In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 1 Grudnia 2012

ks. Łukasz Przybyła

Diecezjalny Dzień Świętości Życia

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w sobotę, 1 grudnia, modlono się w intencji życia, podkreślając aspekt jego świętości. W Diecezji Kaliskiej przeżywano bowiem Dzień Świętości Życia.  

Galeria

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali dekanalni duszpasterze rodzin, doradcy życia rodzinnego, parafialne zespoły Pro Familia, młode małżeństwa, rodzice oczekujący dziecka oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych przygotowująca się do małżeństwa i rodziny. W spotkaniu uczestniczyło również blisko stu nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu, którzy w dniu dzisiejszym przeżywali swój doroczny Dzień Skupienia w Centrum Józefologicznym pod kierunkiem Księdza Kanonika Dariusza Kwiatkowskiego.

Spotkanie rozpoczął o godzinie 11.00 Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, ks. Prałat Bolesław Stefaniak, witając wszystkich przybyłych i wprowadzając w cel spotkania. Zaproponował również: Pomódlmy się w intencji życia, bo ta myśl nas właśnie tutaj sprowadza.

Następnie wykład nt.: "Kondycja polskiej rodziny - szanse i zagrożenia" wygłosił pan Marek Grabowski - socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W południe Mszę Świętą w Sanktuarium sprawował Biskup Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Edward Janiak. Słowo powitania wygłosił Kustosz Sanktuarium św. Józefa, Ksiądz Prałat Jacek Plota: Dziś Dzień Świętości Życia. Został ustanowiony przez Polskich Biskupów w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 r.: „Proponuję, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Świętości Życia.”

W naszej diecezji stały termin jego przeżywania to sobota przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Miejsce naszego pielgrzymowania też jest szczególne, bo tu Jan Paweł II, nawiedzając nasze Sanktuarium, zawierzył wszystkie rodziny i obronę poczętego życia: „Ani na chwilę nie zapominajcie, jak wielką wartością jest rodzina. (...) Prawo do życia nie jest kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.”

Witając skolei wszystkich przybyłych do Sanktuarium Ksiądz Biskup Edward, powiedział: W tym szczególnym miejscu pragniemy polecać sprawę obrony życia, świętości życia, nie tylko w naszym kościele lokalnym, kaliskim, ale w całej naszej ojczyźnie i świecie. Wiemy, że problemu życia, prawa do życia nie można nigdy traktować na zasadzie demokratycznego czy politycznego podejścia. To jest Prawo Boże i ktokolwiek w jakiejkolwiek formie opowiadałby się przeciw temu Prawu jest w kolizji nie tylko z Kościołem, ale i z Panem Bogiem. Musimy mieć świadomość tego, że pewne sprawy są święte, mają znamię sacrum, życie to sacrum, i dlatego też nie można tej sprawy poddać głosowaniu, jak to się dzisiaj robi. Jednocześnie chcemy wypraszać Boże Miłosierdzie za wszystkie przewinienia, które człowiek ma odwagę i pychę stawiać wobec Boga, sprzeciwiając się temu Prawu.

Jesteśmy u św. Józefa, Opiekuna Kościoła, prosimy też o opiekę w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym.

Homilię wygłosił ks. Prałat Bolesław Stefaniak, Diecezjalny Duszapsterz Rodzin. Nawiązując do Liturgii Słowa ostatnich dni roku liturgicznego, postawił pytania: Jak żyć, by w ostatniej godzinie życia nie płakać? Jak żyć, by śmierć spotkać spokojnie, bez strachu i ze spokojem stanąć przed Synem Człowieczym, który nas kocha? I kluczowe pytanie postawione na początku homilii: Kim jest człowiek, że Bóg jest tak zatroskany o każdego z nas?

Odpowiedzią na nie były słowa: Księga Rodzaju na samym początku poucza nas, że człowiek, jest obrazem i podobieństwem Boga, że człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla Niego samego. Natomiast w Nowym Testamencie czytamy, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby ludzie i całe stworzenie miało życie w obfitości. Jak to wszystko rozumieć kim wiec jest człowiek?

W człowieku z jednej strony jest życie biologiczne, a więc organizm człowieka. Człowiek jest częścią całego wszechświata i choć jest jego częścią, to jednak człowiek ten świat przerasta, bo należy jednocześnie do innej rzeczywistości, bo jest otwarty na poznanie, chce poznać wszystko, chce dowiedzieć się, czym jest jego istnienie, czym jest świat, chce dotrzeć do źródła życia. Ale człowiek jest nie tylko istotą, która poznaje. On pragnie żyć w przyjaźni, w miłości i w tym zbliża się najbardziej do źródła życia, aby cieszyć się życiem bez końca.

