In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 14 Września 2008

Siódma rocznica śmierci Kustosza Sanktuarium Świętego Józefa, księdza prałata Lucjana Andrzejczaka

Źródło: OPIEKUN, Nr 20 (88)01

14 września 2001 roku w święto Podwyższenia Krzyża Świętego zmarł ks. prałat Lucjan Andrzejczak wieloletni proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP i kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Ostatnie 20 lat swojego życia poświęcił temu Sanktuarium i szerzeniu kultu św. Józefa. W czasie Jego posługi m.in. gruntownie została odrestaurowana bazylika; w 1985 r. przygotował uroczystość rekoronacji kaliskiego wizerunku, uczestniczył w licznych sympozjach ku czci św. Józefa, utrzymywał listowny kontakt z wieloma czcicielami Świętego. Jako kustosz podejmował w Sanktuarium 4 czerwca 1997 roku papieża Jana Pawła II. Znany był ze swojego, często powtarzanego stwierdzenia: "Święty Józef jest niesamowity".

Ks. Lucjan Andrzejczak (1940-2001)

Ks. Lucjan Andrzejczak (1940-2001)

Urodził się 23 kwietnia 1940 roku w Blizanowie. Rodzicami byli Tomasz i Józefa zd. Draszawka. W 1944 roku wraz z rodzicami został wywłaszczony przez hitlerowców z Blizanowa do Lipego. W latach 1948 - 1955 uczęszczał do szkoły podstawowej w Blizanowie. Następnie uczył się w l Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu, które ukończył maturą w 1959 roku.

W tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1965 roku we Włocławku z rąk biskupa Antoniego Pawłowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Karnkowo. W 1967 roku został skierowany na studia filozoficzne na ATK w Warszawie. W tym samym roku wyjechał na studia do Belgii - Lowanium. Po powrocie do kraju w 1975 roku był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku, następnie wikariuszem w Ciechocinku, Sieradzu i Kaliszu - św. Józefa, l lipca 1985 roku został administratorem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu. W diecezji włocławskiej był członkiem Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów oraz referentem duszpasterskim rejonu kalisko - sieradzkiego. W roku 1989 Biskup Włocławski mianował księdza Lucjana Andrzejczaka kanonikiem gremialnym kolegiaty kaliskiej. W czasie posługi duszpasterskiej Księdza Prałata gruntownie została odrestaurowana bazylika kaliska, wybudowany został także dom parafialny. Przygotował uroczystość rekoronacji obrazu św. Józefa, która miała miejsce 29 września 1985 roku podczas IV Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego zorganizowanego w Kaliszu z udziałem naukowców z całego świata. Koordynował i uczestniczył w peregrynacji kopii cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego po parafiach diecezji kaliskiej. Był współzałożycielem i pierwszym opiekunem Bractwa św. Józefa działającym przy sanktuarium. Przygotował obchody 200. rocznicy koronacji cudownego obrazu św. Józefa w 1996 roku. Podejmował jako kustosz sanktuarium Ojca Świętego Jana Pawła II (4 czerwca 1997r.).

Ks. prałat Lucjan Andrzejczak (pierwszy z lewej) podejmuje Ojca Świętego Jana Pawła II

Ks. prałat Lucjan Andrzejczak (pierwszy z lewej) podejmuje Ojca Świętego Jana Pawła II

W roku 1995 otrzymał godność kanonika archidiakona (pierwszego prałata) w kapitule kolegiackiej w Kaliszu. Rok później został przewodniczącym, czyli prepozytem tejże kapituły. Był wykładowcą filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku, wykładowcą teologii pastoralnej dla diakonów diecezji kaliskiej. Pełnił także funkcję duszpasterza Zjednoczenia Bractw Strzeleckich RP. Był członkiem Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Diecezjalnym Duszpasterzem ds. Pielgrzymów i Turystów, Prezesem Fundacji św. Józefa Kaliskiego. W uznaniu wielu zasług Ksiądz Prałat dwukrotnie był laureatem "Złotej Dziesiątki" konkursu Kaliszanin Roku (1995 i 1997 r.).

Zmarł 14 września 2001 roku w Kaliszu.

14 września przypada ósma rocznica śmierci Kustosza Sanktuarium Świętego Józefa, księdza prałata Lucjana Andrzejczaka.
Z tej racji w Sanktuarium Świętego Józefa zostanie odprawiona Msza Święta o godzinie 8.00.