In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 14 Września 2019

Pielgrzymka małżeństw
do Narodowego Sanktuarium św. Józefa

Małżonkowie obchodzący 25. i 50. rocznicę ślubu odnowili przyrzeczenia małżeńskie w obecności bpa Łukasza Buzuna, który przewodniczył Mszy św. w intencji jubilatów w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Przed Mszą św. konferencję nt. małżeństwa i rodziny w świetle Świętej Rodziny wygłosił ks. kanonik Bogumił Kempa, oficjał Sądu Biskupiego w Kaliszu.

Licznie zgromadzonych małżonków i pielgrzymów z Polski powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej odwołał się do słów prymasa Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że „człowiek może rozwinąć się i dojrzeć przez to, że realizuje jakieś powołanie”. – Prymas Tysiąclecia mówiąc o tym wielkim powołaniu miał na myśli nie tylko kapłaństwo i życie zakonne, ale także małżeństwo i rodzinę – powiedział kaznodzieja.

Podkreślał, że święto Podwyższenia Krzyża Świętego wskazuje, aby na małżeństwo spojrzeć w kontekście zbawienia i odkupienia. - Małżeństwo zostało podniesione do rangi sakramentu. W związku małżeńskim i w rodzinie człowiek potrzebuje sił łaski, rozświetlenia wewnętrznego, żeby mógł tworzyć właściwe relacje z drugą osobą – mówił celebrans.

Zaznaczył, że jubileusz małżeński jest takim momentem, który skłania do refleksji, że nie da się zbudować związku tylko na sprawiedliwości bez miłości miłosiernej. - Człowiek musi mieć w sobie miłość, żeby stworzyć właściwe relacje, żeby nie żyć w złości, żeby mieć serce pokorne, szerokie. Człowiek nie może być w dobrej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem bez elementu nawrócenia, refleksji nad sobą – stwierdził hierarcha.

Przekonywał, że w dzisiejszych czasach, kiedy próbuje się obniżyć wartość małżeństwa, ważne jest świadectwo małżonków żyjących w związku sakramentalnym, w którym Chrystus staje obok i chce prowadzić.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Łukasz Buzun zawierzył patronowi małżeństwa i rodziny.

Wszyscy jubilaci otrzymali od biskupa wizerunek Świętej Rodziny z modlitwą małżonków.

Tekst: Ewa Kotowska-Rasiak

 

Zdjęcia: Rafał Rasiak