In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 30 Września 2023

XXVIII Pielgrzymka Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Ewa Kotowska-Rasiak

My ludzie wierzący szukamy tego, co łączy, bo jedność buduje i napełnia pokojem - mówił biskup kaliski Damian Bryl w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu podczas XXVIII Pielgrzymki Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Pielgrzymkę rozpoczęła debata z udziałem ks. dr Sławomira Kęszki i Jacka Stróżyńskiego nt. „Ks. prałat Wacław Bliziński i ks. dr Bolesław Domański orędownicy pracy organicznej w Wielkopolsce i prekursorzy praktycznych wskazań Katolickiej Nauki Społecznej”.

Członków stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całej Polski oraz przybyłych pielgrzymów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski celebrans zaprosił wiernych do budowania jedności w domach, miejscach pracy i społecznościach. - Wydaje się to dzisiaj szczególnie ważne, gdy doświadczamy takiej ostrej koncepcji tożsamościowej, która mocno wszędzie podkreśla różnicę. My ludzie wierzący szukamy tego, co łączy, bo jedność buduje i napełnia nas spokojem. Chciałbym życzyć, żeby to spotkanie tutaj, jedność z Bogiem i jedność między nami poruszyła nas do budowania jedności, szacunku, zgody, dialogu, gdy wrócimy do naszych domów– powiedział celebrans.

Zwracając się do członków stowarzyszenia „Civitas Christiana” akcentował, że dzisiejsze czasy wymagają od człowieka troski o wiarę.

Przytoczył fragment adhortacji „Eccesia in Europa” Jana Pawła II. -„Wielu współczesnych Europejczyków sądzi, że wie, co to jest chrześcijaństwo, ale w rzeczywistości go nie zna. Często nawet podstawy i najbardziej zasadnicze pojęcia chrześcijaństwa nie są już znane. Wielu ochrzczonych żyje tak, jakby Chrystus nie istniał; powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja treści wiary i przylgnięcie do Osoby Jezusa” – cytował kaznodzieja.

Podkreślał, że nie wystarczą tylko zewnętrzne przejawy wiary, ale trzeba zadbać o serce, o przylgnięcie do osoby Jezusa, o znajomość prawd wiary. - Dbajmy o to, żeby lepiej Jezusa poznać. Czytajmy Pismo Święte i medytujmy je, czytajmy dobre książki, artykuły w czasopismach, żeby lepiej znać prawdy wiary, ale także po to, żeby innym wyjaśnić, w co my wierzymy, lub gdy potrzeba wejść w jakąś rozmowę czy dyskusję, żeby obronić prawdy naszej wiary – zaznaczył hierarcha.

Prosił wiernych, aby pogłębiali więź z Panem Jezusem. - Wierzyć to nie tylko przyjąć pewne prawdy, ale wejść z Jezusem w relację, która dzieje się szczególnie w czasie modlitwy, w czasie sakramentów świętych w czasie liturgii – wskazywał biskup kaliski, który przekonywał, że należy dbać o spójność życia codziennego z wyznawaną wiarą.

Zauważył, że kolejnym zadaniem jest dzielenie się swoją wiarą z innymi. - Bądźmy świadkami. Opowiadajmy innym, jak wielką sprawą jest być blisko Pana Jezusa, jak pięknym doświadczeniem jest doświadczać Jego działania, obecności, miłości, pokoju – stwierdził celebrans.

Zaznaczył, że pielgrzymka to czas umacniania swojej wiary. – Ta dzisiejsza pielgrzymka jest po to, żebyśmy naszą wiarę mogli wzmocnić, żebyśmy wzmocnieni mogli wrócić do naszych domów i jeszcze mocniej, bardziej i piękniej żyć wyznawaną wiarą – powiedział bp Bryl.

Po komunii św. bp Damian Bryl w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego zawierzył patronowi rodziny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz wszystkich pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski.

Inicjatorem organizowania ogólnopolskich pielgrzymek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” był przed 28 laty Marian Rybicki, przewodniczący zarządu kaliskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Galeria fotografii