In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 2 Czerwca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Odpust Opieki Świętego Józefa

Nazajutrz po Procesji "Od Wojciecha do Józefa" w Bazylice Świętego Józefa o godzinie 12.30 odprawiona została uroczysta Suma Odpustowa ku czci Opieki Świętego Józefa. Przewodniczył jej Biskup Kaliski Edward Janiak.

Galeria

Przedstawiając Księdzu Biskupowi całe zgromadzenie liturgiczne Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota przypomniał genezę tego drugiego co do rangi odpustu ku czci św. Józefa: Ten prastary odpust to święto lokalne, którego początki sięgają wieku XVIII, wtedy to Rajcy miasta Kalisza po raz pierwszy  udali się przed  Cudowny Obraz  Świętego Józefa, by błagać Go o opiekę nad Miastem, by chronił nasz gród od klęsk i nieszczęść. Tę prośbę obecnie pokornie ponawiamy wdzięczni za opiekę nad naszym miastem, śpiewając przy odsłanianiu i zasłanianiu Cudownego Obrazu codziennie „od klęsk i nieszczęść chroń nasz gród”.

Następnie Ksiądz Kustosz wymienił cztery zasadnicze intencje sprawowanej przez Biskupa Kaliskiego Mszy Świętej: Od ponad 20 lat są reaktywowane pielgrzymki włodarzy naszego Miasta dawniej odbywały się w innym terminie, a od trzech lat w odpust Opieki Św. Józefa wraz z intencjami za Miasto i Jego mieszkańców. Za chwilę oficjalną prośbę o odprawienie Mszy Świętej w intencji Miasta i Jego mieszkańców skieruje Marszałek i Starszy Bractwa Kurkowego. Polecamy w modlitwie także naszą Diecezję, której również patronuje Św. Józef. To jedna z naszych głównych intencji. Po Komunii Świętej przed Cudownym Obrazem zawierzymy nasze Miasto i Diecezję Św. Józefowi.

Druga intencja  to wspomnienie i dziękczynienie za Papieża Jana Pawła II, który nawiedził nasze miasto i diecezję. Przed szesnastu laty 4 czerwca 1997 roku tu w Sanktuarium Św. Józefa i przyległych do niego placach modlił się i sprawował Mszę Świętą. Dziś już błogosławiony. Powiedział wówczas: „Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest nawiedzić Wasze Miasto (…). Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w Sanktuarium Świętego Józefa. To Sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i narodu”. Po Mszy Św. udamy się pod pomnik – figurę Jana Pawła II, gdzie złożymy kwiaty i odmówimy modlitwę do Błogosławionego. To tu od dziewięciu lat co miesiąc modlimy się za rodziny i w obronie życia, wypełniając swoisty testament, który zostawił nam Jan Paweł II. Całość nabożeństwa jest transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM. Pamiętamy też w modlitwie w naszym Sanktuarium o obecnym Ojcu Świętym Franciszku, który jest wielkim czcicielem Św. Józefa, a dziś pod Jego przewodnictwem o godz. 17.00 będzie Uroczysta Adoracja Eucharystyczna.

Trzecia intencja to modlitwa w intencji rolników i polskiej wsi. Od 11-tu lat bowiem zapragnęli przybywać na Odpust Opieki Świętego Józefa rolnicy, ogrodnicy i sadownicy w swoich przedstawicielach, by pokłonić się Świętemu Józefowi i oddać w opiekę siebie swoje rodziny i domostwa. Przynieśli chleb, owoce, warzywa, przystroili ołtarz polnymi kwiatami. Święty Józefie, miej w opiece polskich rolników.

Czwarta intencja to modlitwa za wszystkich obecnych tu pielgrzymów i mieszkańców naszego miasta. Każdy z nas ma swoje intencje, które przyniósł w swoim sercu, składamy je na ołtarzu i prosimy Świętego Józefa, skutecznego naszego Patrona i Orędownika, by przedstawił je Jezusowi Chrystusowi i wypraszał dla nas błogosławieństwo Boże.

Po zapowiedzeniu intencji Ksiądz Prałat powitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie właściwego gospodarza tego miejsca, Księdza Biskupa Edwarada Janiaka, przybyłych na Odpust kapłanów diecezjalnych i zakonnych, członków Kapituły Kolegiackiej i pracujących w urzędach centralnych naszej Diecezji, wspólnotę WSD w Kaliszu, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, Starostę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, a zwłaszcza nowo wybranego Króla i Rycerzy, Cech Rzemiosł Różnych i Budowlanych, Bractwo Świętego Józefa z Parafii Narodzenia NMP z Zagorzynka, którzy przybyli w pieszej pielgrzymce i Bractwo Św. Józefa przy naszym Sanktuarium.

Witając zaś władze miasta Kalisza z Prezydentem dr Januszem Pęcherzem i Jego zastępcami, a także przewodniczącego Rady Miasta Pana Grzegorza Sapińskiego ze swoimi zastępcami i Radnymi Miasta, Ksiądz Prałat powiedział: W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować za piękną współpracę Miasta z Parafią w dziele promocji Miasta i kultu Świętego Józefa oraz za wsparcie finansowe w prowadzonych pracach konserwatorskich w Bazylice.

