In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 11 Lutego 2023

Wystawa „Człowiek i Wiara”
w Narodowym Sanktuarium św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu do 30 marca można oglądać wystawę fotografii dokumentujących ważne wydarzenia z życia Kościoła w Czechach i Słowacji przygotowaną przez Stowarzyszenie Fotografów Katolickich „Człowiek i Wiara”. Wystawę otworzył biskup kaliski Damian Bryl w obecności kustosza sanktuarium ks. prał. Jacka Ploty i fotografów z Czech.

Pomysłodawcą zorganizowania wystawy jest Dariusz Szyling, który od prawie 15 lat zajmuje się fotografowaniem wydarzeń religijnych w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Na wernisażu gościli Andrea Szotkowska i Petr Polanský, przedstawiciele Stowarzyszenia Fotografów Katolickich „Człowiek i Wiara”.

Stowarzyszenie to powstało w 2011 r. Jego pierwszym celem było rozwijanie fotografii chrześcijańskiej jako dotąd zaniedbywanego rodzaju sztuki oraz przyczynienie się do kultywowania właściwych zachowań fotografów podczas uroczystości kościelnych. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w Pradze od trzech fotografików, ale szybko się rozwinęło. Jego prezesem i założycielem jest Roman Albrecht. Obecnie w stowarzyszeniu jest ponad 150 członków w Czechach, 10 w Słowacji i 20 w Egipcie. Ciekawostką jest rozpiętość wiekowa członków – najmłodszy ma 15, a najstarszy 80 lat.

Wystawa fotografii wielkoformatowych Człowiek i Wiara

Dzięki profesjonalnemu podejściu do pracy, znajomości liturgii i sztuki fotografii stowarzyszeniu udało się wypracować znaczące miejsce w strukturach kościelnych Czech i Słowacji.

Fotograficy Stowarzyszenia „Człowiek i Wiara” są oficjalnymi fotografami katedry św. Wita w Pradze i innych większych parafii w Czechach i na Morawach. Założyciel stowarzyszenia Roman Albrecht jest osobistym fotografem Prymasa Czech abp. Jana Graubnera i kard. Dominika Duki. Zdjęcia wykonane przez członków stowarzyszenia są regularnie publikowane w czasopismach kościelnych, w książkach i na portalach internetowych. Serwis internetowy stowarzyszenia zawiera blisko 600 tys. zdjęć i ponad 18 tys. galerii.

Fotografowie stowarzyszenia nie skupiają się jedynie na dokumentowaniu wydarzeń religijnych w Kościele katolickim Czech i Słowacji, ale przede wszystkim starają się w sposób artystyczny pokazać „człowieka i wiarę”, co zaakcentowali nadając tytuł wystawie: „Człowiek i Wiara”.

Organizowane są coroczne wystawy najlepszych prac, które rozpoczynają się zawsze w Adwencie na Zamku Praskim, a następnie w ciągu roku wędrują do innych diecezji. Wystawa w Narodowym Sanktuarium św. Józefa jest szóstą taką wystawą zorganizowaną w Polsce.

Jak podkreśliła Andrea Szotkowska wystawa przedstawia życie Kościoła w Czechach i Słowacji w ciągu ostatnich dwóch lat. - Jest to wybór zdjęć naszych członków, które najlepiej pasują do intencji nowej ewangelizacji głoszonej przez papieży od II Soboru Watykańskiego. W naszym przypadku staramy się ewangelizować obrazami. Ta wystawa próbuje przemówić do odbiorcy o pięknie życia z Bogiem. Nie ważne czy chodzi o uśmiechnięte zakonnice, dzieci z siostrami otoczone chmurą z mąki, piękno zaśnieżonej kaplicy mariańskiej czy pokornie modlącego się staruszka – powiedziała.

W swoim słowie biskup kaliski zauważył, że fotografie mogą pomóc człowiekowi pamiętać o tym, co Pan Bóg uczynił w jego życiu. – To pamiętanie pomaga nam z większą ufnością otworzyć się na Jego obecność dzisiaj. Pamięć zawsze owocuje nadzieją. Te doświadczenia naszych sióstr i braci z Kościoła w Czechach mogą nam przypomnieć o tym, że Pan Bóg jest i działa. Bardzo dziękuję artystom, że próbowali uchwycić w fotografii to, co jest nieuchwytne – zaznaczył bp Damian Bryl.

Wystawiane fotografie

Na wystawie można zobaczyć 84 kolorowych i czarno-białych fotografii. Miniatury można sobaczyć na oficjalnej stronie internetowej poświęcenej wystawie: https://www.czlowiekiwiara.pl/kalisz-2023

Galeria fotografii

fot. Petr Polanský © Człowiek i Wiara

Galeria fotografii

© fot. Jan Derbiszewski

Galeria fotografii

fot. © Ewa Kotowska-Rasiak, Opiekun

Galeria fotografii

fot. © Arleta Wencwel-Plata, Opiekun

Zapowiedź wydarzenia