In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 8 Lutego 2013

ks. Łukasz Przybyła

Święto Służby Więziennej

8 lutego 2013 w Kaliszu odbyły się ogólnopolskie centralne obchody Dnia Służby Więziennej. Inauguracja święta dokonała się podczas uroczystej Mszy Świętej w Bazylice św. Józefa.

Galeria

Święto Służby Więziennej jest obchodzone w Polsce 8 lutego od 2011 roku na mocy Ustawy o Służbie Więziennej z 2010 roku. Wcześniej, w latach 1996-2010 SW obchodziła swoje nieformalne święto 26 kwietnia, w dzień uchwalenia ustawy z 1996 roku. Obie daty nie są przypadkowe. Dzień 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Dzień 26 kwietnia nawiązywał natomiast do przepisu o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych, wydanego w 1926 roku.

Dzień Służby Więziennej zgromadził w Sanktuarium św. Józefa przedstawicieli władz rozmaitych służb mundurowych, duchowieństwa oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z całej Polski. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych z Wiceministrem Sprawiedliwości.

Eucharystii o godzinie 10.00 przewodniczył Biskup Kaliski Edward Janiak. Po wprowadzeniu do świątyni sztandaru Służby Więziennej i po pozdrowieniu liturgicznym głos zabrał Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota: Chwała wam, Służbo Więzienna, że w ramach centralnych ogólnopolskich obchodów waszego święta przybyliście na Mszę Świętą do Sanktuarium św. Józefa. To tu, w Polskim Nazarecie, jak mówimy, od blisko 400 lat św. Józef w cudownym obrazie Świętej Rodziny wstawia się za wszystkimi, którzy się do niego uciekają. Przed piętnastu laty przybył tu największy pielgrzym, Jan Paweł II (…) To tu zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i obronę poczętego życia. Dziś również Biskup Kaliski zawierzy pod koniec Mszy Świętej waszą służbę i wasze  rodziny.

Następnie przybyłych na inaugurację obchodów święta Służby Więziennej gości powitał Krajowy Duszpasterz Służby Więziennej, Ksiądz Prałat Paweł Wojtas. Słowo powitania i wprowadzenia do liturgii wypowiedział także do przybyłych Biskup Edward: Podczas tej Mszy Świętej ogarniamy naszą modlitwą, jako przedstawiciele kapelani, całą Służbę Więzienną w Polsce. Raduję się, że możemy na ziemi kaliskiej Państwa powitać i w tej hierarchii waszej służby, służby dla dobra wspólnego, a imię jego jest Polska, nasza Ojczyzna. Chcemy podczas Mszy ogarnąć wasze rodziny i tych, którzy są w drodze, którzy przybędą na wasze spotkanie. Prasa pisze, że jest to święto Służby Więziennej. Chcemy podziękować za przyczyną św. Józefa za wysiłek wkładany w formowanie charakterów, w prostowanie dróg życia. Ten wysiłek jest nieoceniony, niech Bóg pobłogosławi temu trudowi, bo jak mówi Pismo: Na próżno człowiek się trudzi, jeżeli domu Pan nie zbuduje.

Homilię wygłosił Ksiądz Prałat Paweł Wojtas: Dzisiejsza Ewangelia i czytanie, które słyszeliśmy z Listu do Hebrajczyków, ukazują nam bardzo historycznie, a jednocześnie problemowo sytuację dotyczącą człowieka i jego problemów, które kończą się często także i tragicznie. Pismo Święte w całości, Stary Testament i Nowy Testament, dotyczy w pełni wszystkich możliwych problemów człowieka, wygranych i przegranych, sukcesów i upadków. Nie ma ani jednego momentu w Piśmie Świętym, które by nie dotykało człowieka w pełni funkcjonowania jego życia i istnienia.

Krajowy Duszpasterz zwrócił się w homilii także do pracowników Służby Więziennej: Pracujemy z człowiekiem, trudnym człowiekiem, danym nam i zadanym. Służba Więzienna jest jedyną służbą w Polsce, oprócz służby zdrowia, gdzie ma człowieka 24 godziny na dobę. I musimy zapewnić całość życia temu człowiekowi. Musimy obsłużyć człowieka w całym jego życiu. Chcę złożyć publicznie hołd Służbie Więziennej w Polsce za tę pracę, za to zapewnienie całości opieki temu człowiekowi. Chcę podziękować za programy naprawcze, które realizujemy w miarę naszych możliwości. Ileż troski o człowieka, trudnego człowieka jest przepięknie realizowane przez Polskie Więziennictwo. Oddajmy hołd wszystkim polskim pracownikom Służby Więziennej za trud, za dzieło całości pracy nad drugim człowiekiem. Są tu także kapelani, którzy swoją pracą przepięknie wpisują się w całość służby więziennej.

Przed błogosławieństwem Biskup Kaliski dokonał aktu zawierzenia Służby Więziennej w Polsce przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego.

Pod koniec Mszy Świętej Ksiądz Biskup pozwolił sobie jeszcze na osobistą refleksję związaną z jego dotychczasowymi spotkaniami ze Służbą Więzienną i z problematyką penitencjarną: W moim posługiwaniu biskupim, ponad 16 lat, na tej drodze spotykałem się ze Służbą Więzienną w Kłodzku, w Brzegu nad Odrą, we Wrocławiu, w Wołowie. Zawsze było dla mnie to spotkanie i z tymi, którzy się poświęcają, i z tymi osadzonymi. (...) Tam zrozumiałem, jak trudna jest ta służba i praca z tymi ludźmi. Jak ci ludzie muszą się napracować, żeby pokazać prawdziwy obraz człowieka, który się tu znalazł, by zrozumiał swoje postępowanie. (…) To jest zawsze służba człowiekowi. I Ksiądz Kapelan to wyraził, że całe społeczeństwo jest wam wdzięczne za to poświęcenie, za trud pracy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego trudu.

Proszę przyjąć z tego miejsca świętego moją wdzięczność, stąd, gdzie króluje św. Józef, a jest skutecznym patronem w sprawach trudnych i rodzinnych. (…) Św. Józef cieszy się szacunkiem i czcią wielu wiernych. Po wielu przejściach niech wspomaga waszą trudną pracę. Stąd zabierzcie umocnienie duchowe, że to, co robicie jest dobre dla drugiego człowieka, bo miłość Panu Bogu można okazać tylko przez miłość okazaną drugiemu człowiekowi.

 

Obchody święta Służby Więziennej odbyły się w tym roku Kaliszu, ponieważ Centralny Ośrodek Służby Więziennej jest jedyną w kraju placówką szkolącą więzienników. A po za tym mieści się w budynkach dawnego obozu w Szczypiornie, gdzie przed 95 laty, wśród internowanych jeńców, zaczęła się rodzić prawdziwa legenda Polskich Legionistów.