In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 27 Października 2011

Ks. Łukasz Przybyła

Nieoczekiwane wizyty Maryi w Znaku Nawiedzenia

Niewypowiedziana radość zagościła 27 października w Zakładzie Karnym w Kaliszu, w Domu Pomocy Społecznej, w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta i w Domu Dziecka. Stało się to za sprawą nieoczekiwanej wizyty Obrazu Nawiedzenia w tych Domach.

Galeria fotografiiMaryja w znaku Kopii Obrazu Jasnogórskiego nawiedziła w tym dniu popołudniu cztery placówki objęte duszpasterską troską naszej Parafii. Niektórzy mieli zaledwie kilka godzin na przygotowanie się do tej niespotykanej, niespodziewanej, ale i niezwykle ważnej i radosnej wizyty.

O godzinie 14.00 Matka Boża w Obrazie Nawiedzenia została wprowadzona na teren Zakładu Karnego w Kaliszu, gdzie więźniowie uczestniczyli w Eucharystii w obecności Obrazu. Przewodniczył jej w Kaplicy Więziennej Kustosz Sanktuarium św. Józefa, ks. Prałat Jacek Plota. W koncelebrze stanął również o. Mariusz, Paulin - Kustosz Obrazu Nawiedzenia, i ks. Łukasz Przybyła, Kapelan Zakładu Karnego, który wygłosił homilię. Więźniowe z głęboką wiarą i zadumą oddali cześć Matce Bożej po zakończonej Mszy Świętej, podchodząc indywidualnie do Obrazu. W przebiegu wizyty Obrazu w Kaliskim Więzieniu pomogło Bractwo Więzienne oraz dyrekcja i personel zakładowy.

Następnie około 15.30 Matka Boża nawiedziła mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Tu przed otwartym Samochodem-Kaplicą zgromadzili się pensjonariusze Domu wraz z Kapelanem ks. Tomaszem Płóciennikiem, który poprowadził modlitwę. Podobnie było kilkanaście minut później w Domu Dziecka i w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kaliszu. Wszędzie obecni byli kapłani z naszej Parafii wraz z Księdzem Prałatem Jackiem. Odczytywana zawsze była wobec zgromadzonych Ewangelia o Nawiedzeniu św. Elżbiety, zapalana świeca i odmawiana dziesiątka różańca.

Wspólnoty, w których zagościła Maryja, wyrażały swą wdzięczność i radość z nawiedzenia ich Domów przez Maryję. Składali kwiaty, śpiewali i modlili się. Były to wzruszające chwile, które na długo pozostaną w pamięci w tych, którym dane było spotkać Matkę Bożą w znaku Nawiedzenia, kończącym peregrynację w Diecezji Kaliskiej.