In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 18 Listopada 2012

ks. Łukasz Przybyła

Zakończenie Jubileuszu 120-lecia Tradycji Śpiewaczych
w Bazylice św. Józefa

Tradycje śpiewacze przy Bazylice św. Józefa w Kaliszu sięgają 120 lat. Świętowanie takiej właśnie liczby lat rozpoczęto 22 czerwca 2012 roku podczas XIX Spotkań Chóralnych Carmen Sacrum. W niedzielę, 18 listopada, uroczyście zakończono szereg inicjatyw, jakie towarzyszyły przeżywaniu Jubileuszu.

Galeria

Dokonało się to w Bazylice św. Józefa podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem ks. dra hab. Roberta Tyrała z  Krakowa, Prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. Podczas Eucharystii śpiewał Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej.

Na początku Mszy Świętej głos zabrał koncelebrujący Mszę Świętą Ksiądz Prałat Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium: W najbliższy czwartek wspominać będziemy św. Cecylię, patronkę chórów. Tradycją jest, że z okazji święta patronalnego spotyka się Chór Chłopięco-Męski, by śpiewem wielbić Boga i by uświetnić dzisiejszą również Eucharystię, by dziękować za dary i łaski Boże otrzymane, i prosić św. Józefa, naszego patrona, i św. Cecylię, by wypraszali dla Chóru Boże Błogosławieństwo.

Świętujemy 120-lecie Tradycji Śpiewaczej przy naszym Kościele. Cieszymy się, że dziś Mszy Świętej przewodniczy ks. dr hab. Robert Tyrała, Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, do której należy również nasz Chór Chłopięco-Męski. Witam chórzystów na czele z dyrygentem, Kierownikiem Artystycznym, Markiem Łakomym. Witam panią Prezes Towarzystwa Śpiewaczego Echo, Helenę Radziłowicz, panią Helenę Iglewską-Mocek odpowiedzialną za emisję głosu oraz panią Bogumiłę Celer, autorkę książki "Z dziejów chóralistyki kaliskiej", którą będzie można dzisiaj nabyć po Mszy Świętej. Witam również wszystkich zebranych gości z rodzicami chłopców, naszych chórzystów.

 

Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił ks. dr Robert Tyrała, który nawiązując do Litrugii Słowa XXXIII Niedzieli Zwykłej powiedział do chórzystów: Jezus was wybrał i powołał. Tak, każdego bez wyjątku, by Jego Ewangelia głoszona była także poprzez piękno muzyki, przez wasz głos, przez wasze zachowanie, przez wasze wyznawane wartości, by to się dokonywało w tym Sanktuarium, ale także przez waszą posługę na całym świecie. Jesteście szczególnymi współpracownikami Boga w ewangelizacji świata.

W tym miejscu główny celebrans przypomniał słowa Jana Pawła II z 31 grudnia 1999 r. wypowiedziane w Rzymie do wszystkich chórów Pueri Cantores na całym świecie, stanowiące istotę Federacji: Macie ważną rolę do spełnienia w życiu Kościoła. Jesteście małymi posłańcami piękna. Świat potrzebuje waszego śpiewu, aby język piękna dotarł do serc i wpłynął na spotkanie z Bogiem. Radość, kiedy śpiewacie, musi rozbłysnąć naokoło was i spowodować wielki entuzjazm. Wy, którzy kochacie muzykę, wysilajcie się, by śpiewać zawsze lepiej, by Ewangelia dotarła głębiej do waszego ducha i także do osób, którym pomagać będziecie w modlitwie. Będziecie wtedy posłańcami pokoju i dobra. Nie wystarczy jednak pozostać tylko na etapie piękna w życiu: wy jesteście także posłańcami wiary. Nie wystarczy, abyście poprzez jakość waszego śpiewu wprowadzali słuchaczy w modlitwę... wasz śpiew pomaga wiernym zwrócić się do Boga w czasie celebracji eucharystycznej. Śpiewając na chwałę Boga, jesteście pomocnikami Eucharystii. Aby wasz śpiew był zawsze nowy, ponieważ śpiewając dla Pana, śpiewacie nowość łaski Pana, niewyczerpane źródło radości i pokoju. Drodzy mali śpiewacy, niech wasz śpiew pomoże wam czynić wasze życie hymnem na chwałę Boga. Niech śpiewa Bogu, kto żyje dla Boga. Waszym głosem, waszą młodością, waszym życiem głoście Jezusa Zbawiciela.

