In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rok Świętego Józefa

Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi

Ewa Kotowska-Rasiak

- Św. Józefa możemy nazwać patronem czasów kryzysu. Został on postawiony w trudnych sytuacjach i sprostał im - mówił abp Stanisław Gądecki, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi.

Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi

Uroczystość rozpoczęła modlitwa różańcowa prowadzona przez rodziny z Domowego Kościoła z parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie.

Po powitaniu przez kustosza ks. prałata Jacka Plotę zebrani w kaliskiej bazylice mogli wysłuchać Kantaty o św. Józefie „Patris Corde” z muzyką Krzysztofa Niegowskiego do słów ks. Tadeusza Goleckiego w wykonaniu solistów i Chóru Kameralnego UAM pod dyrekcją Beaty Szymańskiej.

„Patris Corde” (Ojcowskim sercem)
Kantata o Świętym Józefie

Potem ks. prałat Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego mówił na temat sensu zawierzenia św. Józefowi. Rozmowę prowadził ks. prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie diecezjalny duszpasterz rodzin.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Słowa powitania do zgromadzonych w Narodowym Sanktuarium św. Józefa skierował bp Damian Bryl. – Kościół zawsze upatrywał w św. Józefie niezwykłego orędownika, opiekuna i przewodnika po drogach wiary. Tutaj w Kaliszu św. Józefa czcimy z wielkim oddaniem od wielu wieków. Patriarcha z Nazaretu towarzyszy nam w szczególny sposób. Doświadczamy jego niezwykłej bliskości i opieki – mówił biskup kaliski.

Zaznaczył, że ludzie często przychodzą do kaliskiego sanktuarium ze swoimi  sprawami, biedami i strapieniami ufając, że dla św. Józefa te sprawy nie są obojętne i że jest niezawodnym orędownikiem u Boga.

- Pragniemy, aby św. Józef opiekował się nami w tym trudnym czasie. Chcemy go zaprosić do naszego życia osobistego, naszych rodzin, ojczyzny i Kościoła w Polsce. Chcemy prosić, aby był naszym przewodnikiem, aby pomógł nam odczytywać wolę Bożą. Dzisiaj chcemy prosić go, aby za nami orędował i uczyć się od niego życia oddanego Bogu i bliźnim – powiedział bp Bryl.

Następnie bp Łukasz Buzun odczytał list papieża Franciszka, który napisał, że ogłaszając w Kościele Powszechnym Rok Świętego Józefa zachęcił lud Boży do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa i do naśladowania jego cnót.

- Św. Józef wierny otrzymanemu od Boga powołaniu i misji nieustannie stoi na straży małżeństwa, rodziny i życia. Stale uczy, że uznanie prymatu Stwórcy jest zaproszeniem go do swojego życia, do swojej rodziny, społeczeństwa i narodu – podkreślał papież.

Podziękował duchowieństwu i wiernym za inicjatywę dokonania zawierzenia. - Dziękując duchowieństwu i wiernym w Polsce za szlachetną inicjatywę zawierzenia narodu i Kościoła św. Józefowi wszystkim, którzy dokonują tego aktu życzę nieustannego wzrastania w świętości i łasce – napisał Franciszek.

W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówił o roli św. Józefa jako opiekuna małżeństw, rodzin, życia, dobrej pracy ludzkiej, Ojczyzny i całego Kościoła.
Wyjaśniając rolę św. Józefa jako opiekuna małżeństw i rodzin, zwrócił uwagę na znaczenie małżeństwa nie tylko w życiu społecznym ale również duchowym – jako obrazu miłości między Chrystusem a Kościołem. - Józef uczy nas Bożej logiki, która przypomina nam, że miłość to nie tylko uczucie ani krótka chwila, ale decyzja na całe życie. Małżeństwo to coś więcej jak wspólne zamieszkanie partnerów seksualnych. Tylko bycie bezinteresownym darem dla drugiej osoby może dać każdemu poczucie spełnienia i szczęścia – powiedział metropolita poznański, zwracając również uwagę na misyjny wymiar małżeństwa.
Podkreślił, że dzieło odbudowy wiary trzeba zacząć od siebie; nie przejmując się trudnościami, przeciwnościami i podziałami – żyć Ewangelią.

