In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 14 Maja 2022

53. Ogólnopolskie
Sympozjum Józefologiczne

Ewa Kotowska-Rasiak

Po raz 53. odbyło się w Kaliszu Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne, w którym wzięli udział znakomici prelegenci z Polski i zagranicy. Wykłady poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna.

53. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczn - 14 maja 2022 r.

Uczestników sympozjum powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa.

W homilii bp Łukasz Buzun podkreślał, że św. Józef jest patronem na nasze czasy. – Jakie są te nasze czasy? Czasy pandemii, wojny na Ukrainie, emigracji, problemów społecznych, moralnych, osobistych, rodzinnych, wykluczenia, osamotnienia. Szczególnie dominuje lęk o przyszłość i związany z nim niepokój. I w te czasy wchodzi św. Józef jako nasz opiekun i orędownik – mówił kaznodzieja.

Zachęcał wiernych, aby od św. Józefa uczyli się zaufania do Boga i ludzi. – Józef nie żyje wątpliwościami, ale ma odwagę wierzyć i zaufać. Na tym polega dojrzałość, że człowiek wbrew wszystkim tendencjom, a przede wszystkim lękowi otwiera się na innych i poprzez innych otwiera się na Boga – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Przekonywał, że św. Józef pomoże człowiekowi otworzyć się na Boga. – Prośmy, aby ten czas sympozjum był czasem wzrastania w ufności i otwartości na Boży głos i na drugiego człowieka – zaznaczył bp Buzun.
Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu.

W swoim słowie wstępnym ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego wyraził radość, że tegoroczne sympozjum odbywa się już normalnie, a nie w formie online.

Przypomniał osoby, które były mocno zaangażowane w poznawanie św. Józefa, ale w ostatnim czasie zmarły. Wśród nich wymienił o. Tarcisio Stramare, ks. prof. Wojciecha Hanca i bpa Teofila Wilskiego.

Podkreślał, że ówczesny biskup pomocniczy diecezji kaliskiej przez całe życie zgłębiał od strony teologicznej prawdę o Trójcy Świętej, a potem zastanawiał się nad rolą św. Józefa w historii zbawienia. Zaznaczył, że bp Wilski pozostawił bardzo głębokie refleksje teologiczne o św. Józefie, np. artykuły nt. roli Ducha Świętego w życiu św. Józefa, autentycznego ludzkiego ojcostwa św. Józefa, wiary św. Józefa. Prezes Polskiego Studium Józefologicznego zapewnił, że wszystkie te teksty zostaną zebrane i wydane, a także przetłumaczone na inne języki.

Pierwszy wykład wygłosił ks. dr Marcin Wiśniewski z Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, który ukazywał wkład zmarłego w ubiegłym roku ks. prof. Wojciecha Hanca w początki i rozwój polskiej józefologii. Wskazywał, że duchowny od samego początku był zaangażowany w rozwój Polskiego Studium Józefologicznego, najpierw jako sekretarz, a w latach 1983-1991 jako prezes. Zaznaczył, że był wybitnym teologiem, a przede wszystkim dobrym kapłanem i skromnym człowiekiem.

W kolejnym wykładzie o. dr Marek Raczkiewicz, redemptorysta posługujący w Hiszpanii mówił o św. Józefie między Hiszpanią a Neapolem. Wykłady wygłosili także prof. Cayetana Johnson z Uniwersytetu św. Damazego w Madrycie i ks. Vianney Kyeyune z Ugandy, pracujący na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na zakończenie sympozjum ks. Jakub Bogacki, wiceprezes Polskiego Studium Józefologicznego opowiedział o XIII Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym, który odbędzie się w Meksyku w dniach 18-25 września br.

Organizatorami sympozjum były: Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu, Kapituła Kolegiacka św. Józefa, Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego.

Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. prof. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II.

Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła u św. Józefa Członkowie Domowego Kościoła z całej Polski wzięli udział w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. – Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi - mówił w homilii bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. Licznie przybyłych pielgrzymów z całej Polski powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa. Po zawiązaniu wspólnoty konferencję wygłosił ks. dr Piotr Górski, a następnie odbyło się nabożeństwo, po którym był czas na wspólne rozmowy. Pielgrzymkę zakończyła Msza św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Damiana Bryla, który w homilii wskazał na dziewięć myśli wypływających z dzisiejszej Ewangelii, a były to: godność, relacja, trwanie, przykazanie, ofiara, wzajemność, Jezus jako wzór i źródło, posłanie, radość, życie. Wskazywał, że szacunek i uszanowanie godności jest podstawowym odniesieniem wszelkich relacji, a zwłaszcza relacji małżonków. – Miłość małżeńska i rodzinna jest ciągle uszlachetniana, doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej – podkreślał kaznodzieja. Zaznaczył, że miłość wzajemna jest rzeczywistością wyjątkową. – Miłość wzajemna jest darem. Zaistnienie prawdziwej, autentycznej miłości wzajemnej, jest możliwe wyłącznie wówczas, kiedy dwóch ludzi łączy sam Bóg – stwierdził celebrans. Odwołując się do homilii Jana Pawła II wygłoszonej 25 lat temu w Kaliszu akcentował, że każde życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność. - Pragniemy więc na tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i św. Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych, w naszej ojczyźnie i na całym świecie – powiedział biskup kaliski. Na zakończenie przytoczył fragment pamiętnej homilii Papieża z 4 czerwca 1997 r. „Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając nikogo. Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci” – cytował bp Bryl. Po komunii św. biskup i kapłani udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa, gdzie moderator krajowy i para krajowa Domowego Kościoła zawierzyła patronowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz wspólnotę Domowego Kościoła. Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: ks. Damian Kwiatkowski, moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Michał Pacyna, moderator Domowego Kościoła diecezji kaliskiej, ks. Daniel Zarębski, moderator Ruchu Światło-Życie diecezji kaliskiej, Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie, para krajowa Domowego Kościoła, Katarzyna i Piotr Kaniowie, para Domowego Kościoła diecezji kaliskiej oraz członkowie Domowego Kościoła z całej Polski.

Galeria fotografii