In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 1 Czerwca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Procesja
"Od Wojciecha do Józefa - dla Jezusa"

Tradycyjnie już, w pierwszą niedzielę czerwca miało miejsce w Kaliskim Sanktuarium Święto Opieki Świętego Józefa. Rozpoczyna je doroczna procesja ulicami Kalisza „Od Wojciecha do Józefa", wyrusząjąca z Zawodzia, najstarszego miejsca w Kaliszu, do Sanktuarium św. Józefa.

Galeria

W Komunikacie, który wystosował do Diecezjan Biskup Kaliski, wierni zostali poinformowani, że podczas rozpoczynającej Procesję Mszy Świętej o godzinie 18.00 odprawianej na Zawodziu przy kościele św. Wojciecha oraz później podczas Procesji "będziemy się modlić o opiekę naszego Patrona nad Miastem i całą naszą Diecezją. Procesja ta ma również charakter dziękczynny za pielgrzymkę Jana Pawła II do św. Józefa Kaliskiego, 4 czerwca 1997 roku. W Roku Wiary, w sposób szczególny chcemy, aby nasza procesja stała się świadectwem radości z bycia uczniami Chrystusa, doświadczeniem jedności, którą daje Duch Święty."

Ksiądz Biskup Edward napisał także w Komunikacie, że "Procesja „Od Wojciecha do Józefa" ma nam przede wszystkim przypominać o naszej tożsamości chrześcijańskiej. W tym roku rozpocznie ona przygotowanie Diecezji Kaliskiej do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Postać św. Wojciecha, patrona Polski, każe nam myśleć z wdzięcznością o pierwszej ewangelizacji Ojczyzny.

Św. Józef, patron Kościoła Powszechnego, jest zarazem patronem naszej Diecezji. Jan Paweł II pragnął, aby stał się On patronem nowej ewangelizacji. Kościół odwołuje się do „troskliwości ojcowskiej", jaką św. Józef otaczał Dziecię Jezus, i jako „Opatrznościowemu Stróżowi Bożej Rodziny" poleca mu całe to dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył swoją krwią. Dlatego, napisał Jan Paweł II, „Kościół błaga o opiekę św. Józefa przez tę miłość, która łączyła Go z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i poleca mu wszystkie swoje troski i zagrożenia wielkiej ludzkiej rodziny" (Jan Paweł II, Redemptoris custos, 31).

Jako pasterz Kościoła Kaliskiego pragnę, aby nasza Diecezja jak najowocniej włączyła się w dzieło nowej ewangelizacji, zainicjowane w Kościele Powszechnym. Zbliżająca się 1050. rocznica Chrztu Polski jest wyzwaniem dla nas wszystkich, abyśmy na nowo uświadomili sobie naszą godność dzieci Bożych.

W tym celu powołałem w ostatnim czasie „Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej" oraz „Radę Programową" obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w naszej Diecezji.

Idąc w procesji, wzywając opieki św. Józefa, prośmy, aby pomagał On nam być świadkami Chrystusa w świecie."

W homilii przed rozpoczęciem Procesji ks. Maciej Krulak, moderator Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku, podkreślał, że Jezus Chrystus jest w każdej chwili z nami i należy o tym pamiętać. Dzisiaj przyszliśmy, żeby miastu powiedzieć, że tutaj nadal żyją chrześcijanie, że nie wymarliśmy, że zaraza nas nie wycięła. Chcemy powiedzieć, że to, co wnosimy w życie, to nie jest zamęt, ale pokój, radość i sens życia. Pokażmy dzisiaj ludziom, że dzięki Bogu da się żyć, nawet w trudnościach życiowych można mieć nadzieję i siłę. Pokażmy, że chrześcijaństwo to coś pozytywnego.

Zachęcał do modlitwy za tych, którzy odeszli od Boga: Całemu światu głośmy Ewangelię, nie tylko tym, którzy chodzą do kościoła, ale także tym, którzy utracili więź z Jezusem, którzy zapomnieli kim On jest, przywróćmy im pamięć, ale przede wszystkim przywróćmy im nadzieję i siłę. To jest nasza misja. Mamy iść i całemu światu swoim życiem i słowem głosić Ewangelię.

Procesja przeszła ulicami miasta do Sanktuarium św. Józefa. W procesji szli: bp Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, kapłani z różnych parafii diecezji kaliskiej, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z księżmi wykładowcami. Procesję tworzyli również przedstawiciele władz miasta, delegacje z parafii diecezji kaliskiej, przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym, Kościoła Domowego, Neokatechumenatu, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Kół Różańcowych, Bractwo św. Józefa, Bractwo Kaliskich Strzelców Kurkowych, zespoły ludowe w regionalnych strojach oraz mieszkańcy Kalisza.

Po godzinie 20.00 Procesja dotarła do Bazyliki św. Józefa, gdzie w Kaplicy Cudownego Obrazu Ksiądz Biskup zawierzył Miasto i Diecezję Kaliską Opiece Patriarchy z Nazaretu.