In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 1 Maja 2010

Ks. Łukasz Przybyła

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność i IV Pielgrzymka Pracodawców i Przedsiębiorców

W liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika Kaliskie Sanktuarium gościło przedstawicieli ludzi świata pracy z całej Polski. Wszyscy przybyli, by oddać się w opiekę Cieśli z Nazaretu.

Galeria

W doroczne pielgrzymowanie 1 maja do Sanktuarium św. Józefa wpisuje się w tym roku XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność i IV Pielgrzymka Pracodawców i Przedsiębiorców. Te dwa, choć odmienne, to niezwykle bliskie sobie światy reprezentowane były przez 46 pocztów sztandarowych i delegacji najrozmaitszych stanów i zawodów z terenu całej Polski.

Organizatorem Pielgrzymki Solidarności od osiemnastu lat jest Zarząd Główny Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność z panem przewodniczącym, Janem Mosińskim. W modlitewnym spotkaniu u św. Józefa Kaliskiego towarzyszył mu, jak i w poprzednich latach, Janusz Śniadek, przewodniczący Komitetu Krajowego wraz z Przewodniczącymi Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych. Obecni byli także parlamentarzyści Jan Dziedziczak, Józef Racki i Adam Rogacki. Miasto reprezentował Prezydent Janusz Pęcherz i Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Przybył. Do Bazyliki przybył również Antoni Pietkiewicz, były wojewoda kaliski i mazowiecki.

Centralnym punktem pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana o godzinie 12.00 przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę. Przy ołtarzu obok Biskupa Kaliskiego stanęli kapłani duszpasterze środowisk ludzi pracy: Ks. Grzegorz Piątek, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent’ z Krakowa i Ks. Bogdan Tyc, Duszpasterz Ludzi Pracy Diecezji Kaliskiej.

Słowo wprowadzenia do liturgii wypowiedział Kustosz Sanktuarium św. Józefa ks. prałat Jacek Plota: „Św. Józef – ojciec i Opiekun Świętej Rodziny – jest symbolem dobrej, rzetelnej i uczciwej pracy, gdyż jako cieśla zarabiał na utrzymanie domu w Nazarecie. Wspomnienie to zostało ustanowione w 1955 roku przez papieża Piusa XII. Jest więc odtąd św. Józef patronem robotników i rzemieślników na całym świecie. (…) Módlmy się w dniu dzisiejszym, aby skutecznie zmalało bezrobocie w naszej Ojczyźnie i by każdy mógł nie tylko utrzymać siebie i swoją rodzinę z pracy własnych rąk, ale także by dzięki pracy czuł się potrzebny dla innych i był w pełni wartościowym człowiekiem w społeczności, w której żyje.”

Intencję Kustosza Sanktuarium rozszerzył Biskup Kaliski, prosząc także w intencji Ojczyzny, NSZZ Solidarność, o błogosławieństwo Boże, o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II i dziękując za rychłą beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. W serce Najświętszej Ofiary Ksiądz Biskup włączył również ofiary katastrofy pod Smoleńskiem wraz Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

„Wszyscy czujemy, że św. Józef jest nam bliski, że potrzebujemy jego orędownictwa, ale że i on nas potrzebuje jako narzędzi. (…) Odkrywamy na nowo św. Józefa i widzimy go jako patrona na nasze czasy” – stwierdził Ksiądz Biskup rozpoczynając homilię. Zwracając się do przedstawicieli świata pracy, tak pracodawców i przedsiębiorców jak i pracowników, Biskup Kaliski zauważył: „Stanęliście jak te dwa odmienne światy, których zadaniem i powołaniem jest bycie razem i współpracowanie. (…) Po co przybyliście do św. Józefa? Wezwać jego pomocy? – Tak. Wyznać wiarę w Boga? – Oczywiście. Ale przyszliście też po coś więcej – aby nieco popatrzeć na św. Józefa w Kaliskim wizerunku, na Cieślę z Nazaretu, i przypomnieć sobie wartości i zasady, którymi On kierował się wychowując Bożego Syna.”

Ksiądz Biskup wskazał na św. Józefa jako dobrego zarządcę swojego własnego domu. Ten fakt jest ważny dal wszystkich pracodawców i przedsiębiorców, „ponieważ jeśli ktoś potrafi zatroszczyć się o własny dom, będzie umiał kierować i zarządzać przedsiębiorstwem.” Józef kierował się troską o dobro w zarządzaniu domem, „dziś byśmy powiedzieli, że troszczył się o dobro wspólne”, a to przejawiało się w trosce o poczucie bezpieczeństwa Świętej Rodziny.

Biskup Kaliski zwrócił uwagę także na wielkie przywiązanie św. Józefa do pracy. Ale praca Opiekuna Świętej Rodziny nie była celem dla samego św. Józefa, ale zawsze była w służbie, była środkiem do celu. Z tej perspektywy trzeba spojrzeć na Polskę, w której dzisiaj dzieje się coś nie dobrego; zauważamy częste wyjazdy ludzi za granicę w poszukiwaniu pracy, pozostawiając rodzinę. „Pracę teraz zaczęto podnosić do rangi najwyższej, do celu. Stawia się ją nawet ponad Ojczyznę! Najważniejsze staje się to, by mieć pracę! Uważajmy – to ześlizgnięcie się z hierarchii wartości jest bardzo niepokojące.” – zaapelował Ksiądz Biskup.

