In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 13 Sierpnia 2023

Kaliska Piesza Pielgrzymka
dotarła na Jasną Górę

Ewa Kotowska-Rasiak

2179 pielgrzymów 386. Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki i 32. Diecezji Kaliskiej weszło 13 sierpnia na Jasną Górę. Kaliskich pątników witał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. W tym roku pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Człowiek drogą Kościoła”.

Połączenie grup kaliskich z promienistymi nastąpiło po Mszy św. w Białej, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl.

Kierownikami pielgrzymki byli: ks. Rafał Grzęda i ks. Szymon Rybak, a ojcem duchownym – ks. Rafał Siwek.

Pielgrzymkę tworzyło 25 grup, w tym 14 promienistych, 7 kaliskich, 3 rowerowe i biegowa.

Do tronu Matki Bożej pielgrzymowała także grupa różowo-niebieska z Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu licząca 115 osób. Pielgrzymom towarzyszyli ks. Łukasz Urban, kierownik grupy i diakon Kacper. Najmłodszym pielgrzymem był 5-letni Michał, a najstarszymi – 77-letni pan Sławomir i 75-letni pan Józef. Z jasnogórskiego szczytu pielgrzymów witał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pątnicy tradycyjnie wypuścili w górę różowe i niebieskie balony.

14 sierpnia o godz. 9.00 rano pielgrzymi z Kalisza zgromadzili się przed jasnogórskim szczytem, by wraz z pątnikami z Siedlec, Łomży i Płocka uczestniczyć we Mszy św. Potem została odprawiona droga krzyżowa.

15 sierpnia o godz. 17.45 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Eucharystię będzie sprawował ks. prałat Jacek Plota.

Kaliska pielgrzymka należy do nielicznych, które wracają pieszo. Pątnicy w drogę powrotną wyruszą 16 sierpnia po Mszy św. sprawowanej o godz. 6.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W piątek, 19 sierpnia, w Kaliszu powita pątników bp Damian Bryl. Pielgrzymkę zakończy Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pod przewodnictwem biskupa kaliskiego.

Galeria fotografii

Ewa Kotowska-Rasiak