In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 30 Lipca 2013

Ks. Krzysztof Duchnowski

Msza św. z udziałem kapłanów odprawiających rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu

Galeria

W dniach od 29 lipca do 1 sierpnia 2013 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu  odbyły się rekolekcje kapłańskie dla księży naszej diecezji. Prowadził je O. Bogdan Waliczek OSPPE, Przeor Klasztoru Ojców Paulinów w Warszawie.

Zgodnie ze zwyczajem drugiego dnia rekolekcji kapłani przybyli do Sanktuarium Św. Józefa, aby tu wspólnie celebrować Eucharystie i wpatrywać się w przykład Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W imieniu Ks. Prałata Jacka Ploty, Kustosza Sanktuarium, przybyłych kapłanów przywitał Ks. Wikariusz Krzysztof Duchnowski, w słowach powitania wskazał na Św. Józefa, który uczy nas jak być blisko i z miłością przy Chrystusie Najwyższym Kapłanie.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił, rekolekcjonista O. Bogdan Waliczek OSPPE. W homilii powiedział miedzy innymi:

Celebrujemy te Mszę św. w sanktuarium Św. Józefa i chcemy spoglądać na Niego i odczytać w Jego osobie przesłanie Liturgii Słowa Bożego. Nawiązując do Jezusowej przypowieści o ziarnie i chwaście, zachęcał, aby szukać w swoim życiu tego wszystkiego co przeszkadza w spotkaniu się z Bogiem każdego dnia, tego wszystkiego co rozprasza i odciąga od Boga.

Kolejnym tematem nauki rekolekcyjnej było nawiązanie do przypowieści o skarbie ukrytym w roli. Kaznodzieja zwrócił uwagę, iż w każdym człowieku jest pragnienie odnalezienia i poświęcenia się czemuś większemu. Jeśli człowiek nie odnajdzie i nie rozpozna w Bogu największego skarbu, to będzie się skłaniał ku temu co materialne lub będzie koncentrował się na sobie. Tylko odkrycie najcenniejszego skarbu – Boga, pozwala być prawdziwie ubogim.

Na zakończenie Mszy św. Ojciec rekolekcjonista zawierzył w modlitwie wszystkich zgromadzonych kapłanów (ok. 50 kapłanów odbywało swoje rekolekcje w WSD w Kaliszu) opiece Św. Józefa.