosił ks. kan. Eugeniusz Lijewski.

Myśliwi aktywnie uczestniczyli w liturgii Mszy Świętej począwszy od reprezentowania swoich Kół Łowieckich licznymi sztandarami, które zajęły miejsce w główne j nawie, poprzez przygotowanie liturgii słowa i darów ofiarnych. Na końcu Mszy Świętej kan. Lechosław Woźniak, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, przed Obrazem Świętego Józefa zawierzył wszystkich obecnych leśników i myśliwych opiece Świętego Józefa a następnie w asyście pocztów sztandarowych i Zarządu Okręgowego PZŁ złożył kwiaty przy pomniku Jana Pawła II.

Można zapytać dlaczego do św. Józefa przybywają co roku od sześciu już lat właśnie myśliwi? Otóż w Kołach Łowieckich przestrzegane są zasady, zasady etyki łowieckiej. Są nimi koleżeństwo, serdeczność we wzajemnych relacjach między jego członkami, wzorowa dyscyplina w realizacji zadań, szacunek dla lokalnej ludności oraz troska o naturalne środowisko i jego ochronę. A relacje wynikające z przestrzegania tych zasad zawierzane są świętemu Józefowi, jako wzorowi relacji rodzinnych, międzyludzkich. Przy tym myśliwi nie zapominają się o odpowiednim traktowaniu zwierząt i natury.

Wszystkich obecnych 11 listopada w Sanktuarium Świętego Józefa leśników i myśliwych z diecezji kaliskiej pozdrawiamy ich tradycyjnym powitaniem: Darz Bór!