In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 25 Listopada 2012

ks. Łukasz Przybyła

X Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 25 listopada 2012 roku, członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej obchodzili swoje święto patronalne. W ramach tego święta po raz dziesiąty przybyli oni do Sanktuarium Świętego Józefa, by uczcić Patriarchę z Nazaretu, któremu 31 grudnia 1995 roku w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu ówczesny biskup ordynariusz Stanisław Napierała powierzył rozwój Stowarzyszenia, ogłaszając „Dekret o ustanowieniu Akcji Katolickiej w Diecezji Kaliskiej”. 

Galeria

W tym roku w imieniu Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka pielgrzymce przewodził Wikariusz Generalny ks. dr Andrzej Latoń. Wzięli w niej również udział zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z prezesem dr Elżbietą Kałużą-Maniewską i przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z całej diecezji wraz z pocztem sztandarowym, w tym Oddział z Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

 

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Świętego Józefa rozpoczęła się o godzinie 17.00 konferencją ks. dra Andrzeja Latonia zatytułowaną ”Św. Józef - patron nowej ewangelizacji. Poprzedziło jej słowo powitania pani Prezes dr Elżbiety Kałuży-Maniewskiej: "Taką wiarę mieć bez pytań, takie Bogu zaufanie, ciche Bogiem zadziwienie przy Józefie daj nam, Panie." To refren jednej z pięknych pieśni tak często powtarzanych tu, w Sanktuarium. Są to słowa tak wymowne w Roku Wiary. Ten cenny skarb, wiarę, mamy pogłębiać i jako członkowie Akacji Katolickiej przeżywać go w duchu nowej ewangelizacji. A jak powiedział Benedykt XVI: „Nie można ewangelizować, i żeby ewangelizować,  trzeba mieć w sobie Boży ogień.” I ten Boży ogień rozpali się dzisiaj przez konferencję delegata Księdza Biskupa, ks. dra Andrzeja Latonia.

Witam Państwa i cieszę się widokiem tego zgromadzenia. Dotarcie dziś tutaj było wielkim trudem, ale ten trud z całą pewnością opłaci się.

W wygłoszonej konferencji Ksiądz Andrzej, mówiąc o nowej Ewangelizacji, nawiązał na początku do śmierci ks. Marka Kulawinka, bardzo związanego z Akcją Katolicką, który zmarł w sobotę, 24 listopada w szpitalu w Bydgoszczy: Nowa Ewangelizacja, głoszenie Ewangelii – czy to dotyczy Polski? Co to jest ewangelizacja? To głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny, którą objawił Jezus Chrystus. Słowo stało sie ciałem, Bóg stał się człowiekiem, by ogłosić dobrą nowinę nam. Jaka to nowina? Że nie jesteśmy dziełem przypadku, że jesteśmy kochani, że nasze życie jest pielgrzymką powrotną do domu Ojca.

Umarł Ksiądz Marek Kulawinek, jeden z tych którzy byli związani z Akcją Katolicką. 44 lata, co możemy powiedzieć? Że jest inny dom, do którego zmierzamy. I chrześcijanie, gdy dowiedzieli się o śmierci kogokolwiek z chrześcijan, mówili: Niech Bóg będzie uwielbiony, nasz brat jest już w domu Ojca. To jest dobra nowina.

W dalszej części Konferencji Ksiądz Andrzej Latoń postawił pytanie: Dlaczego Józef jest tak ważny w nowej ewangelizacji? Oto jedna z odpowiedzi: Św. Józef to patron nowej ewangelizacji. To on wziął Maryję brzemienną do siebie, zawsze posłuszny natchnieniu, posłuszny Bogu, wziął Maryję i Jezusa do siebie. Wziął Chrystusa do siebie. I oto chodzi w ewangelizacji, żeby nieść Chrystusa innym, żeby rodzić Chrystusa dla świata.

Innym argumentem tego, dlaczego Józef jest patronem nowej ewangelizacji było przypomnienie w kenferencji, że przeżywany Rok Wiary jest ogłoszony w 50 rocznicę Soboru Watykańskiego II. Dziękujemy Bogu za Sobór, za odnowę Kościoła, że możemy żyć dzisiaj i tak przeżywać Kościół z bogactwem teologii, liturgii. Sobór, to wielkie dzieło, było zawierzone św. Józefowi. Jan XXIII poprosił m. in. Kalisz i Montreal: Módlcie się za Sobór. I skoro przeżywamy Rok Wiary, to znaczy, żebyśmy mieli wiarę jak św. Józef, bo św. Józef jest dla nas wzorem naszego powołania jako chrześcijan. I gdy pytamy, co mamy robić, gdy słyszymy Ewangelię, Bóg odpowiada: Idźcie do Józefa.

