In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 31 Maja 2008

Procesja
od Wojciecha do Józefa

Tekst: Irena Mąkosza

Od setek lat miasto Kalisz ma Świętego Józefa za swojego opiekuna. Oficjalnie fakt ten uznała Stolica Apostolska w 1998 roku. Już w XVIII w. w świadomości ludzi święty Józef uważany był za Patrona miasta. W 1756 r. ówczesne władze w obliczu zagrażającej mu groźnej epidemii oddały Kalisz pod opiekę świętego Józefa. Na ufundowanej wówczas plakietce wotywnej czytamy:

Galeria

„Zbawcy mniemany Ojcze, wszech przygód Patronie
Bóg Syna i świat Cały Twej oddał obronie
Miasto Kalisz pod Twojq Opiekę się daje
Niech Cię w powietrzu pierwszym Patronem doznaje.”

Kult Świętego Józefa związany jest z obrazem zwanym „Świętym Józefem Kaliskim”. Święty Józef przemierzył całą Diecezję w pierwszych latach jej istnienia. Peregrynacja kopii tego obrazu do wszystkich parafii Diecezji trwała od 17 Kwietnia 1994 roku do czerwca 1996 roku. Cudowne uwolnienie księży - więźniów w Dachau (29 kwietnia 1945 roku) przyczyniło się do wzrostu kultu Świętego Józefa. Do jeszcze większego pogłębienia tego kultu przyczyniła się niewątpliwie wizyta Papieża Jana Pawła II w Kaliszu (4 czerwca 1997 roku).
Papież powiedział wtedy:
„Bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym,
jak wielką wartością jest rodzina, która jest wspólnotą życia i miłości”.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca wzywamy wstawiennictwa św. Józefa - „Podpory rodzin i „Obrońcy życia”. Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzał Świętemu Józefowi wszystkie polskie rodziny i sprawy ochrony życia nienarodzonych nie tylko w Polsce alei na całym Świecie.

Święto Opieki Świętego Józefa (dawniej obchodzone w IV niedzielę Wielkanocy) zostało decyzją Biskupa Kaliskiego przeniesione na pierwszą niedzielę czerwca tj. na najbliższą niedzielę w sąsiedztwie rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Kaliszu oraz dni Święta Miasta.

Obchody tego święta rozpoczynają się w sobotę wieczorem procesją od „Wojciecha do Józefa”. Po raz pierwszy procesja wyruszyła w 1998 roku. W tym roku, już po raz jedenasty, wierni Diecezji zgromadzili się tradycyjnie przy kościółku św. Wojciecha na Zawodziu (parafia św. Gotarda), w najstarszej części miasta.

Już od godziny 19-tej formowała się procesja, by po słowach powitania Jego Ekscelencji Ks. Bpa Stanisława Napierały o godz. 20-tej wyruszyć ulicami Kalisz i dojść do Sanktuarium Świętego Józefa.

W procesji niesiono kopię obrazu Świętego Józefa Kaliskiego, relikwie św. Wojciecha przywiezione z Sanktuarium diecezjalnego św. Wojciecha w Cieszęcinie oraz relikwie błogosławionego Franciszka Stryjasa.
W procesji uczestniczyli księża z różnych parafii naszej Diecezji, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu wraz z księżmi profesorami.

Procesję tworzyli również przedstawiciele parafii naszej Diecezji, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi, Koła Różańcowe, Bractwo Świętego Józefa, Bractwo Kaliskich Strzelców Kurkowych.

Cześć Świętemu Józefowi przybyty również oddać zespoły w regionalnych strojach: Zespół Kobierna, Lubnic, Piwonic (świętujący w tym roku swoje 35-lecie istnienia) oraz Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Turska.

Odpust Opieki Świętego Józefa to również, jak to podkreślił Ks. Biskup, Święto Miasta o charakterze religijnym, stąd też obecne były władze Miasta Kalisza wraz z Prezydentem Miasta p. Januszem Pęcherzem oraz przedstawiciele Rady Miejskiej. Podczas procesji prowadzone były rozważania sięgające do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II ukazujące nas jako uczniów Chrystusa. Pomagały nam one zastanowić się co należy czynić, aby być uczniem Chrystusa. Powyższe rozważania przeplatane były pieśniami i grą dwóch orkiestr przybyłych z Piwonic i ze Stawiszyna.

Około godziny 21:15 procesja dotarła na Plac przy pomniku Jana Pawła II. Kopię Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego i trumienkę z relikwiami św. Wojciecha wniesiono na ołtarz przygotowany na niedzielną sumę odpustową. Ksiądz Biskup skierował gorące słowa podziękowania do wszystkich wiernych uczestniczących w procesji. Tańcami Zespołu Pieśni i Tańca w Tursku i wystrzałem Bractwa Kaliskich Strzelców Kurkowych oddano cześć Świętemu Józefowi. O godz. 21:37 wspólny śpiew „Barki” i błogosławieństwo ks. Bpa Stanisława Napierały zakończyło procesję od „Wojciecha do Józefa”.

W niedzielę, w dzień Odpustu Opieki Świętego Józefa, wierni zgromadzili się ponownie na Placu przy Bazylice by wziąć udział w uroczystej Mszy św. odpustowej pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Napierały. Kustosz Sanktuarium ks. prałat Jacek Plota przywitał przybyłe pielgrzymki: z Parafii Narodzenia NMP na Zagorzynku wraz z ks. Kanonikiem Pawłem Kostrzewą Proboszczem parafii) z Borkowa, z Pamięcina wraz ze swoim Proboszczem - Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników oraz pielgrzymkę z Oświęcimia z Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe.

W homilii ks. Biskup nazwał Kalisz szczęśliwym miastem skoro ma takiego Opiekuna, bo takie miasto nie zginie. Święty Józef promuje nasze miasto w świecie. W roku 2009 Kalisz będzie miejscem gdzie odbędzie się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny. Święty Józef to Patron czasów które idą „to On otwiera drogę ku nowej przyszłości.

Święty Józefie, opiekuj się nami!