In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 21 Lipca 2012

KAI

Biskup Edward Janiak nowym Pasterzem Diecezji Kaliskiej

21.07.2012


Papież mianował następcę biskupa Stanisława Napierały. Nowym biskupem kaliskim został bp Edward Janiak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.

Nowy biskup kaliski za niecały miesiąc, 14 sierpnia, będzie obchodził 60. urodziny. Przez blisko 16 lat sprawował posługę biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. Pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji, był również prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej. „Oportet servire” – Trzeba, abym służył – to jego dewiza biskupia.

Bp Edward Janiak

Biskup Edward Janiak jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest też delegatem Konferencji Episkopatu ds. imigracji i delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Biskup Janiak jest doktorem teologii moralnej. Kształcił się w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana. Pracował jako wikariusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmundzie. W archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektorem diecezjalnego Caritasu, kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilio. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Współkonsekratorami byli: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Był 60. w dziejach, a 9. po II wojnie światowej biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI, mianując 21 lipca 2012 r. bp. Edwarda Janiaka na nowego biskupa kaliskiego, przyjął tym samym rezygnację dotychczasowego ordynariusza tej diecezji - biskupa Stanisława Napierały.

23 grudnia 2011 r. biskup Napierała obchodził 75. rocznicę urodzin. W okolicznościowym liście do Jubilata, Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: „Oddałeś się niezmordowanie budowaniu diecezjalnej wspólnoty Kaliskiej. Starałeś się zespolić w duchu i pasterskim działaniu twoich prezbiterów, pochodzących z różnych diecezji. Żywiąc z całą Diecezją synowskie uczucia wobec świętej Dziewicy Bożej Rodzicielki Maryi zabiegasz równocześnie o powiększenie czci Jej Małżonka Świętego Józefa, który w Kaliszu ma swoje sławne sanktuarium. Wypełniając życzenia Najwyższego Pasterza Jana Pawła II, organizujesz szeroką modlitwę w intencji rodzin i w obronie poczętego życia przed wszelkim niebezpieczeństwem (...)”. Biskup Stanisław Napierała był ordynariuszem diecezji kaliskiej 20 lat, od 25 marca 1992 r. Biskupią posługę rozpoczął w 1980 r. jako biskup pomocniczy poznański. Po blisko 32 latach czynnej posługi biskupiej przechodzi na emeryturę.

 

List Biskupa Stanisława Napierały do wiernych

Bracia i Siostry,
Mamy nowego Arcypasterza! W lutym tego roku informowałem Was o przyjęciu przez Ojca Świętego mojej rezygnacji z urzędu Biskupa Kaliskiego, złożonej z racji osiągniętego wieku emerytalnego. Wczoraj, 21 lipca, Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował moim następcą Księdza Biskupa Edwarda JANIAKA, dotychczasowego Biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej.

W osobie Księdza Biskupa Edwarda Janiaka Diecezja Kaliska otrzymuje znakomitego Pasterza i wspaniałego człowieka; człowieka promieniującego wewnętrznym pokojem, pogodą ducha, ujmującą dobrocią; człowieka dużej aktywności; człowieka twórczej inicjatywy. Otrzymujemy dobrego Pasterza, któremu możemy bez reszty zaufać, że w dzisiejszym, często zagubionym moralnie świecie, będzie nas prowadził drogą pewną ku Bogu, ku zbawieniu, ku niebu. Otrzymujemy Biskupa mądrego, bogatego w talenty, wiedzę, umiejętności, bardzo dobrze
przygotowanego do pełnienia zadań, jakie mu zostały powierzone.

Biskup Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach, na Dolnym Śląsku, w rodzinie robotniczej. Studia filozoficzno-teologiczne i formację do kapłaństwa odbył w Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Po święceniach kapłańskich pełnił funkcję wikariusza parafialnego w Oleśnicy. Studia specjalistyczne z teologii moralnej, zwieńczone doktoratem, odbył w Rzymie na Angelicum. Po studiach rzymskich był proboszczem w jednej z parafii w Dortmundzie w Niemczech. Po powrocie do Kraju został Kapelanem Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. Był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W dniu 26 października 1996 roku został mianowany Biskupem pomocniczym Archidiecezji Wrocławskiej. Jako Biskup pełnił funkcję wikariusza generalnego Archidiecezji Wrocławskiej.

Jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. W Konferencji Episkopatu Polski:

  • Jest Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek;
  • Jest Członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą;
  • Jest Delegatem ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska;
  • Jest Delegatem ds. Imigracji;
  • Jest Asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Diecezja Kaliska Księdzu Biskupowi Edwardowi nie jest obca ani nieznana. W minionych latach nieraz u nas gościł, przybywając z niedalekiego Wrocławia na różne uroczystości, i przede wszystkim do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, gdzie zazwyczaj przewodniczył świętej Liturgii z udziałem pielgrzymów z różnych stron naszej Ojczyzny, także modlących się w pierwsze czwartki w intencji życia nienarodzonych oraz rodzin, którym jest ciężko. Uroczysty ingres nowego Arcypasterza do Katedry Kaliskiej i objęcie przez niego urzędu Biskupa Kaliskiego nastąpi prawdopodobnie w połowie września bieżącego roku. Dokładna data zostanie podana w swoim czasie.

Bracia i Siostry,
Otoczmy żarliwą modlitwą naszego Arcypasterza Edwarda. Dziękujmy za niego Bogu. Przez wstawiennictwo Maryi – Wspomożycielki – Matki Nawiedzenia i Świętego Józefa Patrona Diecezji, wypraszajmy Mu hojne łaski i światło Ducha Świętego.

Na koniec pragnę gorąco wszystkim i każdemu z osobna podziękować za minione, pierwsze dwudziestolecie istnienia naszej Diecezji. Były to lata wspólnego budowania jej początków, czas wzajemnego poznawania się, czas ważnych wydarzeń w życiu młodego Kościoła Kaliskiego, czas nawiedzenia najpierw Świętego Józefa, potem Miłosiernego Jezusa, a na koniec Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Wizerunku. Był to czas prawdziwej radości, radości w Duchu Świętym. Bogu niech będą dzięki! Bóg niech będzie uwielbiony!

Pozdrawiam Was wszystkich i całym sercem Wam b ł o g o s ł a w i ę

Wasz Biskup – Senior

† Stanisław Napierała