In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 13 Maja 2023

54. Ogólnopolskie
Sympozjum Józefologiczne

Ewa Kotowska-Rasiak

Po raz 54. odbywa się w Kaliszu Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne, w którym biorą udział znakomici prelegenci z Polski i zagranicy. Wykłady poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla.

Przed Mszą św. licznie przybyłych kapłanów, siostry zakonne i wiernych powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii ks. biskup zachęcał, aby na wzór św. Józefa iść za Bożym wezwaniem. – Chcemy dzisiaj prosić św. Józefa, żeby pomógł nam być otwartymi i dyspozycyjnymi na to, co chce Boży Duch czynić w Kościele, w nas i między nami – mówił kaznodzieja.

Przekonywał, że św. Józef mimo różnych trudnych sytuacji był wierny Jezusowi. – Chcemy modlić się, żebyśmy umieli być wiernymi Jezusowi, żebyśmy nie zwątpili w sens i wartość Dobrej Nowiny, żebyśmy nie zaparli się Pana Jezusa, nie odwrócili się od Niego, także w tych wszystkich sytuacjach, które są dla nas trudne i wymagające – powiedział bp Bryl.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu.

Rozpoczynając sympozjum ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego przypomniał, że mijają 153 lata od ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego.

Za śp. o. Tarcisio Stramare stwierdził, że Pan Bóg postanowił, aby św. Józef wyszedł z cienia i był ważny w Kościele Powszechnym dzisiaj.

Dodał, że św. Jan Paweł II wskazywał na św. Józefa jako patrona nowej Ewangelizacji. – Dzisiaj widzimy jak ważna jest postać św. Józefa dla naszych czasów, w tej dobie zmagania się z kryzysem ojcostwa, rodziny, a nawet wiary – mówił ks. Latoń.

W słowie wstępnym biskup kaliski zaprosił, aby tegoroczne sympozjum było przestrzenią szukania sposobu mówienia o św. Józefie dzisiaj.

– Żyjemy w takim czasie, kiedy doświadczamy wielu zmian w Kościele i wokół nas. Trzeba nam dużej wrażliwości, żeby odpowiedzieć na czas, w którym żyjemy, trzeba nam w Kościele uczynić świadomy wysiłek poszukiwania nowego sposobu komunikowania i szukania adekwatnego języka, który byłby językiem nie tylko prezentującym, ale także przekonującym, poruszającym, otwierającym – stwierdził duchowny.

Zachęcał do odpowiedniego przedstawienia św. Józefa jako patrona na nasze czasy. - Ważne jest, aby to wszystko przełożyć na język spotkań z konkretnym człowiekiem, konkretną wspólnotą, aby tej wspólnocie powiedzieć o św. Józefie tak, żeby to słowo dotknęło, poruszyło, wprowadziło w komunię przez wstawiennictwo św. Józefa z Bogiem – przekonywał bp Bryl.

Pierwszy wykład nt. „Józef i młody Jezus w Nazarecie. Czy młodzież w Polsce naprawdę odchodzi od wiary?” wygłosił ks. dr Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, w latach 2014-2021 pełnił posługę misjonarza w Urugwaju.

Prelegent wskazując, że celem Józefa była ochrona młodego Jezusa aż do dojrzałości akcentował, że dzisiaj młode pokolenie nie traci wiary, ale traci kontakt z Bogiem.

Zauważył, że dorośli robią podstawowe błędy w stosunku do młodych. – Pierwszym takim błędem są nieczyste intencje w podejściu do młodego człowieka. Chcemy na siłę wcielić go do Kościoła, więcej martwimy się o puste seminaria, nowicjaty, puste ławki w parafiach niż o dobro tego człowieka. Często pakujemy go w drogę duszpasterstwa urzędowego – stwierdził duchowny.

Jako drugi błąd wskazał, że bardzo często celebryci w sutannach mówią do młodego człowieka językiem ulicznym, rapowym i na tym poprzestają. – W ten sposób nawiązują kontakt z młodymi, ale trzeba zrobić krok dalej, czyli prowadzić ich językiem Boga, ciszy, medytacji – podkreślał ks. Tomaszewski.

W kolejnym wykładzie o. dr Marek Raczkiewicz, redemptorysta, pracownik Radia Watykańskiego opowiadał o rozwijającym się od XVIII w. kulcie św. Józefa w Neapolu. Promował też nabożeństwo ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści św. Józefa.

Wykłady wygłosili także ks. dr Rafał Pokrywiński z diecezji drohiczyńskiej, ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, ks. dr Ignacio Soler, pochodzący z Hiszpani i ks. Jakub Bogacki, wiceprezes Polskiego Studium Józefologicznego.

Organizatorami sympozjum są: Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu, Kapituła Kolegiacka św. Józefa, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego.

Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. prof. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II.

Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Galeria fotografii

© fot. Ewa Kotowska-Rasiak