In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 17 Marca 2012

ks. Łukasz Przybyła

Siostry Przełożone u św. Józefa

W ósmym dniu Nowenny do św. Józefa, 17 marca, do stóp Opiekuna Zbawiciela przybyły Siostry Przełożone zgromadzeń żeńskich z Diecezji Kaliskiej.

Galeria

Siostry każdego miesiąca, w różnych miejscach diecezji, spotykają się na Eucharystii z Biskupem Kaliskim, a potem biorą udział w konferencji ascetycznej. Od lat w miesiącu marcu miejscem takiego spotkania i modlitwy sióstr jest Bazylika Kaliska. Punktem centralnym spotkania w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu była Eucharystia sprawowana przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę o godz. 10.00. Ksiądz Biskup modlił się w niej w intencji sióstr przełożonych i ich współsióstr. Pieśnią wesela przeżywamy o Józefie miesiąc Twój - mówił rozpoczynając Mszę Świętą Ksiądz Biskup. Zbliża się dzień 19 marca, kiedy cały Kościół będzie sławił św. Józefa, Oblubieńca NMP. My stajemy się tutaj w Sanktuarium Kaliskim św. Józefa jakby antyfoną tych pięknych uroczystości. Pragniemy sławić Boga w św. Józefie, który jest Arcydziełem Bożego stworzenia, Arcydziełem Ducha Świętego. Pragniemy dziękować Bogu za św. Józefa.

W homili wygłoszonej podczas Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem św. Józefa Ksiądz Biskup skupił uwagę sióstr na św. Józefie - wzorcu życia konsekrowanego i chrześcijanina.

Spoglądamy na św. Józefa. Patrzymy na Niego z wielką miłością i czcią. W tym rozważaniu zechciejmy zauważyć św. Józefa jako wzorzec. Najpierw wzorzec życia konsekrowanego. I podstawą będzie nam tu Litania do św. Józefa, a potem krótko spójrzmy na św. Józefa jako na wzorzec życia chrześcijańskiego, a podstawą będzie Słowo Boże dnia dzisiejszego.

Św. Józef, wzorzec życia konsekrowanego. Ma on osobną litanię imion i wezwań, które określają go, ukazują bogactwo jego świętości, wielkość i potęgę jego wstawiennictwa u Boga.

Ktoś mi podarował w ostatnich dniach broszurkę z rozważaniami do poszczególnych wezwań Litanii do św. Józefa. Autor rozważań wydobywa postać św. Józefa aktywnie obecną w dziejach zbawienia, cieszącą się wybraniem u Boga, bliską ludziom i przesz nich wielce umiłowaną.

Siostry, wy lubicie zwracać się do św. Józefa i mówić do niego słowami litanijnych wezwań. Macie szczególne upodobanie w tych wezwaniach, które odnoszą się do waszych ślubów. A więc mówicie z wielką pokorą: Józefie najposłuszniejszy, Józefie najczystszy, Józefie miłośniku ubóstwa, Józefie opiekunie dziewic. Wszyscy zaś przyzywamy Józefa jako nadzieję chorych, patrona umierających, postracha duchów piekielnych, opiekuna Kościoła Świętego. Litanijne imiona i wezwania, chociaż często przez Siostry wymawiane, nie potrafią wyrazić jednak w pełni tych relacji, jakie was łącza ze św. Józefem. Są to bowiem relacje o wielkiej głębi i o silnym ładunku uczuciowym. Siostry po prostu kochają św. Józefa, pozostają z nim w modlitewnej zażyłości. I umieją go do swoich próśb przekonywać.

Dla oddania tego, co łączy siostry ze św. Jozefem, trzebaby wprowadzić do Litanii jeszcze inne wezwanie: Józefie, wzorze życia konsekrowanego. Co by to miało wyrażać? Wyrażać by to miało życie duchowe. Życie, do którego Siostry Zakonne jesteście powołane, a które w sposób doskonały realizował św. Józef. Św. Józef zawierzył, że Bóg spełni to, co obiecał i to, do czego go powołał. Wziął do siebie Maryję, wziął Ją brzemienną do swojego domu. I tak w jednej chwili Józef przekreślił swoje plany i marzenia na przyszłość, podporządkował swoją wolę woli Boga a dokładniej wolę Boga uczynił swoją wolą.

