In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 8 Stycznia 2021

Błogosławieństwo domów
- Kolęda 2021

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Parafianie,
Okres Bożego Narodzenia to święty czas, gdy niebo pochyla się nad ziemią, a Bóg nad człowiekiem i to tak dalece, że staje się jednym z nas. Jezus Chrystus przyszedł na świat jako Emmanuel – Bóg z nami, jako małe, bezradne dziecko w rodzinie Maryi i Józefa. Syn Boży rodzi się dla każdego z nas w ubóstwie, aby nas ubogacić swoją miłością.

My, kapłani, Wasi duszpasterze, każdego roku przybywaliśmy w tym okresie, aby dzielić z Wami radość z narodzenia Jezusa Chrystusa i błogosławić Was i Wasze domy. W tym roku, z troski o Wasze zdrowie, będziemy obecni w Waszych domach tylko duchowo: przez modlitwę, zwłaszcza Eucharystię, podczas której nigdy o Was nie zapominamy oraz przez pobłogosławienie Waszych domostw modlitwą i wodą święconą, którą mogliście zabrać z naszego kościoła parafialnego.

Oczekujemy na Was w świątyni parafialnej na Eucharystii oraz w konfesjonale w dni powszednie od 8 do 18.

Miejcie ufność w Bożą opatrzność i we wstawiennictwo św. Józefa, naszego patrona.

ks. prałat Jacek Plota, proboszcz
wraz z kapłanami posługującymi w sanktuarium

Jak pobłogosławić dom
pod nieobecność kapłana?

WSPÓLNOTA
Zgromadźcie się przy stole przygotowanym jak na kolędę: biały obrus, krzyż, świece, naczynie z wodą święconą i kropidło. Zapalcie świece.

INTENCJA
Zastanówcie się, za co chcielibyście Bogu podziękować, o co Go prosić. Pomyślcie o Kościele, ubogich, cierpiących, a zwłaszcza o tych, którzy zmagają się z panedmią: o chorych, służbach medycznych i sanitarnych.

MODLITWA
Odmówcie modlitwę w tych intencjach, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, wezwanie: Święty Józefie, Patronie nasz – módl się za nami!

POKROPIENIE
Przewodniczący niech odmówi poniższą modlitwę błogosławieństwa i pokropi dom wodą święconą:

Błogosławiony jesteś Boże, nasz Ojcze, który pozwalasz nam mieszkać w tym domu. Udziel nam darów Ducha Świętego i łaski swego błogosławieństwa, abyśmy trwali w czynnej miłości, a wszystkim, którzy odwiedzą nasz dom, daj doznać pochodzących od Ciebie darów miłości i pokoju.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rok Świętego Józefa

Papież Franciszek 8 grudnia 2020 r. ogłosił rok Świętego Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 r. Ojciec św. chce, abyśmy jeszcze bardziej pokochali tego wielkiego Świętego, abyśmy częściej modlili się do Niego oraz chętniej naśladowali Jego cnoty i zaangażowanie.

Zachęcam do zapoznania się z pięknym listem papieża o św. Józefie, pt. Ojcowskim sercem.

W każdą środę i każdego 19-tego dnia miesiąca za odmówienie Litanii do św. Józefa lub innej zatwierdzonej przez Kościół modlitwy do Opiekuna Zbawiciela, można uzyskać pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św., wyrzeczenie się każdego grzechu oraz modlitwa w intencjach papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo) odpust zupełny.

Gorąco polecam modlitwę papieża Leona XIII do św. Józefa, którą znajdziecie poniżej, lub wśród bogatego zbioru modlitw na naszej stronie.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen


Pobierz folder w formacie PDF.