In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 24 Października 2011

ks. Łukasz Przybyła

Dziękczynna Pielgrzymka Jezuitów Polskich Prowincji do Świętego Józefa

„Święty Józefie, my, wszyscy członkowie obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego z ufnością przychodzimy do Ciebie i obieramy Ciebie szczególnym Patronem prowincji naszych, jak też każdego z nas. Tobie powierzamy samych siebie i wszystko, co Boża Opatrzność złożyła w nasze ręce” - tymi słowami, jak każdego roku od ponad pół wieku, tak i dziś, 24 października, jezuici dwóch polskich prowincji, wielkopolsko-mazowieckiej i krakowskiej, odnowili akt poświęcenia siebie i placówek w Polsce Świętemu Józefowi widniejącemu w Cudownym Obrazie Świętej Rodziny w Kaliszu.

Galeria fotografiiOjcowie Jezuici orędownictwu Świętego Józefa przypisują cudowne ocalenie w trudnych latach powojennego reżimu stalinowskiego. Władze państwowe przygotowywały dokument, którego realizacja doprowadziłaby do kasaty Jezuitów w Polsce. Tradycja powierzania się co roku opiece Świętego Józefa sięga więc roku 1950, kiedy to właśnie w obliczu grożącej likwidacji zakonu ze strony władz komunistycznych, dwaj prowincjałowie oddali jezuitów w Polsce pod opiekę św. Józefa i w razie ocalenia ślubowali co roku przyjeżdżać do kaliskiego sanktuarium i dziękować za przetrwanie zakonu w trudnych czasach.

Zakonnicy z ufnością oddawali tę sprawę Bogu poprzez Świętego Józefa. Ocaleli i od wielu lat przybywają do Kalisza dziękować za wysłuchanie i odnowić zawierzenie. Stąd dzisiejsza obecność władz zakonnych i przedstawicieli domów obu polskich prowincji w Domu Świętego Józefa. Ponad 70 kapłanów jezuitów sprawowało Mszę Świętą o godzinie 12.00 pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały. Homilię wygłosił o. Tadeusz Domaradzki, Superior z Piotrkowa Trybunalskiego. W swoim słowie Ojciec Superior podjął się rozważenia sceny Narodzenia w świetle Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos. Zwrócił również uwagę na obecność Trójcy Świętej w świecie. Wskazał także na rolę osoby św. Józefa w ćwiczeniach św. o. Ignacego. Św. Józefa jest Opiekunem Syna Bożego i tym, który był obecny przy Jezusie Chrystusie.

Po zakończonej Eucharystii Ojcowie Jezuici ponowili akt zawierzenia Świętemu Józefowi polskich prowincji jezuickich.

Ksiądz Biskup dziękując za przybycie ojcom jezuitom do Kaliskiego Sanktuarium, zwrócił uwagę na ich wkład w prowadzone przez nich w Diecezji Kaliskiej przez dziewięć lat Misje Miłosierdzia Bożego oraz na aktywność w rozmaitych dziełach Kościoła Kaliskiego i zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie w przyszłym roku.