Każda siostra zakonna jest siostrą, ponieważ poznała, że Bóg tak chce. Chce, by zostawiła wszystkie swoje plany i poszła za powołaniem, którym ją obdarzył, aby przyjęła formę życia konsekrowanego w służbie Bogu i ludziom. Aby stała się oblubienicą Chrystusa a w Nim darem dla wszystkich. Każda z was zawierzyła Bogu i trwa wierna temu zawierzeniu, chociaż czasem jest trudno, bo ukochany Bóg przed nią jakby się ukrywał, jakby Go w ogóle nie było. Ile razy woła do Niego, a On milczy. Ona ciągle Go szuka, szuka Jego Oblicza, a czasem doświadcza pokusy czy to wszystko, całe jej życie nie jest jedną wielką pomyłką? Siostra wierzy słowom Jezusa, że każdy, kto dla jego imienia opuści ojca i matkę storkroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wierzy Jezusowi siostra zakonna.

Życie Siostry w komunii oblubieńczej z Jezusem biegnie w ukryciu, milczeniu, jak życie św. Józefa. On jest dla siostry umocnieniem, pociechą, argumentem, że życie konsekrowane ma sens i wartość, ale że jest również darem miłości, jest znakiem i świadectwem Boga dla świata.

A św. Józef wzór chrześcijanina? Słowo Boże które do nas mówi dziś, odniesione do św. Józefa, ukazuje go jako wzorzec ucznia Jezusa Chrystusa, jako wzorzec chrześcijanina. I dwa elementy są tu istotne: miłość pokora.

O tej miłości mówił w pierwszym czytaniu prorok Ozeasz. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Te słowa Bóg wkłada w usta proroka i każe mu mówić je wszystkim ludziom. Miłości pragnę – o tej miłości uczył Jezus Chrystus. Jest to jedna podwójna miłość: Będziesz miłował Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. Św. Józef cały był tą miłością przeniknięty i nią się powodował. Któż tak, jak Józef, miłował i będzie miłował kiedyś Boga, któż tak, jak Józef, miłował Maryję i ludzi, których spotykał w swoim otoczeniu? Wzorzec chrześcijanina, ucznia Pana: po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali.

I drugi element: pokora. Widzimy ją w Ewangelii. Błogosławieni cisi, bo oni posiądą ziemię. Św. Józef, cichy, pokorny posiadł ziemię. Do dzisiaj jest nie tylko wspominany, ale jest też przyzywany i z zachwytem w niego się wpatrujemy. Św. Józef coraz bardziej posiada ziemię w tym sensie, że mieszkańcy ziemi w coraz większej liczbie Józefa poznają i do Józefa się zwracają, żeby modlić się do Boga. Miłość Boga i człowieka i pokora – oto fundamenty życia chrześcijanina a wzorcem jest św. Józef.

Całość homilii - TUTAJ

Po zakończonej Mszy Świętej Ksiądz Biskup zawierzył Siostry Przełożone w opiekę Opiekuna Zbawiciela. Następnie w Auli św. Józefa w Domu Pielgrzyma Siotry dyskutowały o bierzących sprawach i wysłuchały konferencji ascetycznej ks. dra Artura Kasprzaka, Prefekta WSD w Kaliszu.

W diecezji kaliskiej jest ponad 500 sióstr zakonnych w 26 zgromadzeniach i zakonach żeńskich. Każdy dom sióstr ma swoją przełożoną. I właśnie jako przedstawicielki swoich domów, siostry dziś modliły się u św. Józefa.

 

ZAWIERZENIE OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

ŻEŃSKICH WSPÓLNOT ZAKONNYCH DIECEZJI KALISKIEJ

Chwalebny Święty Józefie, nasz Ojcze i Opiekunie, uciekamy się do Ciebie z ufnością jako do naszego Orędownika u Boga.

Gromadząc się dzisiaj w Twoim Domu ,,Polskim Nazarecie” pragniemy zawierzyć Twej przemożnej opiece Siostry przełożone żeńskich zgromadzeń zakonnych naszej diecezji. Wraz z nimi pod Twój ojcowski płaszcz pragniemy oddać życie każdej siostry. Prosimy Cię Święty Józefie, umacniaj ich wiarę, wprowadzaj Chrystusa do każdej wspólnoty, do każdego zakonnego domu, aby w ten sposób siostry kochając Boga na wzór Twojej miłości, dorastały w wierze do pełnej zażyłości z Jezusem, która pozwoli im z jeszcze większym oddaniem służyć Bogu, Kościołowi i drugiemu człowiekowi.  

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo Kościół potrzebuje świadectwa osób życia konsekrowanego, które wyrażają swoją obecnością ,,Jest Bóg”, dlatego prosimy wypraszaj u Boga dar nowych powołań zakonnych dla każdego zgromadzenia, by nigdy nie zabrakło autentycznych świadków Twojej miłości, którzy przez ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, swoje życie uczynią darem dla Boga w Jego Kościele.

Dobremu Bogu, przez ręce Świętego Józefa, niech będzie cześć i chwała, teraz i na wieki wieków. Amen 

Święty Józefie – módl się za nami.