W dalszej części liturgii przedstawiciele NSZZ Solidarność FWR „Runotex” SA w Kaliszu złożyli w darach pościel zdrowotną i aksamit królewski, a członkowie Komisji Krajowej i Zarządu Regionu NSZZ Solidarność przynieśli dary eucharystyczne i chleb, którym tradycyjnie po zakończeniu Mszy Świętej pielgrzymi dzielili między siebie.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele pracodawców i pracowników ponowili Akt Zawierzenia św. Józefowi środowiska ludzi pracy z całej Polski.

Akt zawierzenia świętemu józefowi ludzi pracy i pracodawców

Święty Józefie, wzorze pracujących, Opiekunie tych, którzy w pocie czoła zdobywają środki do życia. W dniu Twojego święta już po raz osiemnasty przychodzimy do Ciebie jako uczestnicy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników NSZZ Solidarność.

Stróżu Nazaretańskiej  Rodziny, strzeż nas w naszych miejscach pracy, strzeż nasze rodziny przed rozbiciem, głodem, utratą pracy i mieszkania. Prosimy Ciebie, nasz wielki patronie i orędowniku, spraw, aby NSZZ Solidarność na nowo stała się promieniem nadziei na pokonanie własnej niemocy i była przezwyciężeniem trudnych czasów, w jakich przychodzi nam żyć.

Święty Józefie! Przyszliśmy do Ciebie z całej Polski. Przekraczając progi tej świątyni pragniemy prosić o Twoją opiekę dla naszej Ojczyzny, aby Polska, jak dobra Matka, przygarniała swoje dzieci. Otocz swoją przemożna opieką tych, którzy sprawują władzę w naszym Państwie. Przychodzimy do Ciebie z naszą niedolą, a często biedą, jako ludzie poszukujący pracy, ufni, że Ty wysłuchasz naszego wołania. Pomóż nam, Św. Józefie, abyśmy jako Polacy zjednoczeni w braterskiej miłości byli dla siebie wzajemnym wsparciem, aby Polak nie bał się, że w swojej Ojczyźnie zostanie oszukany, napadnięty, okradziony czy też wykorzystany przez nieuczciwego pracodawcę.

Prosimy Ciebie, aby za Twoim wstawiennictwem jeszcze raz odmieniło się oblicza naszej Ojczyzny i Świata, aby Bóg, Honor, Ojczyzna, dla każdego człowieka były najwyższymi wartościami.

Święty Józefie, od czterech lat przybywamy do Ciebie jako pracodawcy i przedsiębiorcy. Stając dzisiaj przy boku robotników, zawierzamy Twojej opiece nasze starania i dążenia. W Twoje ręce, Święty Józefie, pragniemy oddać nasze zakłady pracy, aby były miejscami, gdzie szanuje się człowieka i ceni wykonywaną przez niego pracę. Uwrażliwiaj nasze serca, abyśmy z miłością potrafili patrzeć na tych, którzy w naszych zakładach pracują. Pomóż nam, abyśmy rozwijając własne zdolności przyczyniali się do rozwoju świata. Niech pasja tworzenia rozbudza w nas radość z dzielenia się z drugim człowiekiem tym, co posiadamy.

Wdzięczni za Twoją opiekę, w postawie zawierzenia polecamy Ci nas samych i nasze rodziny, dziękując za wszelkie dobro ośmielamy się prosić, abyś nigdy nas nie opuszczał i uczył jak z Bogiem przejść przez życie. Pozwól nam uchwycić dłoń Boga i z Nim iść przez całe życie do wiecznej chwały, gdzie On ze Swoim Synem w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Po Mszy Świętej pielgrzymi udali się do pomnika Jana Pawła II i tam złożyli kwiaty i odmówili modlitwę o rychłe wyniesienie na ołtarze Papieża Polaka. Dodać należy, że oprócz pielgrzymów Solidarności oraz pracodawców i przedsiębiorców, w Eucharystii uczestniczyli również: Pielgrzymi III Rajdu Rowerowego im. św. Józefa Warszawa – Kalisz – Warszawa – z Prezesem  Związku Katolickich Klubów Sportowych Panem Józefem Maciąga, VI Pielgrzymkowa Grupa Rowerowa Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej z Pleszewa oraz Klub Inteligencji Katolickiej z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z Katowic. Podczas Mszy Świętej Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu z prezesem Izby Rzemieślniczej Bogdanem Glinkowskim poprosił Biskupa Kaliskiego o  poświęcenie srebrnej Lilii Św. Józefa, która będzie wręczona podczas Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię Św. Józefa. Nie zabrakło również Bractwa Św. Józefa z Sanktuarium i parafii Narodzenia NMP na Zagorzynku w Kaliszu.