In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 1 Maja 2021

XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Pracodawców

Ewa Kotowska-Rasiak

– Szanujmy naszą pracę. Dbajmy, aby ją z kompetencją i oddaniem wykonywać. Wkładajmy w nią ducha miłości i służby. Tak ją podejmujmy, aby służyła naszym rodzinom i społeczeństwu - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w intencji pracowników i pracodawców w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W zorganizowanych już po raz 29. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu ze względu na panujący w Polsce stan epidemiczny, aby zachować obowiązujące normy wewnątrz świątyni modlili się przedstawiciele robotników i rzemieślników. W pielgrzymkę po raz 15. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców.

Przybyłych do sanktuarium i łączących się duchowo powitał ks. prałat Jacek Plota. - Nadszedł czas św. Józefa zapowiadany przez mistyków, a także przez św. Jana Pawła II, który wskazał nam na św. Józefa jako patrona na nasze czasy. Papież Franciszek ogłosił 8 grudnia 2020 roku Rok Świętego Józefa dla Kościoła Katolickiego, a od 19 marca br. - Rok Rodziny. Święty Józef jest również wzorem i patronem ludzi pracy. Jako wzorowy ceniony rzemieślnik -cieśla łączył pracę zawodową z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece. Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika ustanowił papież Pius XII, od lat 50-tych XX wieku i postanowił, by obchodzić każdego roku 1 maja. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dla naszego Narodowego Sanktuarium św. Józefa począwszy od 2019 roku podniosła to wspomnienie do rangi uroczystości. Episkopat Polski również w tym dniu ustanowił dzień modlitwy i solidarności z bezrobotnymi. Więc polecajmy ich w naszej modlitwie.W znaku relikwii są z nami św. Jan Paweł II, który tak bardzo troszczył się i zabiegał o godność każdego człowieka oraz bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który został ustanowiony przez Kongregację Kultu Bożego patronem Związku Zawodowego „Solidarność” – mówił kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski wskazywał na św. Józefa jako wzór pracownika. – Św. Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy – powiedział celebrans.

Podkreślał, że Biblia w wielu miejscach ukazuje, że praca należy do pierwotnej kondycji człowieka. - Praca ma pierwszorzędne znaczenie dla realizacji człowieka i dla rozwoju społeczeństwa. Pracując doskonalimy siebie, ale służymy też społeczeństwu, w którym żyjemy. Musi być zatem organizowana i wykonywana w pełnym poszanowaniu ludzkiej godności, ale też w duchu służby dobru wspólnemu – stwierdził kaznodzieja.

Zachęcał wiernych, aby dobrze wykonywali swoją pracę. – Szanujmy zatem naszą pracę, dbajmy, aby ją z kompetencją i oddaniem wykonywać. Wkładajmy w nią ducha miłości służby. Tak ją podejmujmy, aby służyła naszym rodzinom i społeczeństwu. Dostrzegajmy w pracy naszą drogę do nieba na wzór św. Józefa – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Akcentował, że na trudny czas pandemii bardzo ważna jest postawa solidarności wśród ludzi. - Ta postawa solidarności jest szczególnie ważna teraz w czasie pandemii. Potrzeba nam siostry i bracia modlić się o ducha wrażliwości na każdego człowieka, żebyśmy nigdy nie przechodzili obojętnie wobec tego, kto choruje, kto przeżywa izolację czy kwarantannę. Ważne, abyśmy szukali sposobów, jak umiejętnie pomóc – przekonywał duchowny.

Podkreślał, że solidarność często wyraża się w małych gestach. - Solidarność to miłość wrażliwa, ale też miłość roztropna. Prośmy dzisiaj, aby św. Józef wspierał nas w wysiłku pobudzania naszych serc do wrażliwości. Prośmy, abyśmy nie stracili wrażliwości na tych, którzy stracili pracę, na tych, których firmy znalazły się w trudnej sytuacji. Wspierajmy, bądźmy blisko. Solidarność nie potrzebuje wielkich zaangażowań. Solidarność często wyraża się w małych gestach – stwierdził bp Bryl.

Po komunii św. biskup kaliski Damian Bryl zawierzył św. Józefowi pracowników i pracodawców. Poświęcił też obraz św. Józefa Kaliskiego, który zostanie przekazany do kaplicy sejmowej w Warszawie.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odczytała list od premiera RP Mateusza Morawieckiego. – Wierzę, że ideały solidarności, które zgromadziły państwo w tym miejscu są wciąż żywe i będą przekazane następnym pokoleniom. Niech doświadczenie tej pielgrzymki przyniesie nowe siły, by mierzyć się z wyzwaniami i wspólnie budować pomyślność naszego kraju – napisał w liście Morawiecki.

Uroczystość zakończyła się pod figurą św. Jana Pawła II, gdzie odśpiewano Barkę i złożono kwiaty.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: ks. prał. Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ks. Bogdan Tyc, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, ks. Przemysław Król, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, ks. Grzegorz Piątek, wieloletni koordynator tego duszpasterstwa, duchowieństwo, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych oraz delegacje robotników i pracodawców.

Msza św. była transmitowana przez Telewizję Internetową „Dom Józefa”.

Relacja TV Dom Józefa

Galeria fotografii