In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 5 Października 2023

XVI Pielgrzymka Społeczności Akademii Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu

Ewa Kotowska-Rasiak

Zachwyćcie się Chrystusem, Jego słowem, Ewangelią życia i miłości. Niech inni zobaczą Wasz entuzjazm, niech się nim zarażają i dołączają do Was – mówił bp Radosław Orchowicz, który 5 października przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Tym razem spotkanie połączono z XVI Pielgrzymką Społeczności Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Temat październikowego spotkania brzmiał: „Życie zawsze jest dobrem”
– Jan Paweł II, Evangelium vitae.
Księży biskupów, kapłanów i wiernych powitał ks. prałat Jacek Plota. - Dziś przychodzimy do Domu Świętej Rodziny, do „Polskiego Nazaretu”, gdzie szczególną cześć odbiera Święty Józef, aby czerpać wzór do życia małżeńskiego i rodzinnego oraz uczyć się szacunku do poczętego życia. W tym jakże trudnym czasie Opatrzność Boża daje nam właśnie Świętego Józefa jako nieoceniony dar i skarb. Coroczna Pielgrzymka Społeczności Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest wspaniałym świadectwem wiary i ufności w niezawodne orędownictwo u Boga naszego potężnego Patrona Świętego Józefa. W jego dłonie składamy dziś nasze podziękowania i prośby modląc się w intencji obrony życia i rodzin szczególnie tych, którym jest ciężko. W naszej pokornej i ufnej modlitwie prosimy również o pokój w Ukrainie, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, a także o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne - mówił kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Modlitwę do św. Józefa w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa poprowadził ks. Robert Szymura i przedstawiciele studentów.

W ramach konferencji swoimi świadectwami podzielili się absolwenci i studenci toruńskiej uczelni. Młodzi opowiadali o tym jak św. Józef działa w ich życiu i podkreślali, że najważniejsza jest rodzina oparta na wartościach chrześcijańskich. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. Mateusz Puchała, dyrektor Radia Rodzina i Telewizji Internetowej Dom Józefa.

Mszy św. przewodniczył bp Radosław Orchowicz, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Damian Bryl, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, o. Tadeusz Rydzyk, o. Zdzisław Klafka, kapłani, przedstawiciele społeczności akademickiej Akademii Społecznej i Medialnej w Toruniu, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów dobrzyckiego, gołuchowskiego i lututowskiego oraz pielgrzymi z całej Polski.

W homilii bp Radosław Orchowicz przekonywał, że Słowo Boże jest dla człowieka fundamentem, źródłem prawdy i misji podejmowanej w dzisiejszym świecie. - To słowo prawdy chcemy przyjąć do naszego wnętrza, by w nas zamieszkało, by przemieniało nasze serca, by docierało przez nas do żyjących obok nas. Niech dzięki temu Słowu dociera do dzisiejszego świata prawda o wartości i nienaruszalności każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, niech płynie Dobra Nowina o wielkości i wyjątkowości wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej – powiedział kaznodzieja.

Zaznaczył, że pięknym przykładem, który jest dla całego świata katechezą o miłości i cenie życia są nowi błogosławieni, Józef i Wiktoria Ulmowie wraz ze swoimi dziećmi. - Są wzorem rodziny, która rzeczywiście stawała się każdego dnia Kościołem Domowym, a wiara, nadzieja i miłość była przez nich każdego na nowo odkrywana i praktykowana – stwierdził celebrans.

Akcentował, że Jezus gdy mówi czym jest małżeństwo i rodzina jednoznacznie wskazuje, że ten zamysł to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, nierozerwalny aż do śmierci. - Chrystus podnosi ten związek do godności sakramentu. Trzeba nam sięgać do źródeł. Trzeba nam sięgać do Bożego Słowa i przypominać sobie i głosić w tym świecie, w tej rzeczywistości, w której żyjemy: wśród pomysłów i prób forsowania nowych rzeczywistości i nowomowy, prób przedefiniowywania rzeczywistości, pojęć i terminów – głosić Bożą naukę i Chrystusowe słowo – podkreślał hierarcha.

Wskazał, że Bóg stworzył święte i nierozerwalne małżeństwo między mężczyzną i kobietą. - Rodzina to ojciec, matka i dzieci. Tu, w Kaliszu mówił św. Jan Paweł II: „ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina” – przypomniał biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej.

Zwracając się do studentów prosił, aby żyli Ewangelią. - Jak w dzisiejszej Ewangelii Jezus rozesłał 72 do każdego miasta i miejscowości dokąd sam przyjść zamierzał, tak i Wy czujcie się posłani i wnoście ten zachwyt w świat, idźcie i dzielcie się entuzjazmem młodości, która wybiera Boga, buduje z Nim głębokie relacje, przyjmuje Jego naukę i chce się formować, by rozpoznać powołanie, i chwalić Boga wiernością Ewangelii i Kościołowi – powiedział celebrans.

Zachęcał, aby swoją postawą inspirowali innych. - Nie zrażajcie się. Niech inni zobaczą Wasz entuzjazm, niech się nim zarażają i dołączają do Was. Idąc z Chrystusem staje się to możliwe, a Wy potraficie być kreatywni i inspirujący innych – mówił bp Orchowicz.

Homilia z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas XVI Pielgrzymki Społeczności Akademickiej AKSiM

Po komunii św. o. Zdzisław Klafka, rektor AKSiM w Toruniu w obecności biskupów zawierzył św. Józefowi społeczność akademicką, rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu biskup kaliski zachęcał do modlitwy różańcowej w intencji rodzin, szczególnie ludzi młodych. – Chciałbym zaprosić, byśmy w naszych różańcowych modlitwach pamiętali także o Synodzie, o biskupach, kapłanach, osobach konsekrowanych oraz świeckich zebranych w Rzymie i słuchających natchnień Bożego Ducha – powiedział bp Damian Bryl.

O. Tadeusz Rydzyk zachęcał młodych, aby swoim przykładem życia dawali świadectwo. Podkreślał, że dziennikarze powinni być głosicielami prawdy.

Podczas Mszy św. zaśpiewała Diakonia Muzyczna Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina.