In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 23 Marca 2013

ks. Łukasz Przybyła

Dzień Skupienia Osób Życia Konsekrowanego Diecezji Kaliskiej

23 marca 2013 roku w Sanktuarium św. Józefa odbył się Dzień Skupienia Osób Życia Konsekrowanego Diecezji Kaliskiej.

Galeria

Na spotkanie przybyły przedstawicielki Sióstr Zakonnych z terenu Diecezji Kaliskiej, szczególnie pełniące funkcje Sióstr Przełożonych w poszczególnych domach. Modlitwa Sióstr rozpoczęła się tuż po zakończonej VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które trwały w skupieniu w Kaplicy Cudownego Obrazu od godziny 9.30.

Mszy Świętej o godzinie 12.00 przewodniczył Kanclerz Kurii Kaliskiej, Ksiądz Prałat Jacek Bąk. Homilię wygłosił natomiast Delegat Biskupa Kaliskiego do Spraw Życia Konsekrowanego Ksiądz Kanonik Michał Kieling.

W homilii Ksiądz dr Michał Kieling przypomniał słowa Papieża Franciszka z homilii inaugurującej pontyfikat, z dnia 19 marca 2013 roku. Usłyszeliśmy w Ewangelii, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). W słowach tych jest już zawarta misja, którą Bóg powierza Józefowi, aby był custos, opiekunem. Opiekunem kogo? Maryi i Jezusa. Jest to jednak opieka, która obejmuje następnie Kościół, jak to podkreślił bł. Jan Paweł II: „Święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica” (Adhortacja ap. Redemptoris Custos, 1).

Jak Józef przeżywa swoje powołanie opiekuna Maryi, Jezusa, Kościoła? Nieustannie nasłuchując Boga, będąc otwartym na jego znaki, gotowym wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. Nawiązując do tych słów, Ksiądz Michał wskazał na trzy elementy: nasłuchiwanie Pana Boga to pierwszy z nich: Nasłuchiwać Boga, to ważny moment życia zakonnego, kapłańskiego, otwierać się na głos modlitwy, osobowej relacji z Panem Bogiem. I w Roku Wiary przypominamy sobie, że wiara jest tą osobową relacją z Jezusem Chrystusem. Dlatego każdy z nas powinien przez całe życie budować relację z Panem Bogiem. – powiedział Ksiądz Michał Kieling.

Odczytywanie znaków to drugi element, na którym skupił uwagę sióstr kaznodzieja: Pan Bóg stawia nam dziś również wiele znaków. Dziś szybko i dynamicznie zmienia się świat, w którym żyjemy. Pan Bóg pokazuje nam niezwykłe znaki i takim znakiem dla nas wszystkich jest też zachęta Papieża, abyśmy dostrzegali biednych, ubogich, potrzebujący bardziej, niż dotychczas. Wrażliwość w naszych wspólnotach jest obecna, wszystkie wspólnoty prowadzą dzieła charytatywne, misyjne, apostolskie, wielu nawet nie wie, ile dobra czułości, wrażliwości jest w siostrach zakonnych skierowanych ku potrzebującym. Ale to wezwanie do ubóstwa jest akcentem, który warto podjąć w naszym życiu.

I trzeci element to wypełniać nie tyle swój, co plan Pana Boga. Wiemy, że odkrywać Boże plany w życiu nie jest łatwo, ten proces czasami trwa przez długie lata. Tak, jak w życiu kapłańskim, tak i w zakonnym to całe życie jest procesem wzrastania w wierze, budowania relacji do Pana Boga, jak też i relacji do samego siebie. Natomiast pytanie, czy ja realizuję plan Pana Boga w moim życiu jest pytaniem centralnym, bo za tym pytaniem kryje się troska o ciągle doskonalenie się.

Po zakończonej Mszy Świętej konfernecję do Sióstr wygłosił Ksiądz Prałat Jacek Bąk. W niej zaś sięgnął po mocno docierające do naszych serc wskazania Ojca Świętego Franciszka z pierwszych jego wypowiedzi skierowanych do wiernych.