Ksiądz Prałat powitał też obecne ponad 20 pocztów sztandarowych między innymi: Miasta Kalisza, Bractwa Strzelców Kurkowych, Kombatantów, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych województwa łódzkiego, Kaliskich Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkól Ponadgimnazjalnych, sztandary OSP oraz Zespół Folklorystyczny Piwonice, orkiestrę dętą „Gród nad Prosną”, wszystkich pielgrzymów, gości i mieszkańców Kalisza, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość odpustową, by dziękować w. Józefowi za opiekę nad naszym grodem i diecezją.

O pobłogosławienie natomiast trofeum w XXI Europejskim Strzelaniu o Lilię św. Józefa poprosił Marszałek Bractwa Strzelców Kurkowych. A do wymienionych przez Kustosza Sanktuarium intencji Ksiądz Biskup dodał jeszcze jedną, osobistą: Po praz pierwszy uczestniczę w tym Odpuście Opieki św. Józefa, módlcie się, proszę, bym jak najowocniej pełnił wśród was posługę Biskupa Kaliskiego, o te owoce duchowe, o wiarę dla ludzi tu mieszkających.

Biskup Edward wygłosił homilię, która w całści zostanie opublikowana w dniu jutrzejszym.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup zawierzył wszystkie zanoszone w tym intencje opiece Świętego Józefa, a następnie udał się wraz z wiernymi przed pomnik bł. Jana Pawła II, by tam pomodlić się o rychłą kanonizację Papieza Polaka.

 

O tym wydarzeniu pisał też ekai:

Nad przejawami walki z prawem Bożym poprzez m.in. rozbudzanie seksualności wśród przedszkolaków, rozbijanie rodziny, wprowadzanie do prawa dewiacji jako normy, manipulowanie życiem – mówił bp Edward Janiak podczas Mszy św. ku czci Opieki Świętego Józefa w kaliskiej bazylice.

Odpust połączono z modlitwą za miasto Kalisz i diecezję kaliską, XI Pielgrzymką Rolników do św. Józefa oraz dziękczynieniem za wizytę papieża Jana Pawła II w Kaliszu, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota przypomniał, że historia pielgrzymek rajców miejskich sięga połowy XVIII w. Reaktywowana została 21 lat temu przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, a od trzech lat odbywa się w dniu odpustu Opieki Świętego Józefa.

W homilii biskup kaliski wskazał, że w życiowej postawie św. Józefa uderza niezwykła prostota i absolutne posłuszeństwo woli Bożej. – Św. Józef przeszedł przez życie jako człowiek na wskroś prawy, budzący zaufanie, szanowany przez ludzi, kochany przez Maryję i uwielbiany przez małego Jezusa, którego stopniowo wprowadzał w tajniki życia społecznego, ale także zawodowego – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Stwierdził, że tragedie rodzinne, kradzieże, prostytucja, zabójstwa, rozboje biorą się często z braku chleba. Dodał jednak, że także wśród bogatych nie brakuje ludzi chciwych, cudzołożnych, morderców, samobójców. - Dlaczego smutek i udręka wkradają się często tam, gdzie jest dość chleba? Dlaczego wśród gwiazd filmu, teatru są takie, które plamią szczęście posiadania wspaniałego talentu swoim bezprzykładnym postępowaniem? – pytał celebrans.

Bp Janiak ubolewał nad walką z prawem Bożym przejawiającą się w: rozbudzaniu seksualności wśród przedszkolaków, rozbijaniu rodziny poprzez wprowadzanie prawa dewiacji jako normy, manipulowaniu życiem, decydowaniu o płciowości, moralności i prawie naturalnym. - Mówię o tym, dlatego bo nie byłbym sługą Chrystusa, gdybym milczał – mówił hierarcha cytując św. Pawła z dzisiejszego czytania. - Czy zabiegam o względy ludzi czy Boga, czy ludziom staram się przypodobać? Są ludzie, którzy sieją zamęt wśród was, jeśli głoszą inną Ewangelię. Taki kto to robi niech będzie przeklęty.

W darach ofiarnych złożone zostały m.in.: chleb, owoce i warzywa, kwiaty i książki od władz miasta Kalisza, monografia o początkach diecezji kaliskiej autorstwa ks. dr. Sławomira Kęszki, bochenki chleba, miód, kosz warzyw od rolników. Do ołtarza przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Budowlanych w Kaliszu przynieśli Srebrną Lilię św. Józefa, którą bp Janiak pobłogosławił. Ta lilia zostanie przekazana zwycięzcy Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa organizowanego przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Janiak ponowił akt zawierzenia Kalisza i całej diecezji patronowi.

Na uroczystości odpustowe przybyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, rolników, organizacji kościelnych i społecznych, szkół, uczelni, a także pielgrzymi z różnych stron diecezji oraz Łodzi i Łomży.