Nawiązując do sytuacji na granicy polsko – białoruskiej zaapelował o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych.

Zaznaczył, że św. Józefa możemy nazwać patronem czasów kryzysu. Został on postawiony w trudnych sytuacjach i sprostał im. -Także my żyjemy obecnie w Polsce w czasach kryzysu. Brakuje nam scalającej idei państwa. Nie ma spoiwa łączącego wszystkich Polaków bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. Nie ma rzetelnej - pozbawionej uwikłań w partyjne zależności - kontroli. Zabrakło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo to arena nieustających igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie – ubolewał hierarcha, mówiąc o konieczności powierzenia św. Józefowi naszej Ojczyzny.

Zwrócił też uwagę na znaczenie św. Józefa jako patrona Fundacji, która ma zajmować się pomocą dla ofiar wykorzystania seksualnego oraz prewencją, „aby nigdy więcej nie uczyniono krzywdy dzieciom, młodzieży i niepełnosprawnym”.

Homilia ks. abp Stanisława Gądeckiego

Po komunii św. abp Stanisław Gądecki odczytał akt Zawierzenia św. Józefowi Narodu i Kościoła w Polsce. Miało to miejsce przed cudownym obrazem św. Józefa, w obecności abp Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, bp Damiana Bryla, ordynariusza kaliskiego i ks. prałata Jacka Ploty, kustosza sanktuarium.

Akt jest wyrazem wiary w nadzwyczajną opiekę św. Józefa nad całym Kościołem i naszą Ojczyzną, pokorną prośbą o pomoc w walce z mocami ciemności, o wierność obietnicom chrzcielnym a także o opiekę nad polskimi rodzinami, dziećmi, młodzieżą oraz osobami chorymi, samotnymi i starszymi. Jest to zarazem zobowiązanie do walki ze złem i życia zgodnie z wolą Bożą.

Po zawierzeniu odśpiewano „Te Deum”.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa słowa wdzięczności wypowiedział biskup kaliski.

- Zawierzyliśmy św. Józefowi nasze losy, osobiste sprawy naszych rodzin, parafii, ojczyzny. Teraz chcemy podjąć wysiłek, aby te piękne i ważne słowa stawały się rzeczywistością, a nie zostały tylko deklaracją – mówił bp Bryl.

Podziękował za wspólną modlitwę przybyłym arcybiskupom i biskupom z polskich metropolii i nuncjuszowi apostolskiemu oraz wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość oraz trudzili się nad przygotowaniem i przebiegiem narodowych rekolekcji.

- Niech święty patron czuwa nad nami, niech nas strzeże w te niełatwe czasy.  Bądźmy uważni na jego działania, a nade wszystkim wspominając jego życie uczmy się od naszego patrona życia oddanego Bogu – podkreślał ordynariusz diecezji kaliskiej.

Wraz z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim modlili się nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, prymas Polski abp Wojciech Polak i przedstawiciele Episkopatu Polski z polskich metropolii, licznie zgromadzone duchowieństwo, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych, pielgrzymi z Polski i diecezjanie.

Podczas Mszy św. śpiewał Męski Chór Akatystowy pod dyrekcją Jakuba Tomalaka.

Uroczystość transmitowana była przez Telewizję Trwam, Radio Maryja, Telewizję Internetową Dom Józefa i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Msza Święta z aktem zawierzenia
Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi

Galeria fotografii

fot. Ewa Kotowska-Rasiak & Arleta Wencwel-Plata

Galeria fotografii

fot. Jan Derbiszewski