In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 18 Września 2023

Wspólnota Arka L’Arche u św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

Ks. biskup Damian Bryl przewodniczył 18 września Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w intencji wspólnoty Arka L′Arche z Poznania. Osoby tworzące tę wspólnotę zaangażowane są w projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom w ich miejscach zamieszkania.

W homilii Celebrans wskazując na patrona dnia - św. Stanisława Kostkę zachęcał wiernych, aby tak jak on mądrze przeżyli swoje życie. - Dzisiaj wspominamy w Kościele bardzo młodego człowieka, który umarł w wieku 18 lat, ale wszystkich, którzy go znali urzekało to, że chociaż był młody to bardzo mądry i roztropny, żył Bożą mądrością. Dzisiaj chciałbym zaprosić, byśmy modlili się o taką dobrą mądrość dla nas, byśmy umieli dobrze przeżyć swoje życie, byśmy nie godzili się na niedobre życie – powiedział Kaznodzieja, który ukazywał, że św. Stanisław był człowiekiem wytrwałym w dążeniu do celu. - Ważne jest, żebyśmy nie zniechęcili się i nie szukali w życiu tylko tego, co jest miłe i łatwe, ale widzieli cel i wytrwale ku niemu szli – zaznaczył Biskup kaliski. Po komunii św. bp Damian Bryl zawierzył św. Józefowi wspólnotę Arka L′Arche z Poznania.

Wspólnota Arka L′Arche powstała w Poznaniu w 1994 roku. Jej członkowie zaangażowani są w projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom w ich miejscach zamieszkania. L′Arche ma zarząd lokalny i gromadzi wokół siebie wielu wolontariuszy i sympatyków, których łączy przyjaźń z osobami z niepełnosprawnością.