Po Mszy św. wierni przeszli pod pomnik papieża, gdzie bp Janiak modlił się o rychłą kanonizację bł. Jana Pawła II. Uroczystość odpustową uświetniły: zespół folklorystyczny z Piwonic i orkiestra dęta „Gród nad Prosną”.


- Bardziej niż chleba potrzeba nam takich wartości jak pokój, wolność, szlachetność, zgoda, braterstwo, bo one domagają się moralności, a nade wszystko miłości – mówił bp Edward Janiak podczas Mszy św. ku czci Opieki Świętego Józefa w kaliskiej bazylice.

Odpust połączono z modlitwą za miasto Kalisz i diecezję kaliską, XI Pielgrzymką Rolników do św. Józefa oraz dziękczynieniem za wizytę Papieża Jana Pawła II do Kalisza, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota przypomniał, że historia pielgrzymek rajców miejskich sięga połowy XVIII w. Reaktywowana została 21 lat temu przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, a od trzech lat odbywa się w dniu odpustu Opieki Świętego Józefa.

W homilii biskup kaliski przypomniał, że celem dzisiejszej uroczystości jest dziękczynienie przemożnemu patronowi miasta i diecezji – Świętemu Józefowi.

Wskazał, że w życiowej postawie św. Józefa uderza niezwykła prostota i absolutne posłuszeństwo woli Bożej. Dodał, że charakterystycznym rysem osobowości św. Józefa było jego milczenie. – Św. Józef w swojej prostocie i cichości był jednak w działaniu zawsze niezawodny. Bardziej czyny niż słowa mówią dzisiaj nam o jego osobowości. Przeszedł przez życie jako człowiek na wskroś prawy, budzący zaufanie, szanowany przez ludzi, kochany przez Maryję i uwielbiany przez małego Jezusa, którego stopniowo wprowadzał w tajniki życia społecznego, ale także zawodowego – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

Nawiązał też do oktawy Bożego Ciała podkreślając, że człowiek, aby żyć potrzebuje pokarmu. - W naszym kręgu kulturowym pokarm powszechnie znany to chleb. Patrzymy dzisiaj na otaczającą nas rzeczywistość i zauważamy gonitwę już nie tylko za chlebem codziennym, ale za pieniądzem, dobrami materialnymi, przyjemnościami – wymieniał bp Janiak.

Stwierdził, że tragedie rodzinne, kradzieże, prostytucja, zabójstwa, rozboje biorą się często z braku chleba. Dodał jednak, że także wśród bogatych nie brakuje ludzi chciwych, cudzołożnych, morderców, samobójców. - Dlaczego smutek i udręka wkradają się często tam, gdzie jest dość chleba? Dlaczego wśród gwiazd filmu, teatru są takie, które plamią szczęście posiadania wspaniałego talentu swoim bezprzykładnym postępowaniem? – pytał celebrans.

Podkreślał, że bardziej niż chleba potrzeba nam takich wartości jak pokój, wolność, szlachetność, zgoda, braterstwo, bo one domagają się moralności, a nade wszystko miłości.

Ubolewał nad walką z prawem Bożym przejawiającą się w: rozbudzaniu seksualności wśród przedszkolaków, rozbijaniu rodziny poprzez wprowadzanie prawa dewiacji jako normy, manipulowaniu życiem, decydowaniu o płciowości, moralności i prawie naturalnym. - Mówię o tym, dlatego bo nie byłbym sługą Chrystusa, gdybym milczał – mówił hierarcha cytując św. Pawła z dzisiejszego czytania. - Czy zabiegam o względy ludzi czy Boga, czy ludziom staram się przypodobać? Są ludzie, którzy sieją zamęt wśród was, jeśli głoszą inną Ewangelię. Taki kto to robi niech będzie przeklęty.

Zachęcał wiernych do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, w którym jest siła i moc. - Przed Najświętszym Sakramentem starajmy się w chwilach najtrudniejszych brać moc i siłę od Boga, który pozostał z nami aż do skończenia świata w Najświętszym Sakramencie – powiedział biskup kaliski.

W darach ofiarnych złożone zostały m.in.: chleb, owoce i warzywa, kwiaty i książki od władz miasta Kalisza, monografia o początkach diecezji kaliskiej autorstwa ks. dr. Sławomira Kęszki, bochenki chleba, miód, kosz warzyw od rolników. Do ołtarza przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Budowlanych w Kaliszu przynieśli Srebrną Lilię św. Józefa, którą bp Janiak pobłogosławił. Ta lilia zostanie przekazana zwycięzcy Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa organizowanego przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Janiak ponowił akt zawierzenia Kalisza i całej diecezji patronowi. Na uroczystości odpustowe przybyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, rolników, organizacji kościelnych i społecznych, szkół, uczelni, a także pielgrzymi z różnych stron diecezji oraz Łodzi i Łomży.

Po Mszy św. wierni przeszli pod pomnik papieża, gdzie bp Janiak modlił się o rychłą kanonizację bł. Jana Pawła II. Uroczystość odpustową uświetniły: zespół folklorystyczny z Piwonic i orkiestra dęta „Gród nad Prosną”.