In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 4 Czerwca 2011

ks. Łukasz Przybyła

Procesja "Od Wojciecha do Józefa"

Procesją od „Wojciecha do Józefa” w sobotę, 4 czerwca, rozpoczęły się w Kaliszu obchody święta Opieki Świętego Józefa i czternastej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. W tym roku już po raz czternasty wierni Diecezji Kaliskiej zgromadzili się przy kościółku św. Wojciecha na Zawodziu (parafia św. Gotarda), w najstarszej części miasta, skąd o godzinie 20.00 wyruszyła procesja do Sanktuarium Świętego Józefa. W procesji niesiono kopię obrazu Świętego Józefa Kaliskiego, relikwie św. Wojciecha przywiezione z Sanktuarium diecezjalnego św. Wojciecha w Cieszęcinie, relikwie błogosławionego Franciszka Stryjasa oraz inne relikwie znajdujące się parafiach kaliskich.

Galeria

W procesji uczestniczyli księża z różnych parafii naszej Diecezji, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu wraz z księżmi profesorami. Procesję tworzyli również przedstawiciele parafii naszej Diecezji, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi, Koła Różańcowe, Bractwo Świętego Józefa, Bractwo Kaliskich Strzelców Kurkowych. Cześć Świętemu Józefowi przybyły również oddać zespoły w regionalnych strojach: z Łubnic, Piwonic oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Turska. W procesji uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta oraz mieszkańcy miasta Kalisza.

Procesja "Od Wojciecha do Józefa" została tak nazwana, ponieważ wyrusza z Zawodzia, najstarszej części miasta Kalisza do centrum, na plac Św. Józefa. Jest wzrorowana na wielkich procesjach w Gnieźnie i Krakowie. Jej celem jest między innymi pokazanie Kaliszowi jego Patrona oraz danie możliwości zamanifestowania swojej wiary i złożenia publicznie dziękczynienia za opiekę św. Józefa nad Miastem. W świadomości Kaliszan od wieków istnieje przekonanie, że św. Józef jest ich patronem i opiekuje się nimi.

W jednym z Listów do Diecezjan z ubiegłych lat, Ksiądz Biskup Stanisław Napierała pisał o tej Procesji:

"Może ta Kaliska Procesja osiągnie kiedyś sławę i rozmiary podobne do tych, jakimi cieszą się Procesja Gnieźnieńska lub Procesja Krakowska. W Gnieźnie od dawna czczą w procesji św. Wojciecha – patrona miasta. Podobnie Królewski Kraków czci św. Stanisława Biskupa – swego patrona.

Kalisz ma aż dwa tytuły dla swojej procesji, mianowicie: starożytność miasta i osobę św. Józefa. Kalisz zwany jest w Ojczyźnie naszej, jako miasto ze wszystkich najstarsze. Wspomina je Ptolemeusz, który ponad 1850 lat temu umieścił na mapie jego imię: Calisia. Najstarszy zaś Kalisz, znany historycznie, jest lokalizowany w części zwanej Zawodzie i sięga wczesnego średniowiecza. Symbolem Zawodzia jest poniekąd drewniany kościółek, zbudowany tam pod wezwaniem św. Wojciecha, patrona państwa Piastów, do którego był włączony Kalisz na Zawodziu.

Chcąc podkreślić starożytność Miasta, Kaliska Procesja wyrusza od kościółka św. Wojciecha za Zawodziu, a więc Od Wojciecha i kieruje się ulicami Miasta do Józefa, czyli do Placu, nazwanego imieniem Świętego Patrona, przy którym wznosi się Bazylika – Sanktuarium oraz stoi pomnik ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Właśnie słowa Papieża, wypowiedziane podczas Jego wizyty w Kaliszu, stały się inspiracją dla Kaliskiej Procesji Od Wojciecha do Józefa. Ojciec Święty bowiem zaakcentował dwa wspomniane wyżej elementy, jakby wyróżniki Kalisza: starożytność miasta i osobę św. Józefa. Dziękuję Opatrzności Bożej za to, - mówił w Kaliszu – że dane mi jest nawiedzić wasze miasto – Kalisz, który najstarsze kroniki na długo przed powstaniem państwa polskiego notują na swoich mapach... Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że mogłem razem z wami modlić się w Sanktuarium św. Józefa ... znanym w całej Polsce i nawiedzanym przez rzesze pielgrzymów.

Wizyta Papieża w Kaliszu inspirowała także termin Kaliskiej Procesji. Postanowiliśmy ją odbywać co roku w sobotę przed niedzielą poprzedzającą dzień 4-go czerwca, czyli dzień rocznicy papieskiej wizyty. W tym roku będzie to już piąta rocznica.

Najgłębszym sensem i zarazem celem Kaliskiej Procesji Od Wojciecha do Józefa jest cześć, jaką Kalisz, jako miasto, powinien złożyć publicznie św. Józefowi – swemu Patronowi. Procesja zaprasza mieszkańców Kalisza do wzięcia w niej udziału, chociażby na małym jej odcinku.

Św. Józef pójdzie ulicami Miasta w kopii swego Kaliskiego wizerunku, który przed kilku laty nawiedził wszystkie parafie naszej Diecezji, obecnie zaś znajduje się
w kaplicy Seminarium Duchownego.

Niech wyjdą pozdrowić św. Józefa – Patrona wszystkie kaliskie parafie, najliczniej zaś te, przez które będzie prowadzić trasa Procesji. Niech wyjdą kapłani, siostry zakonne, klerycy. Niech wyjdą kaliscy Rzemieślnicy, Bracia Kurkowi, Strażacy. Niech wyjdą parafialne grupy duszpasterskie, zespoły i organizacje ze swoimi sztandarami. Niech wyjdą Rady Parafialne i Duszpasterskie, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Neokatechumenat, Apostolat Maryjny, Bractwo św. Józefa, Eucharystyczny Ruch Młodych, grupy charyzmatyczne.

Niech trasa Procesji – ulice i domy – zostaną udekorowane chorągwiami, transparentami, światłem, kwiatami.

Bracia i Siostry! Kaliszanie!

Sławmy św. Józefa! Dziękujmy Mu! Wzywajmy Jego pomocy w potrzebach, jakie mamy!"

Pierwsza procesja odbyła się w pierwszą niedzielę czerwca 1998 roku w godzinach popołudniowych pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Stanisława Napierały i na stałe została złączona z rocznicą wizyty Ojca św. w Kaliszu i odpustem Opieki w Sanktuarium św. Józefa. Procesja ta zgodnie z życzeniem Pasterza diecezji księdza Biskupa ordynariusza jest przede wszystkim dla oddania czci św. Józefowi patronowi miasta Kalisza.