Człowieka wyróżnia więc z pośród wszystkich stworzeń to, że jest obrazem i podobieństwem Boga. A żyjąc wiarą w Niego i budując swoje życie na Jego fundamencie może uświęcać swoje człowieczeństwo i życie, którym go Bóg obdarzył. Przykładem tego stały się wypowiedzi z kilku prac konkursowych przygotowanych przez młodzież gimnazjalną, w tym słowa Klaudii Janik z Sanktuarium św. Józefa: W Sanktuarium św. Józefa, w moim kościele parafialnym, jest obraz, który przedstawia młodych małżonków, Józefa i Maryję, trzymających za ręce małego Jezusa. To wyraźny znak odnoszący nas do tego, że miłość małżonków musi być zakorzeniona w Bogu, na wierze w Niego, w Nim ma mieć swój początek i z Niego ma ogarniać wschodzące życie – potomstwo. Od tej bowiem miłości i relacji z Bogiem ojców i matek, a przy tym od ich stosunku do życia, zależy kształt wychowania młodego pokolenia – ich dzieci.

Ksiądz Prałat zwrócił również uwagę na to, że rodzina powinna być oparta na fundamencie sakramentu. Rodzina oparta na miłości małżonków, miłości rodziców do dzieci, miłości dzieci do rodziców, wiara pomnażana modlitwą, życiem sakramentalnym, czynieniem dobra wobec bliskich to właśnie prowadzi z pełnego zjednoczenia z Bogiem. (...) W centrum każdej niedzieli powinna być Eucharystia, którą już ojcowie Kościoła nazwali lekiem na nieśmiertelność.

Kończąc homilię, Ksiądz Prałat Bolesław powiedział: Snujemy tę refleksję, by uświadomić sobie, że życie ludzkie jest święte, od momentu poczęcia przez wszystkie stadia rozwoju, jest święte, bo jest stworzone na obraz i podobieństwo Boga, jest bezcenne, bo jest darem Boga. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze. Ktokolwiek usiłowałby zniszczyć życie ludzkie w łonie matki, nie tylko narusza świętość życia, ale sprzeciwia się samemu Bogu.

Po Komunii Świętej Ksiądz Biskup Edward zawierzył św. Józefowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz podziękował osobom zaangażowanym w duszpasterstwo rodzin, a także kapłanom, którzy prowadzą młodzież intelektualnie i duchowo. Przypomniał również o tym, że Liturgia Słowa ostatnich dni przygotowuje nas nie na koniec świata, ale do śmierci, do przejścia do innego życia. A rozpoczynając Adwent, czas nadziei, zadajmy sobie pytanie: który to już adwent w naszym życiu? Przyjdzie bowiem czas, że i po nas przyjdzie Pan, a Kościół  przygotowuje nas w sposób aktywny, byśmy byli zawsze gotowi, to znaczy byśmy byli jeszcze lepsi, święci.

Z pokorą po ludzku prośmy o litość dla tych, którzy się zapominają, którzy zabijają innych, którzy budują szczęście swoje wykorzystując innych, zatrzymując zapłatę innym, okradając innych, a my podejmujmy prawidłowe decyzje w naszym życiu.

Słowa wdzięczności pod adresem Księdza Biskupa Edwrda wypowiedziałą również pani Małgorzata Siwak, Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego: Księże Biskupie, dziękujemy za słowa: życie to sacrum i zapewniam, że ta myśl to myśl przewodnia Duszpasterstwa.

 

Po zakończonej Mszy Świętej rozstrzygnięto dwa konkursy przygotowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Kaliszu w ramach obchodów Dnia Świętości Życia. Celem obu konkursów było przygotowanie uczniów do głębszego przeżycia Roku Wiary, motywowanie do refleksji na temat wiary w rodzinie, podejmowanie konkretnych działań pogłębiających wiarę w rodzinach (modlitwa, celebracja Słowa Bożego, literatura religijna, itp.), wskazywanie roli rodziny w kształtowaniu wiary człowieka oraz pobudzanie wrażliwości i aktywności artystycznej, wśród dzieci.W pierwszym konkursie pt.: „W rodzinie uczę się wiary" dla uczniów szkół podstawowych czołowe miejsca z pośród 68 uczestników zajęli: Zofia Hendrysiak z Kalisza, Karolina Cieślińska z Czarnegolasu, Zuzanna Stodolna z Ostrowa Wielkopolskiego, Tomasz Tomalik z Kępna i Anastazja Banach z Ostrowa Wielkopolskiego.

Natomiast w konkursie literackim dla uczniów gimnazjum pt.: „Moja rodzina żyje wiarą" wyróżnieni zostali z pośród 20 uczestników: Katarzyna Błażejczyk z Nowej Wsi, Klaudia Janik z Kalisza (Sanktuarium św. Józefa), Mikołaj Palczewski z Ostrowa Wielkpolskiego, Anna Mąkowska z Kalisza (Sanktuarium św. Józefa).

Laureaci obu konkursów odebrali nagrody i dyplomy z rąk Księdza Biskupa Biskupa Edwarda. Ksiądz Biskup wręczył również dyplomy, będące świadectwem ukończenia katechezy przygotowującej do życia w małżeństwie i rodzinie. Wśród nich było piętnastu uczestników tej katechezy z naszej Parafii, z którymi przez dwa lata spotykał się ks. Łukasz Przybyła, a w ostatnim roku Ksiądz Prałat Jacek Plota.

 

W diecezji kaliskiej Dzień Świętości Życia obchodzony jest w sobotę przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP, ponieważ 25 marca - uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, gdy w innych rejonach Polski.