 

Po konferencji i adoracji Najświętszego Sakramentu Wikariusz Generalny sprawował Mszę Świętą. Przy ołtarzu stanęli również kapłani-asystenci parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, w tym proboszczowie ks. Łukasz Żurawski, ks. Jarosław Dębiński, ks. Jarosław Gzik oraz Ksiądz Prałat Jacek Plota, który witając pielgrzymów u św. Józefa, powiedział: W Roku Wiary, w ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego, w uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, które jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej, przybywa dziś po raz dziesiąty pielgrzymka Akcji Katolickiej w swoich przedstawicielach z parafialnych oddziałów z całej naszej Diecezji. Pragnę wszystkich gorąco powitać i pozdrowić. Łączy się z nami duchowo Ksiądz Biskup Ordynariusz, który jest w Rzymie i delegował swojego najbliższego współpracownika, Księdza Prałata Andrzeja Latonia. Witam poczty sztandarowe i Panią Prezes, Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej z Panią dr Elżbietą na czele. Witam również kapłanów, asystentów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Na zakończenie, po Komunii Świętej, będzie akt zawierzenie Akcji Katolickiej św. Józefowi, a po Mszy serdecznie zapraszam na spotkanie, na agape do Domu Pielgrzyma.

 

Ksiądz Prałat Andrzej, Delegat Biskupa Kaliskiego, wygłosił do przybyłych na MszęŚwiętą homilię: Król Wszechświata, oto jego biografia: ubóstwo w Betlejem, cieśla w Nazarecie, blisko trędowatych, których wszyscy odrzucali, blisko grzeszników, biczowany, cierniem ukoronowany, ukrzyżowany jak niewolnik. Król? Wtedy w świecie Tyberiusz był królem, a Piłat jego przedstawicielem, a Jego bracia, Żydzi, po rozmnożeniu chleba chcieli obwołać Go królem. Ale On ukrył się i modlił się do Ojca. Dzisiaj przyprowadzili Go do Piłata. Zostawili Go samego.

Spotkały się dwa wielkie filary cywilizacji zachodniej, wiara Izraela z jednej strony i prawo Rzymskie i kultura Rzymska z drugiej. I czego dokonują? Zabijają, niszczą Dawcę Życia, Źródło Życia. Zabijają Go jak zabójcę. Taka jest rzeczywistość i taka jest nasza rzeczywistość, to jest świat po grzechu pierworodnym, świat okłamany przez demona, że jesteśmy bogami, że sami możemy sobie zagwarantować życie.

W tym kontekście Ksiądz Prałat Andrzej uzasadniał, co to znaczy wyznanie Jezusa, że jest Królem, i że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Przypomniał również o tym, że Chrystus zatrzymał nasze grzechy na sobie, pozwolił, aby nasza niesprawiedliwość, aby nasz grzech, egoizm, nasza polityka przybiły Go do krzyża. Wziął grzech na siebie, stał się grzechem, On, niewinny.

Przypominając zaś słowa Jezusa: „Będziecie w tym świecie, ale nie z tego świata” – Ksiądz Prałat Andrzej Latoń postawił pytania, na które jako chrześcijanie musimy dać odpowiedź: Czy my jesteśmy świadkami Miłości nie z tego świata? Czy jesteśmy świadkami Jezusa? Czy pozwalasz się przybijać do krzyża, mając miłość do drugiego, bo jest biedny, bo on nie wie, że jest oszukany?

Kończąc homilię, Ksiądz Prałat Andrzej powiedział: Obyśmy Go poznali, jako Tego, którego przebiliśmy, ale i jako Tego, który nam przebaczył i daje nam Ducha Świętego, obyśmy byli tego świadkami.

 

Po Eucharystii, w którą czynnie włączyli się członkowie Akcji Katolickiej, przygotowując Liturgię Słowa, Delegat Księdza Biskupa w asyście kapłanów zawierzył Stowarzyszenie Świeckich Katolików św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu. Natomiast w Auli św. Józefa członkowie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz kuchnia sanktuaryjna przygotowali dla wszystkich poczęstunek.

 

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu nauki Jezusa Chrystusa. Wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o katolikach świeckich, że ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i ,,winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem - wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów” (KK 33; DA.20; ChL.9).

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej prowadzi swoją działalność opierając się na Statucie AK w Polsce opracowanym w 1996 roku i zmienionym w 2000 roku oraz rocznych programach działalności i rocznych preliminarzach budżetowych. Myśl o powołaniu Akcji Katolickiej na terenie naszej diecezji została wyrażona przez księdza biskupa ordynariusza Stanisława Napierałę 10 grudnia 1994 roku. A 3 grudnia 1995 roku zostało odczytane we wszystkich kościołach „Słowo Biskupa Kaliskiego” zapowiadające powołanie Akcji Katolickiej, utworzonej wspomnianym dekretem 31 grudnia 1995 roku.