In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 27 Kwietnia 2019

Leśnicy modlili się u św. Józefa

Biskup kaliski Edward Janiak w Narodowym Sanktuarium św. Józefa przewodniczył Mszy św. z okazji obchodów „Dni Lasu” Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Licznie przybyłych leśników powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

W homilii celebrans odwołał się do encykliki „Laudato Si”, w której papież Franciszek przeciwstawiając się fałszywym poglądom współczesnych prądów i idei kulturowych podkreśla, że człowiek jest panem wszechświata, ale tyko wtedy, gdy przyjmuje swoje zadanie jako odpowiedzialny zarządca tego co daje Bóg przez naturę. – Papież w swej encyklice mówi nawet o nawróceniu ekologicznym, które nie będzie polegać tylko na tym, żeby stać się lepszym, ale by wspólnotowo działać i troszczyć się o zdrowe relacje ze światem stworzonym. Papież wiąże z tym konkretne postawy wdzięczności i bezinteresowności, tzn. uznania, że świat jest darem otrzymanym z miłości Stwórcy – wskazywał kaznodzieja.

 

Zaznaczył, że niebezpiecznym dziś zjawiskiem jest wzrost dominacji polityki lewicowo-liberalnej. - Te trendy brutalnie realizowane w krajach zachodniej Europy nie mają nic wspólnego z ochroną życia. Małżeństwo i związane z nim życie rodzinne stanowią narzędzie ucisku – powiedział duchowny.

 

Akcentował, że rodzina jest naturalnym środowiskiem najważniejszym na ziemi stworzonym przez Pana Boga. - Niech nam nikt nie robi zamętu w głowie. Rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. Nie związki jednopłciowe. Wszystko to jest wytwór. W Kościele katechizm konkretnie ustosunkowuje się do tego, nikogo się nie potępia, potępia się grzech, ale nie może norma naturalna ustępować pierwszeństwa mniejszości, która jest wbrew naturze – mówił hierarcha.

 

Zachęcał wiernych, aby odważnie świadczyli o Chrystusie. - Św. Jan Paweł II zachęcał nas, abyśmy odważnie szli do wspólnoty Unii Europejskiej. Mówił jak prorok, że przyjdzie moment, kiedy Polska będzie musiała wobec Europy dać świadectwo korzeni chrześcijańskich i właściwie dzisiaj się to dzieje. To nic, że ktoś powie, że zacofany. Stajemy po stronie ochrony życia nie dlatego, że tak mówi papież czy biskup, ale dlatego, że jest takie prawo naturalne, prawo Boże i tego nikt nie może zmienić przez głosowanie – stwierdził ordynariusz diecezji kaliskiej.

 

Wskazywał, że papież w encyklice „Laudato Si” obok Maryi zauważa św. Józefa, który w Ewangelii jawi się jako mąż sprawiedliwy, pracowity, mocny, ale też wrażliwy na rzeczywistość, gotowy kochać i służyć z pokorą. – Idąc za papieską myślą prośmy dla wszystkich tutaj obecnych, szczególnie dla polskich leśników, aby na wzór św. Józefa byli ludźmi silnymi, zakorzenionymi w wierze i tradycji, wrażliwymi na świat stworzony i jego Stwórcę, by byli gotowi kochać i służyć z pokorą – mówił bp Janiak.

 

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w obecności biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Markiewicz odczytał akt zawierzenia patronowi leśników i ich rodzin.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa, ks. Marcin Załężny, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, ks. Rafał Rydliński, diecezjalny duszpasterz leśników, ks. prałat Andrzej Gaweł, wieloletni proboszcz katedry w Kaliszu, ks. Krzysztof Jakubowski z Warszawy i ks. kan. Krzysztof Duchnowski, kapelan biskupa.

 

Druga część spotkania odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu, gdzie przed budynkiem posadzono lipy. Jedną z nich zasadził biskup kaliski Edward Janiak. Uroczysta akademia była okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym leśnikom. Podczas spotkania z okazji Regionalnych Dni Lasu w Kaliszu otwarto wystawę prac absolwentów Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Akademię zakończył koncert w wykonaniu uczniów Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak