In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 24 Kwietnia 2021

V Pielgrzymka Sołtysów
z Wielkopolski i Diecezji Kaliskiej
do św. Józefa

Ewa Kotowska-Rasiak

- Bardzo chciałbym zaprosić was w tych trudnych czasach pandemii do solidarności, do wspierania osób, którym jest ciężko i są samotni – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w intencji sołtysów z Wielkopolski i Diecezji Kaliskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w narodowym sanktuarium w Kaliszu.

Podczas tegorocznej V Pielgrzymki Sołtysów z Wielkopolski i Diecezji Kaliskiej przed obrazem św. Józefa modlili się przedstawiciele, a pozostali sołtysi łączyli się duchowo za pośrednictwem transmisji w Telewizji Internetowej „Dom Józefa”.

Przybyłych i łączących się duchowo sołtysów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski zachęcał sołtysów, aby swoje działania konfrontowali z Ewangelią. – Czy chcemy słuchać tego, co mówi Jezus? Czy żyjemy tylko według swoich pomysłów? Czy Ewangelia jest dla nas ważnym punktem odniesienia? Gdy podejmujemy różne decyzje i wybory, czy pytamy się czy to, jest zgodne z nauczaniem Pana Jezusa? – mówił celebrans.

Dziękując sołtysom za pielgrzymowanie do św. Józefa stwierdził, że pielgrzymka jest zewnętrznym wyznaniem wiary w Boga. – Prośmy Świętego Józefa, który w swoim wyznaniu wiary był jednoznaczny i klarowny, żeby i to nasze wyznanie wiary było mocne w tym wymiarze zewnętrznym, ale przede wszystkim w wymiarze serca. Prośmy, żeby Święty Józef pomógł nam w tym, abyśmy byli odważni w wyznawaniu wiary, żeby różne przeciwności i trudne doświadczenia nie przeszkodziły nam w tym – zaznaczył kaznodzieja.

Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii zachęcał, aby każdy człowiek tak jak św. Piotr mógł powtórzyć „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. – Chciałbym zaprosić, abyśmy w pokorze wołali: „Jezu Ty masz słowa życia wiecznego. Ufamy, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem i pomożesz nam przejść przez ten trudny czas”. Nie bójmy się pokornie prosić. Ta epidemia nauczyła nas pokory. Wiemy, że nie wszystko od nas zależy, że potrzebujemy łaski Bożej. Nie bójmy się o tę łaskę prosić – powiedział ks. biskup.

Prosił sołtysów, aby w swoich lokalnych społeczeństwach pomagali osobom, którym w tych czasach pandemii żyje się ciężko. - Bardzo chciałbym zaprosić was w tych trudnych czasach pandemii do solidarności, do tego, żebyście w waszych społecznościach byli ludźmi z wrażliwym sercem. Proszę o wsparcie tych, którzy szczególnie potrzebują pomocy. Chciałbym was prosić szczególnie o troskę o osoby starsze i samotne, którym należy pomóc w takich zwykłych czynnościach życiowych. Proszę, miejmy taką wrażliwość, czyli miłość społeczną, która dostrzega drugiego człowieka i wychodzi mu z pomocą – podkreślał biskup kaliski.

Dziękował sołtysom za współpracę z parafiami. – Dziękuję, że możemy razem służyć i wspierać naszych mieszkańców. Niech dobry Bóg będzie blisko, niech wspiera i prowadzi, a Święty Józef niech nam przypomina, że w tych różnych naszych doświadczeniach nie jesteśmy sami – przekonywał bp Damian Bryl.

Podczas Mszy św. biskup kaliski poświęcił sztandar sołtysów ziemi kaliskiej, na którego rewersie widnieje wizerunek św. Józefa Kaliskiego.

Po komunii św. bp Damian Bryl zawierzył św. Józefowi sołtysów z Wielkopolski i Diecezji Kaliskiej.

Ks. biskupowi Damianowi Brylowi i ks. prałatowi Jackowi Plocie w imieniu sołtysów podziękowali Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, a zarazem pomysłodawca pielgrzymek sołtysów do św. Józefa oraz Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Po Mszy św. ks. biskup, duchowieństwo i przedstawiciele sołtysów udali się pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie złożyli kwiaty i odśpiewali Barkę.

Dalsze obchody związane z przekazaniem nowego sztandaru i wręczeniem odznaczeń zasłużonym sołtysom odbyły się przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu.

Relacja TV Dom Józefa

Galeria fotografii