In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 15 Sierpnia 2008

Życzenia imieninowe
dla Księdza Prałata Jacka Ploty,
Kustosza Sanktuarium Świętego Józefa

Czcigodny Księże Prałacie, Jacku, Kustoszu Sanktuarium Świętego Józefa
Niedziela, 17 sierpnia, jest dniem Twoich imienin. Choć czcimy tego dnia Zmartwychwstanie Pańskie, to oczami wiary wpatrujemy się w Twojego Patrona, św. Jacka, znakomitego kaznodzieję, reprezentującego godnie pierwszych polskich dominikanów.
Twój Patron wkładał wiele wysiłku w to, aby ukazać swoim rodakom prawdziwe wartości autentycznego chrześcijaństwa. Był duszpasterzem w szerokim tego słowa znaczeniu, wrażliwym na ludzkie potrzeby i bolączki. Studiował, głosił kazania, słuchał spowiedzi, nawiedzał chorych. Służył bliźnim słowem, czynem i przykładem.

Życzymy Tobie, Księże Prałacie Jacku, byś był odzwierciedleniem tej świętości, jaką pozostawił po sobie Twój Święty Patron. Byś, jak on, z zapałem i pełną podziwu gorliwością troszczył się o Kościół Tobie powierzony, ten duchowy i ten materialny. Dziel swoje serce z każdym, kto zwróci się do Ciebie. Dawaj dobre słowo każdemu, kto po nie przyjdzie. Pożytkuj swoje siły w trosce o szerzenie kultu i czci Świętego Józefa, który Cię wybrał, byś mu służył z oddaniem.
Niech znana Tobie radość z utrudzenia buduje każdego pielgrzyma przybywającego do Polskiego Nazaretu. A Twoje siły i zdrowie niech umacniają bliscy Ci Patroni, św. Jacek, Twój imiennik, i Święty Józef, Opiekun samego Zbawiciela.

Z darem modlitwy
Parafianie,
Czciciele Świętego Józefa,
Pracownicy Sanktuarium,
Siostry Służebniczki
i Księża Wikariusze

Zapraszamy na Eucharystię sprawowaną w intencji Księdza Prałata Jacka Ploty w niedzielę, 17 sierpnia, na godzinę 18.00 do Sanktuarium Świętego Józefa.