In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 31 Sierpnia 2018

Rozesłanie diakonów
w Sanktuarium św. Józefa

- W sercu kandydata do kapłaństwa mieszka Bóg, w sercu jest miłość do Kościoła, nie własna miłość – mówił bp Edward Janiak przed rozesłaniem diakonów do parafii na praktykę. Biskup kaliski przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Biskupa kaliskiego, duchowieństwo, diakonów i pielgrzymów przybyłych do św. Józefa z różnych stron Polski powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki.

 

W homilii biskup kaliski podkreślał, że diakoni zostaną posłani do konkretnych miejsc, gdzie będą realizować swoją posługę diakońską w kroczeniu ku sakramentowi kapłaństwa. - Kościół posyła do pracy duszpasterskiej. Czekają na was szkoły, domy opieki społecznej, szpitale, utrudzeni wysiłkiem kapłani. Diakoni mają głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną, rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Będą głosić kazania, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu sakramentalnych związków małżeńskich, nosić wiatyk do chorych, przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni pełnią też posługę miłosierdzia – wskazywał bp Janiak.

 

Zaznaczył, że Kościół wybiera mężczyzn cieszących się dobrą sławą. - Kościół wybiera mężczyzn pełnych Ducha Świętego. Człowiek cieszący się dobrą opinią, ale przepełniony jedynie duchem świata nie może być powołany. Sama grzeczność, kultura, kurtuazja nie wystarczą. To wystarcza tylko do tego, żeby zdobyć zawód i odpowiednią posadę. Do kapłaństwa wzywa i prowadzi Duch Święty – powiedział celebrans.

 

Akcentował, że Kościół wybiera mężów pełnych mądrości. - Można być uczonym a nie mądrym. W sercu kandydata do kapłaństwa mieszka Bóg, w sercu jest miłość do Kościoła, nie własna miłość. Mądrość diakona powołanego płynie z mądrości nauki Kościoła – stwierdził hierarcha.

 

Wskazywał na św. Szczepana i Wawrzyńca jako wzory do naśladowania. - Diakon pełen wiary i Ducha Świętego pełni posługę miłosierdzia nie patrząc na niebezpieczeństwo – mówił kaznodzieja.

 

Wskazując na św. Piotra podkreślał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. - Mimo tylu ataków na papieża, Kościół, duchowieństwo bramy piekielne go nie przemogą, bo Kościół jest Chrystusowy – przekonywał bp Janiak.

 

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem Mszę św. koncelebrowali ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa, ks. Piotr Górski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu oraz proboszczowie z parafii praktyk diakońskich.

Ewa Kotowska-Rasiak