Mając na uwadze te słowa, Ksiądz dr Robert Tyrała wyjaśnił, na czym polega bycie posłańcami piękna, pokoju, dobra i wiary: Być posłańcami piękna to dbać o jakość śpiewu, który wykonujecie, ale także dbać o jakość życia. To znaczy zatopić się w Bogu, zachwycić się Nim i w ten sposób dążyć do ideału świętości poprzez czerpanie mocy z łaski sakramentu. Jesteśmy na Eucharystii i to nie jest koncert, to jest modlitwa, to jest pomoc w modlitwie. Karmimy się sakramentami i to znaczy być posłańcami piękna.

Być posłańcem pokoju i dobra zaś to znaczy też przez śpiew i przez życie mieć w sobie wewnętrzny pokój, głosić go i pokazywać. Jak bardzo pokoju potrzeba dziś w świecie, w Polsce, ale i w naszych rodzinach i w nas samych. Człowiek, który karmi się Eucharystią, który żyje sakramentem Boga, jest człowiekiem pokoju, on nie musi o tym mówić, po nim to widać.

Być wysłańcami wiary to znaczy być przekonanym o tym, dlaczego wierzę. Wiara rodzi się ze słuchania; jeśli was słuchają, to rodzi się w ludziach wiara. To jest moc ewangelizacji przez muzykę, czystej, pięknej harmonii dźwięku doskonałego, zapisanego w nutach i zapisanego w życiu.

W homilii znalazło się również miejsce na podziękowania ze strony Prezydenta Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores: Chcę podziękować tym, którzy zakładali waszą rodzinę chóralną, którzy ją dziś prowadzą. Dziękuję rodzicom i wam, że jesteście autentycznymi wysłannikami piękna, pokoju, dobra i wiary. Dziękuję kapłanom, że otaczają was życzliwością i dobrem, Księdzu Prałatowi, wikariuszom i wszystkim waszym duchowym opiekunom i wychowawcom. Wasza praca wyda wspaniałe owoce w życiu tylu ludzi. Bóg będzie mógł działać w nich i przez nich, a to dzięki waszej mozolnej pracy wychowawczej, która ma głęboki sens. A ma głęboki sens, bo jest współpracą z Bogiem. I dlatego, odpowiadając dzisiaj przemawiającemu do nas Bogu, możemy z radością, ze spokojem ducha, z pełną miłością i oddaniem śpiewać: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

 

Po homilii do grona Chóru Chłopięco-Męskiego Bazyliki Kaliskiej zostali włączeni nowi członkowie, którzy złożyli ślubowanie.

Przed błogosławieństem Kustosz Sanktuarium św. Józefa wręczył Chórowi Bazyliki Kaliskiej w imieniu Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka medal Bene merenti, do którego dołączone było pismo Biskupa Ordynariusza: Proszę o przyjęcie medalu "Bene merenti de Dioecesi Calissiensi" z przeznaczeniem dla Chóru Chłopięco-Męskiego, który jest bezpośrednim spadkobiercą 150-letniej działalności chóralnej przy Bazylice św. Józefa w Kaliszu. Przyznanie tego medalu stanowi wyraz uznania i wdzięczności za cenny wkład w życie religijne oraz artystyczne Ludu Bożego, który z wiarą i ufnością wciąż przybywa do Kaliskiego Sanktuarium.

Gratuluję dotychczasowych sukcesów i wypracowanego poziomu w dziedzinie artystyczno-wokalnej. Życzę wialu łask Bożych oraz dalszych osiągnięć dla dobra Kościoła i naszego Miasta.

Należy dodać, że zakończeniu Jubileuszu 120-lecia Tradycji Śpiewaczych w Bazylice Kaliskiej towarzyszyła promocja książki "Z dziejów chóralistyki kaliskiej" autorstwa pani Bogumiły Celer. Książkę nabyć można było przy wyjściu z Kościoła.