In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 17 Lutego 2024

Przełożeni seminariów duchownych modlili się u św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

Biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu na zakończenie trzydniowej Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbyła się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP.

Przed Mszą św. przybyłych kapłanów i pielgrzymów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii celebrans próbował odpowiedzieć na pytanie jakie powinno być dzisiaj seminarium. – Seminarium na nasze czasy to takie, w którym wyraźnie wyakcentowany jest stabilny punkt odniesienia w postaci aktualnej wizji Kościoła i wynikającej stąd wizji formacyjnej. A więc: takie seminarium, jaki Kościół, a właściwie jak Kościół rozumie sam siebie. Eklezjologiczne implikacje w formacji seminaryjnej winny być zasadą jego funkcjonowania. Bez dobrego zrozumienia współczesnej eklezjologii nie ma możliwości uporządkowania i sensownego prowadzenia formacji seminaryjnej – przekonywał kaznodzieja.

Akcentował, że kapłan musi być świadkiem, że musi głosić to, czym sam żyje. - Duszpasterstwo rozumiemy dzisiaj jako zorganizowaną działalność Kościoła urzeczywistniającą w służbie człowieka zbawcze dzieło Chrystusa przez głoszenie Słowa Bożego, liturgię (sakramenty święte), posługę pasterską i przede wszystkim świadectwo życia – mówił pasterz Kościoła bydgoskiego.

Wskazał, że w prowadzeniu ludzi do Boga bardzo ważne jest wspólne słuchanie Ducha Świętego. - Warto się stale pytać: dokąd – jako pasterze – idziemy, i dokąd pragniemy doprowadzić ludzi? Czy ten cel nas łączy? Owszem, mamy programy duszpasterskie (i jest to niewątpliwie wielka pomoc), ale czy mamy wspólną i spójną wizję w sercu? Potrzebne jest wspólne słuchanie Ducha Świętego i potrzebne są wspólne rozmowy na ten temat pomiędzy biskupami, prezbitrami i klerykami, by odpowiedzieć Bogu na miarę znaków czasu – stwierdził bp Włodarczyk.

Przytoczył słowa papieża Benedykta XVI wypowiedziane w archikatedrze warszawskiej w 2006 r. do polskiego duchowieństwa. –„Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się do księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego” – cytował biskup bydgoski.

Po komunii św. przed cudownym obrazem św. Józefa bp Krzysztof Włodarczyk zawierzył patronowi wszystkie polskie seminaria.

Galeria fotografii