In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 19 Września 2009

ks. Łukasz Przybyła

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa

Po raz czternasty do Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pielgrzymowali dzisiaj, 19 września 2009 roku, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całej Polski. Stowarzyszenie to współkształtuje rzeczywistość polską i przygotowuje katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi oraz wypełnia swą misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. W tym roku hasłem pielgrzymki były słowa: „Kultura drogą ku prawdzie o człowieku we współczesnym świecie”.

Galeria

Spotkanie Pielgrzymów rozpoczęło się o godzinie 10.00 w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej powitaniem przez panią Urszulę Pilarską, przewodniczącą Zarządu Oddziału Miejskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Kaliszu. Następnie miało miejsce wystąpienie księdza Sławomira Siewkowskiego z Rozdrażewa na temat „Roli ojca w rodzinie chrześcijańskiej”. Po nim odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Kęsłowo” pod kierownictwem Sylwii Kotlarskiej.

Centralnym punktem pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana w samo południe przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę w intencji Rodzin Stowarzyszenia, zakończona litanią i aktem zawierzenia Świętemu Józefowi „Civitas Chrystiana”. Słowo podziękowania za przybycie członków Stowarzyszenia skierował Przewodniczący Ziemowit Gawski.

Warto tutaj dodać, że wśród obecnych członków Stowarzyszenia przybyłych tego dnia do Sanktuarium byli pielgrzymi z Inowrocławia, którzy w obecności Biskupa Kaliskiego ponowili przysięgę małżeńską w ramach obchodzonych przez nich jubileuszy małżeńskich.

Zainteresowanych Stowarzyszeniem „Civitas Chrystiana” zapraszamy na stronę: www.civitaschristiana.pl