In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 12 Marca 2011

ks. Łukasz Przybyła

Siostry Przełożone u św. Józefa

W trzecim dniu Nowenny do św. Józefa, 12 marca, do stóp Opiekuna Zbawiciela przybyły Siostry Przełożone zgromadzeń żeńskich z Diecezji Kaliskiej.

Galeria

Siostry każdego miesiąca, w różnych miejscach diecezji, spotykają się na Eucharystii z Biskupem Kaliskim, a potem biorą udział w konferencji ascetycznej. Od lat w miesiącu marcu miejscem takiego spotkania i modlitwy sióstr jest Bazylika Kaliska. Punktem centralnym spotkania w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu była Eucharystia sprawowana przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę o godz. 10.00. Ksiądz Biskup modlił się w niej w intencji sióstr przełożonych i ich współsióstr.

W homili wygłoszonej podczas Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem św. Józefa Ksiądz Biskup skupił uwagę sióstr na powołaniu jako służbie. Temat ten wynikał z Ewangelii dnia, opisującej powołanie Mateusza, który został wezwany przez Jezusa podczas pełnienia swojej pracy, służby, jako celnika. Ale miał on źródło również w powołaniu Maryi i Józefa, których szczególnym elementem była właśnie służba.

Maryja i Józef swoją wiarą czuli, że ich powołanie to służba, służba Jezusowi: Maryja jako matka, Józef jako ojciec i jako małżonek. Józef był ojcem, ponieważ w chwili rodzenia był małżonkiem Maryi, po drugie dlatego, że spełniał posługę ojca wobec Jezusa i po trzecie otrzymał to zadanie od Boga Ojca, by być ojcem dla Jezusa na ziemi. "Św. Józef był ojcem, który stał się w darze od Boga Ojca. Nie przypadkowo kaliski jego wizerunek ukazuje twarz Józefa wzorowaną na twarzy Boga Ojca."

Następnie Ksiądz Biskup wyjaśnił, że oboje z Maryją pełnili swoje powołanie jako służbę. Maryja potwierdziła to już na początku, mówiąc: "Oto ja, Służebnica Pańska", a Józef w tym samym duchu czynił to, co polecił mu Anioł od Boga Ojca. Jako rodzice służyli Jezusowi, gdy On formował się i kształtował w swoim człowieczeństwie w okresie dzieciństwa. Służli wielkiej sprawie zbawienia świata w tym właśnie czasie.

"W jaki sposób? Najlepiej, bo tak ich Bóg wyposażył. Przede wszystim byli RAZEM, nie tylko z Jezusem, ale dla siebie, ze sobą. Łączyła ich miłość - dziewicza, najpiękniejsza, najgłębsza i zespalająca. Oboje byli darem dla siebie i w tym klimacie miłości rodziców rósł Jezus, kształtował się i wychowywał. To była szczególna służba."

"Tu trzeba zauważyć moment kontemplacji - kontynuował Ksiądz Biskup. Maryja obserwowała Jezusa, patrzyła na Niego i zachowywała wszystko w swoim sercu, kontemplowała, medytowała. Tak samo robił Józef, choć miał on do tego więcej okazji, ponieważ Jezus był z ojcem, który zabierał go do swojego warsztatu i tam Go obserwował i rozważał wszystko w swoim sercu. A obojga ich prowadził Duch Święty."

Z tej kontemplacji Jezusa wynikały dla Jego Rodziców radość, szczęście, antycypowanie nieba i chwili, którą dane było przeżyć potem Apostołom na Górze Tabor.

Ksiądz Biskup zachęcił siostry, by w duchu tak rozumianego powołania przyjrzały się one swojemu powołaniu, by rozumiały swoje powołanie jako służbę Panu. Tak przecież je rozumiały pierwotnie, gdy zostały powołane i odpowiedziały właśnie chęcią służenia Panu. Ksiądz Biskup zaprosił siostry, by kontemplowały swoje powołanie tak, jak kontemlowali je Józef i Maryja. Konsekwencją tego będzie radość i szczęście oraz siła, dzięki której nic je nie zniechęci. "Jesteście powołane, by służyć Panu" - zakończył Ksiądz Biskup. 

Po zakończonej Mszy Świętej Ksiądz Biskup zawierzył Siostry Przełożone w opiekę Opiekuna Zbawiciela. Następnie w Auli św. Józefa w Domu Pielgrzyma Siotry dyskutowały o bierzących sprawach i wysłuchały konferencji ks. dra hab. Jana Grzeszczaka.

W diecezji kaliskiej jest ponad 500 sióstr zakonnych w 26 zgromadzeniach i zakonach żeńskich. Każdy dom sióstr ma swoją przełożoną. I własnie jako przedstawicielki swoich domów, siostry dziś modliły się u św. Józefa.